Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Lokalne oblasti izmenjujejo izkušnje s koronavirusom  

Komisija za naravne vire (NAT) Evropskega odbora regij je nov mandat začela z razpravo s Svetovno zdravstveno organizacijo o koronavirusu in njegovih posledicah za lokalne skupnosti. Člani so na seji 5. marca sprejeli tudi mnenje o gozdarstvu in razpravljali o čezmejnem zdravstvenem varstvu, trajnostnem turizmu in prehranski politiki. Med glavnimi temami na dnevnem redu komisije NAT v novem mandatu so sicer razvoj podeželja, skupna kmetijska politika, ribištvo, gozdarstvo, proizvodnja hrane in javno zdravje.

Zaradi vse večjega števila okužb v Evropi, tudi pri osebah, ki niso imele stikov s kitajsko provinco Wuhan, je koronavirus, ki povzroča bolezen COVID-19, zdaj glavna skrb lokalnih in regionalnih oblasti v Evropi. Župani, svetniki in predsedniki regij so v boju proti bolezni v prvih vrstah in pripravljajo ukrepe za nepredvidljive razmere, pri čemer se soočajo s pomanjkanjem osnovne opreme in vse večjimi strahovi med prebivalstvom.

„Novi koronavirus je v Evropi zahteval že veliko življenj. Razmere se hitro spreminjajo, vsak dan pa prinaša nove napovedi in ukrepe. Lokalne in regionalne oblasti moramo svojim občanom pomagati, jih zaščititi ter poskrbeti zanje,“ je dejala Ulrika Landergren (SE/Renew Europe) , članica občinskega sveta mesta Kungsbacka in predsednica komisije NAT.

Leen Meulenbergs , predstavnik Svetovne zdravstvene organizacije ZN pri Evropski uniji, je povedal: „Naše sporočilo vsem državam in regijam je: virus lahko zatremo, lokalne oblasti pa imajo pomembno vlogo ozaveščanja ljudi. Gre za virus, ki ima resne posledice za javno zdravje, gospodarstvo ter socialna in politična vprašanja. Pri tem ni univerzalnega pristopa. Različne države in različne regije znotraj iste države se soočajo z različnimi razmerami.“

„Epidemije ni mogoče zaustaviti, lahko pa upočasnimo širjenje okužbe. Naš zdravstveni sistem je prevzel vodilno vlogo pri obvladovanju izrednih razmer v Benečiji,“ je poudaril Roberto Ciambetti (IT/ECR) , predsednik regionalnega sveta Benečije in vodja italijanske delegacije v OR, ki je v razpravi komisije NAT o koronavirusu sodeloval preko video povezave iz Benetk.

Člani komisije NAT so sprejeli tudi mnenje, ki ga je pripravil Roby Biwer (LU/PES) , član občinskega sveta Bettembourg (Luxembourg), z naslovom Okrepitev ukrepov EU za zaščito in obnovo svetovnih gozdov . Mnenje obravnava, kako okrepiti mednarodno sodelovanje in sodelovati s partnerskimi državami pri spodbujanju ukrepov proti krčenju in propadanju gozdov, zlasti kadar gre za posledice kmetijske proizvodnje. Gozdovi imajo zaradi sposobnosti absorpcije toplogrednih plinov ključno vlogo pri blažitvi podnebne krize. Zaradi rasti prebivalstva in naraščajočega povpraševanja po hrani se gozdovi spreminjajo v kmetijska zemljišča, večji poudarek pa je na kmetijski produktivnosti. Mnenje bo predvidoma sprejeto na plenarnem zasedanju 13. in 14. maja 2020.

Roby Biwer je povedal: „Gozdovi so zelena pljuča našega planeta. Naših ciljev glede podnebja in biotske raznovrstnosti ne bomo izpolnili, če ne bomo okrepili prizadevanj za zaščito in obnovo svetovnih gozdov. Komisijo pozivamo k ambicioznejšim ciljem. Spodbujanje ni dovolj. Zagotoviti moramo, da neevropske dobavne verige, ki dobavljajo proizvode za uporabo v EU, ne povzročajo krčenja gozdov, saj se pomemben del pragozdov nahaja zunaj EU. Preprečevanje izgube gozdov prinaša številne koristi za ljudi in ekosisteme. Med drugim prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti, zmanjšanju emisij z absorpcijo ogljika ter k zagotavljanju ekosistemskih storitev, ki lahko spodbudijo trajnostno rast.“

Člani so razpravljali o naslednjih mnenjih, ki so v pripravi:

