Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Boljša zakonodaja EU: OR uvaja Regionalna središča 2.0 ‎ za spremljanje učinkov politik EU na terenu  

Državljani pričakujejo učinkovit odziv EU po krizi zaradi COVID-19:
projekt Evropskega odbora regij Regionalna središča 2.0 s prenovljeno mrežo, v katero je povezanih 46 članov, 10 opazovalcev in en pridruženi organ, pomaga ocenjevati uspešnost EU.

Evropski odbor regij je danes zagnal novo generacijo regionalnih središč , ki bodo spremljala zakonodajo EU na terenu in skrbela, da se bo pri ocenjevanju politik EU slišal glas stotin regionalnih in lokalnih deležnikov. V nova središča je vključenih 46 članov, 10 opazovalcev in en pridruženi organ in so podskupina platforme Evropske komisije Pripravljeni na prihodnost (Fit for Future Platform – F4F) . Dogodka se je udeležil tudi podpredsednik Evropske komisije, pristojen za medinstitucionalne odnose in predvidevanje, Maroš Šefčovič . Pred tem je bila izpeljana pilotna faza, med katero se je izkazalo, da so regionalna središča uspešna pri spremljanju zakonodaje na petih področjih politik EU in sporočanju svojih izsledkov preko OR Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas je dejal: „Toplo pozdravljam novo generacijo regionalnih središč. Kontaktne točke regionalnih središč so dokazale svojo edinstveno učinkovitost pri zapolnjevanju vrzeli na področju posvetovanja med Brusljem in regijami. Odzive dobivajo neposredno od tistih, ki vsakodnevno občutijo učinek politik EU na življenje ljudi in lahko Evropski komisiji ponudijo neprecenljive informacije in spoznanja o tem, kako še povečati njihovo učinkovitost. Po zaslugi naših kontaktnih točk bo Komisija na primer lahko obogatila svojo oceno direktiv o čezmejnem zdravstvenem varstvu, ker bo seznanjena z izkušnjami zaposlenih v regionalnih bolnišnicah od vzhodne Slovenije do Alenteja.“

Podpredsednik Evropske komisije, pristojen za medinstitucionalne odnose in predvidevanje, Maroš Šefčovič. je ob otvoritvi dejal: „Z veseljem pozdravljam mrežo RegHub 2.0 v okviru nove platforme ‚Pripravljeni na prihodnost‘, katere namen je poenostaviti in posodobiti zakonodajo EU ter zmanjšati birokracijo. Regionalne in lokalne oblasti bodo imele ključno vlogo zaradi svoje edinstvene perspektive tistih, ki vse to najbolj neposredno občutijo. Njihov prispevek k vprašanjem načrtovanja in izdajanja dovoljenj za infrastrukturo 21. stoletja bo še posebej pomemben. Z vlaganjem v zeleno, digitalno, pa tudi zdravstveno infrastrukturo želimo zagnati evropsko gospodarstvo, kar ima lahko dejanski učinek na terenu.“

Michael Murphy (IE/EPP) , član grofijskega sveta Tipperary in predsednik komisije OR za ekonomsko politiko ECON, je dejal: „Od ustanovitve pred dvema letoma mrežo RegHub vodi komisija ECON, ki ji predsedujem. Več kot zadovoljen sem z zagonom RegHub 2.0 in dosedanjimi dosežki mreže. Današnje razprave potrjujejo, da boljše pravno urejanje in oblikovanje politike, ki temelji na dokazih, ne bi smela biti le leporečenje, ki prihaja iz bruseljskega mehurčka, pač pa bi morala biti v središču evropskih pravil ter upoštevati izkušnje naših mest in regij. Vesel sem, da lahko prispevam k tem prizadevanjem, veselim pa se tudi dela v naslednjih mesecih, ki bo pripomoglo k uresničevanju tega cilja.“

