Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Železniški sektor kot gonilo zelene rasti na lokalni in regionalni ravni  
Lokalni in regionalni voditelji opozarjajo na potencial železniškega sektorja za evropski zeleni dogovor in druge pomembne politične prednostne naloge EU

Potencial železniškega sektorja pri uresničevanju političnih prednostnih nalog EU je glavna tema in tudi naslov mnenja, ki so ga člani Evropskega odbora regij (OR) sprejeli na decembrskem plenarnem zasedanju. Poročevalec Pascal Mangin (FR/EPP), član regionalnega sveta Grand Est, v svojem mnenju navaja, kako z boljšo uporabo železnice zagotoviti, da bo prometni sektor okolju prijaznejši, in kako lahko železnica prispeva k večji ekonomski in socialni koheziji v regijah Evrope.

Nova Komisija je razogljičenje in blaženje podnebnih sprememb uvrstila med najpomembnejše prednostne naloge svoje politike v okviru evropskega zelenega dogovora. Prometni sektor je na splošno odgovoren za približno 27 % emisij toplogrednih plinov v EU. Stopnje emisij železniškega sektorja so med najnižjimi med vsemi načini prevoza. Poleg tega je to edini sektor, katerega skupne emisije se kljub povečanju obsega prometa zmanjšujejo. Zlasti z lokalnimi in regionalnimi železniškimi progami je mogoče ne le prispevati k razogljičenju in blaženju podnebnih sprememb, temveč tudi podpreti druge glavne politične prednostne naloge EU.

„Vlaki nudijo dobro kombinacijo hitrosti, varnosti, udobja, učinkovitosti in okoljske uspešnosti. Kljub temu pa se po železnici prevaža le 12 % tovora, po cestah pa 50 %, in manj kot 10 % potnikov. Eden od glavnih problemov je, da povezljivost ni enakomerno porazdeljena med regisjami EU, pa čeprav so sekundarne regionalne proge zelo pomembne za povezovanje glavnih prometnih poti s podeželjem ter obrobnimi regijami in območji EU. Z zagotovitvijo potrebne infrastrukture bomo bolje povezali mestna, primestna in podeželska območja, pa tudi zmanjšali gospodarske in socialne razlike med njimi, okrepili notranji trg in izboljšali prosti pretok ljudi in blaga, “ pojasnjuje Pascal Mangin (FR/EPP), poročevalec za mnenje o potencialu železniškega sektorja pri uresničevanju političnih prednostnih nalog EU .

Za prehod na druge oblike prevoza bi se lahko na ravni EU v okviru evropskega zelenega dogovora sprejela vrsta strateških ukrepov (načelo onesnaževalec plača, bolj uravnoteženi sistemi cestninjenja, naložbe v digitalizacijo ipd.). Hkrati se mora železniški sektor zavezati nadaljnjemu povečevanju zanesljivosti, udobja in cenovne dostopnosti vlakov za potnike in tovor. Poleg tega bi morali železniški sektor in javne oblasti EU skupaj razmisliti o tem, kako najbolje zadostiti vse večjemu povpraševanju po nočnih vlakih v EU, saj državljani vse bolj iščejo podnebju bolj prijazne rešitve za potovanja na dolgih razdaljah v Evropi. Lokalne in regionalne oblasti imajo pomembno vlogo pri usmerjanju razprav z javnimi in zasebnimi akterji o financiranju in rešitvah, ki so resnična, cenovno dostopna alternativa bolj onesnažujočim načinom prevoza.

„Železniški sektor mora vlagati v digitalizacijo, kibernetsko varnost in storitve od vrat do vrat za odpravo ozkih grl v zadnjih delih poti, mi pa ga moramo pri tem podpreti, tako finančno kot z zakonodajo, da bi zagotovili spodbude za prehod na oblike prevoza z nizkimi emisijami. Sem sodijo na primer internalizacija zunanjih stroškov, kot je onesnaževanje, z uporabo načela onesnaževalec plača, pregled veljavnih oprostitev plačila DDV, ki se uporabljajo za nekatere oblike čezmejnega prevoza, vendar ne za železnico, ter možnost splošnih skupinskih izjem za naložbe v intermodalne logistične platforme,“ poudarja poročevalec Mangin .

Poziva tudi k priznanju posebnega pomena potniških železniških postaj kot kulturnih platform. „Železniške postaje so pomembni nosilci kulture, ki dosežejo zelo veliko ljudi. To velja predvsem za srednje velika in večja mesta, kjer so železniške postaje neizkoriščen potencial kot alternativna kulturna prizorišča za muzeje ali festivale, “ še dodaja poročevalec Mangin . Predlaga tudi, naj se priljubljeni program #DiscoverEU in potovanja z vozovnico Interrail nadgradijo s pripravo posebnega programa prireditev v mestih in regijah Evrope, pri katerih so v središču lokalne železniške postaje.

Kontaktna oseba:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)494 735 787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Prehranska kriza: regionalni in lokalni voditelji EU pozivajo k naložbam v lokalno proizvodnjo za trajnostna in cenovno dostopna živila
Prehranska kriza: regionalni in lokalni voditelji EU pozivajo k naložbam v lokalno proizvodnjo za trajnostna in cenovno dostopna živila
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUPPORT-FOR-SUSTAINABLE-AND-ACCESSIBLE-TRANSPORT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Lokalni voditelji zahtevajo večjo podporo trajnostnemu in dostopnemu prometu, da bi bolje zaščitili zdravje državljanov in okolje
Lokalni voditelji zahtevajo večjo podporo trajnostnemu in dostopnemu prometu, da bi bolje zaščitili zdravje državljanov in okolje
12.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMISSION-ANNUAL-BURDEN-SURVEY-2021.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
European Commission publishes Annual Burden Survey for 2021!
04.08.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COTER-IN-PRAGUE-12-JULY-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LEVERAGING-THE-RAIL-SECTOR-FOR-GREEN-GROWTH-AT-LOCAL-AND-REGIONAL-LEVEL.ASPX

Local leaders urge fast-tracking of EU investment into clean public transport
Local leaders urge fast-tracking of EU investment into clean public transport
12.07.2022