Čezmejno zdravstveno varstvo – mnenje je predstavil Karsten Uno Petersen (DK/PES) , član regionalnega sveta regije Južna Danska. V obmejnih regijah živi približno 150 milijonov Evropejcev. Za mnoge se najbližja bolnišnica ali zdravstveni delavec nahaja na drugi strani meje. Ključna vidika, ki jih obravnava mnenje, sta omogočanje čim lažjega dostopa državljanov do zdravstvenih storitev, ki so blizu doma, ob hkratnem zagotavljanju zaščitnih ukrepov za regionalne in nacionalne zdravstvene sisteme. Mnenje se pripravlja na zaprosilo izvršnega podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa. Predvidoma bo sprejeto na plenarnem zasedanju 1. in 2. julija 2020. „Obmejne regije predstavljajo 40 % ozemlja EU. Za državljane, ki živijo na teh območjih, je odhajanje na zdravljenje v sosednjo državo postalo pomembno vprašanje. Veljavna evropska direktiva je sicer omogočila določen napredek na naši celini, vendar pa bi bilo treba storiti več za zagotovitev finančne gotovosti za državljane, ki se zdravijo na drugi strani meje, s poenostavitvijo upravnih postopkov in bolj učinkovitim povračilom stroškov za Evropejce,“ je poudaril Karsten Uno Petersen.

Za bolj trajnostni turizem za mesta in regije EU – mnenje je pripravil Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe) , namestnik ministra za turizem, obnovo, pravosodje in lokalno upravo v vladi avtonomne skupnosti Andaluzije. Turizem ustvarja delovna mesta in zaslužek po vsej Evropski uniji. Lahko pa ima tudi negativen vpliv na okolje ali družbo, če se ne upravlja pravilno. To mnenje obravnava pozitiven prispevek turističnih dejavnosti tako na gospodarskem kot tudi družbenem področju ter preučuje, kako bi politični voditelji lahko obvladali izzive in spodbudili ukrepe za trajnostno posodobitev. Mnenje bo predvidoma sprejeto na plenarnem zasedanju, ki bo potekalo od 12. do 14. oktobra 2020.

Od vil do vilic: lokalni in regionalni vidik – mnenje je predstavil Guido Milana (IT/PES) , član občinskega sveta Olevana Romano (Rim). Strategija za trajnostno prehrano „od vil do vilic“ je pomemben del vodilne pobude za evropski zeleni dogovor. Strategija bo zajela vse faze prehranske verige od proizvodnje do porabe. Evropska hrana je znana po tem, da je varna, ima veliko hranilno vrednost in je dobre kakovosti. Komisija je v sporočilu o zelenem dogovoru , objavljenem decembra 2019, potrdila objavo strategije „od vil do vilic“ do konca marca 2020 .

V tem mnenju je izpostavljeno, kako lahko lokalne in regionalne oblasti obravnavajo podnebne spremembe, varujejo okolje in ohranjajo biotsko raznovrstnost, hkrati pa spodbujajo trajnostno porabo živil in cenovno dostopno zdravo hrano za vse. Za to bo potrebno sodelovanje številnih akterjev, tako institucionalnih kot tudi drugih.

„Pobuda od vil do vilic je lahko priložnost, da spremenimo naš prehranski sistem spričo izrednih globalnih podnebnih razmer. Politike, kot je skupna kmetijska politika, bi bilo treba spremeniti, da bi prispevale k ciljem evropskega zelenega dogovora. Mesta in regije so ključni akterji pri prehodu na področju hrane, zato pozivamo k ambiciozni strategiji, ki bo podpirala osrednjo vlogo proizvajalcev in kratke dobavne verige in spodbujala boljšo distribucijo hrane ter odgovorno in kritično potrošnjo.“

„Želimo si, da bi Evropski forum za prehrano postal platforma na visoki ravni za razprave o prehranski politiki. Potrebujemo ga zdaj. Prenehati moramo z ozkim obravnavanjem znotraj različnih parlamentarnih odborov in institucij ter skupaj razpravljati o prehranski politiki. Sodelovati moramo na področju trajnostne proizvodnje hrane, varstva potrošnikov, kakovosti hrane in varstva okolja,“ je poudarila evropska poslanka Róża Thun und Hohenstein, ustanovna članica Evropskega foruma za prehrano. Poudarila je še pomen sodelovanja z Odborom regij na tem področju, ki ga je povabila v forum kot posebnega člana.

Mnenje bo predvidoma sprejeto na plenarnem zasedanju 9. in 10. decembra 2020.

Spletni prenos

Dokumenti s seje

Informacije o koronavirusu

Sporočilo COVID-19 vsem udeležencem na prireditvah v OR

Kontaktna oseba:

Wioletta Wojewodzka

Tel.: +32 (0)2 282 2289

Mobilni tel.: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023