Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Sporočilo lokalnih oblasti Charlesu Michelu: Konferenca o prihodnosti Evrope mora okrepiti demokratični model EU in temelje Evrope, ki jih tvorijo njene regije, mesta in vasi  

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel razpravljal z Evropskim odborom regij o prihodnosti Evrope in zelenem okrevanju po pandemiji COVID-19

Evropski odbor regij (OR) je na plenarnem zasedanju (#CoRplenary) 17. marca pozdravil predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela. Charles Michel je predstavil svojo vizijo vloge lokalnih in regionalnih oblasti pri okrevanju Evrope in spodbujanju njenih demokratičnih vrednot. S člani OR je izmenjal tudi stališča o prihodnosti Evrope (oglejte si posnetek razprave ).

Predsednik OR Apostolos Tzitzikostas je v zvezi s pričakovanji regij in mest Charlesu Michelu povedal: „V zadnjih dvanajstih mesecih je pandemija COVID-19 preplavila vso Evropo. V teh zelo težkih časih pa Evropski odbor regij nikoli ni prenehal delati, tako kot ne guvernerji, župani ter regionalni in lokalni svetniki, ki se vsak dan borijo na terenu ter rešujejo življenja, delovna mesta in lokalna podjetja. Kriza zaradi COVID-19 je razkrila omejitve sedanje dvodimenzionalne Evrope, ki temelji zgolj na odnosih med državami članicami in Brusljem. Konferenca o prihodnosti Evrope ponuja edinstveno priložnost za okrepitev naše skupne evropske hiše demokracije, vendar ne bo imela pomena in ne bo spremenila življenja ljudi, če se bo sprevrgla v lepotno tekmovanje med institucijami EU in nacionalnimi prestolnicami. Njen namen mora biti ustvarjanje boljše, bolj odprte, manj birokratske, odporne, trajnostne in učinkovitejše Evrope. Skupaj moramo prispevati k posodobitvi evropske hiše demokracije, katere streha je EU, države članice njeni močni zidovi, regije, mesta in vasi pa njeni trdni temelji.“

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je povedal: „Ker sem tudi sam sodeloval v lokalnih oblasteh v Valoniji, vem, kako pomembna je vloga regionalnih in lokalnih oblasti pri soočanju s krizo, ki že eno leto pesti Evropo in svet. Pokazale so, kako pomembne so za demokracijo, saj so v prvih vrstah nudile storitve našim državljanom. Bile so zelo dejavne in so sprejele konkretne ukrepe. Pokazale so, da lokalni politiki uživajo polno legitimnost in da je njihova vloga pomembna. Pri vseh izzivih in priložnostih, s katerimi se sooča Evropska unija, pa naj gre za zaščito vrednot in demokracije, zeleno okrevanje po pandemiji COVID-19 ali digitalizacijo, vidim v lokalnih in regionalnih voditeljih dragocene partnerje, s katerimi morajo vlade tesneje sodelovati. Ti so najbližje ljudem in pragmatični ter neposredno sodelujejo z državljani in vedo, kako jih mobilizirati. Bolj morajo sodelovati pri načrtih okrevanja, saj upravljajo več kot 30 % javnih naložb in so ključnega pomena za uspeh. V okviru konference o prihodnosti Evrope bodo lahko svobodno sodelovali v razpravi. Rad bi, da bi se več energije, ki jo lokalne in regionalne oblasti vlagajo na terenu, preneslo na evropsko raven.“

Prvi podpredsednik OR Vasco Cordeiro je povedal: “Če bo konferenca o prihodnosti Evrope poskušala doseči vse, najverjetneje ne bo dosegla ničesar. Osredotočati bi se morala predvsem na dve področji: kako deluje Evropa in kako bi morala delovati. V obeh primerih je vloga lokalnih in regionalnih oblasti nepogrešljiva. To velja tudi za okrevanje Evrope. Čas je, da se uresniči steber socialnih pravic in zagotovi, da se bo splošna odstopna klavzula uporabljala še naslednje leto. Zato tudi Evropski odbor regij poziva k zlatemu pravilu za trajnostne naložbe.“

Lokalne oblasti sodelujejo z Unijo pri digitalizaciji podeželskih območij, povezovanju najbolj oddaljenih otoških ali gorskih regij, prilagajanju malih in srednjih podjetij prihodnjemu razvoju ter povečanju odpornosti ozemelj. Regije, mesta in vasi ustvarjajo okolju prijaznejšo Evropo, saj izvedejo 70 % vse zakonodaje EU, 70 % ukrepov za blažitev podnebnih sprememb in 90 % politik za prilagajanje podnebnim spremembam. OR je ustanovil skupino na visoki ravni za evropsko demokracijo , da bi podprl njeno delo v okviru konference.

Kontaktna oseba:

Michele Cercone

Mob. tel.: +32 (0)498 982 349

michele.cercone@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-SOLIDARITY-TURKIYE-SYRIA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
The CoR stands in solidarity with Türkiye and Syria
23.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CALL-COR-YEP-PROGRAMME-OPEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-AUTHORITIES-TO-CHARLES-MICHEL---FUTURE-OF-EUROPE-CONFERENCE-MUST-STRENGTHEN-EU-DEMOCRATIC-MODEL-AND-REINFORCE-EUROPE.ASPX

Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
Call for application for the CoR Young Elected Politicians Programme open!
07.03.2023