Mark Speich (DE/EPP) , državni sekretar za zvezne, evropske in mednarodne zadeve zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija, ene od regij, ki sodeluje v mreži RegHub 2.0, in predsednik komisije OR za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve ( CIVEX ), je dejal: „Posvetovanja mreže RegHub omogočajo državljanom, podjetjem, zlasti MSP, in javnim službam, da predstavijo svoje izkušnje z izvajanjem zakonodaje EU. Obenem mreža državljanom in gospodarskim akterjem omogoča, da se na ravni EU bolj sliši njihov glas. Mreža RegHub je zdaj tudi uradno priznan del platforme Evropske komisije „Pripravljeni na prihodnost“, zato bodo odslej imeli vsi državljani in gospodarski akterji, ne le mreža RegHub, bolj neposreden vpliv na evropsko zakonodajo. Hkrati bodo posvetovanja mreže RegHub okrepila in razširila dokazno podlago mnenj platforme.“

Delovni program nove generacije mreže RegHub 2.0 in njena strokovna področja bodo opredeljeni po plenarnem zasedanju platforme „Pripravljeni na prihodnost“, ki bo 4. marca in na katerem bodo opredeljene politike EU, ki jih je treba raziskati.

Ozadje:

- O mreži regionalnih središč (RegHub) : 70 % zakonodaje EU se izvaja na lokalni in regionalni ravni, zato imajo lokalne in regionalne oblasti dragocene neposredne izkušnje z njeno uporabo v tesnem sodelovanju z lokalnimi podjetji, socialnimi partnerji, civilno družbo in državljani. Njihove poglede na zakonodajne predloge sicer uradno predstavlja OR v svojih mnenjih, a se vseeno kaže potreba po vključitvi znanja lokalnih in regionalnih oblasti že v zgodnejših fazah zakonodajnega postopka EU ter po uporabi njihovih izkušenj z izvajanjem zakonodaje EU. Mreža RegHub se na to potrebo odziva tako, da na terenu zbira tovrstno strokovno znanje in ga posreduje Evropski komisiji in zakonodajalcema, ki te informacije potrebujejo za preglede, ocene in preverjanja ustreznosti. OR ima kot institucionalni glas regij in mest v EU enkraten položaj za zbiranje prispevkov vseh lokalnih in regionalnih oblasti za te namene. Zato je leta 2019 uvedel pilotni projekt regionalne mreže za pregled izvajanja politik EU. Pobuda je nastala na priporočilo projektne skupine za subsidiarnost , ki jo je v prvi polovici leta 2018 ustanovil takratni predsednik Komisije. Mrežo sestavljajo namenske kontaktne točke: to so uslužbenci lokalne ali regionalne uprave, ki zbirajo strokovne povratne informacije deležnikov o njihovih konkretnih izkušnjah z izvajanjem politik EU na lokalni ali regionalni ravni. Mreža tako prispeva lokalno in regionalno razsežnost k oblikovanju politik na ravni EU in povečuje njihovo podprtost z dokazi.

- O platformi Pripravljeni na prihodnost : Evropska komisija bo upoštevala njena mnenja, zato da bo zakonodaja EU pomagala ljudem in podjetjem, zlasti malim in srednjim podjetjem, ne pa jih ovirala. Delo platforme bo osredotočeno na teme, ki so poudarjene v letnem delovnem programu. Platforma bo za vsako temo zbrala dokaze številnih javnih in zasebnih deležnikov o možnostih za poenostavitev in zmanjšanje nepotrebnih stroškov določenih predpisov EU, ne da bi pri tem ogrozila doseganje njihovih ciljev. Platforma bo nato pripravila mnenja, v katerih bo upoštevala možnosti digitalizacije in zgoščenost zakonodaje. Ta prizadevanja so del agende Evropske komisije za boljše pravno urejanje. Evropski odbor regij v vladni skupini platforme, v kateri je 27 predstavnikov vlad držav članic EU, zastopajo trije od šestih predsednikov komisij OR.

Kontaktna oseba:

Marie-Pierre Jouglain

Mob. tel. +32 (0)473524115

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Pridružite se Evropski mreži regionalnih in lokalnih svetnikov (#EUCouncillors)
Pridružite se Evropski mreži regionalnih in lokalnih svetnikov (#EUCouncillors)
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LAUNCH-REGIONAL-HUBS-2.0.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023