Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
PETR BLÍŽKOVSKÝ: NAŠ CILJ JE ZAGOTOVITI, DA SE BO GLAS NAŠIH ČLANOV SLIŠAL V BRUSLJU IN TUDI ŠIRŠE  

Petr Blížkovský je bil 7. oktobra 2019 imenovan za generalnega sekretarja Evropskega odbora regij za obdobje petih let. Z njim smo se na kratko pogovorili o njegovih izkušnjah in njegovi viziji za Evropski odbor regij.​

G. Blížkovský, bili ste član občinskega sveta Brna, profesor ekonomije, javni uslužbenec v Češki republiki in nazadnje javnih uslužbenec EU. Kaj imajo skupnega te izkušnje?

Skoraj vedno sem v poklicnem življenju opravljal javno funkcijo, tudi kot lokalni politik.

Svojo poklicno pot sem začel v izjemnem zgodovinskem trenutku. Srednje- in vzhodnoevropske države – med njimi tudi Češka republika, ki je bila tedaj del Češkoslovaške – so bile tik pred tem, da postanejo svobodne, demokratične in neodvisne nacionalne države.

Potem ko sem nekaj let delal kot raziskovalec na kmetijskem področju in predavatelj, sem se odločil, da vstopim v javno življenje in bolje služim skupnemu dobremu. Izvoljen sem bil za člana občinskega sveta v Brnu, kjer sem na lastni koži izkusil, kaj pomeni biti odgovoren za skupnost 400 000 ljudi. Kot pravi star pregovor, je vsa politika lokalna. Delo v mestnem svetu je bila zame izjemno pomembna izkušnja, saj sem se naučil umetnosti sklepanja kompromisov in sodelovanja, kar me je močno prevzelo.

Sredi devetdesetih sem začel poklicno pot javnega uslužbenca. Sodeloval sem pri preobrazbi moje države iz planskega gospodarstva in nadzirane družbe v državo, ki je v nekaj kratkih letih postala članica EU.

Bil sem in še vedno sem prepričan Evropejec. Če ta prizadevanja povežete z mojo izobrazbo na kmetijskem področju, si lahko predstavljate, da me je pridružitev Češke k EU izjemno zanimala. Takrat sem začel delati na področju skupne kmetijske politike in drugih evropskih regionalnih zadev.

Nato ste prišli v Svet Evropske unije, kjer ste ostali približno petnajst let. Kaj ste se naučili tam?

Potem ko se je Češka končno pridružila EU, sem vedel, da želim nadaljevati, kar sem začel, tj. pomagati pri izgradnji mirne, uspešne in združene Evrope za prihodnost.

Svoje delo v Svetu lahko preprosto opišem takole: skrbel sem za to, da države članice sprejemajo vseevropsko zakonodajo. To je v praksi seveda lahko zelo težka naloga.

Sčasoma sem svojo vlogo začel dojemati kot kombinacijo diplomata, posrednika in spodbujevalca. Včasih je moja ekipa skrbela za to, da se je spoštoval proces oblikovanja predpisov. Spet drugič je bila naša naloga, da podpremo kompromisna besedila, da bi bila sprejeta s potrebno večino. Zelo pogosto so odločitve, k sprejetju katerih smo prispevali, korenito vplivale na evropske državljane.

Kot uslužbenci institucij EU ne smemo nikoli pozabiti, kako zelo se nosilci odločanja, ki prihajajo v Bruselj, zanašajo na naše dobre in nepristranske nasvete in kako daljnosežne posledice ima lahko naše delo.

Kako dojemate svojo vlogo v Odboru regij?

V Odboru regij imamo vsi temeljni cilj. Opisal bi ga takole: glas regionalnih in lokalnih politikov prenašamo v Bruselj in jim pomagamo, da bolje služijo evropskim državljanom in jih bolje obveščajo.

Uslužbenci Odbora vsakodnevno zagotavljamo, da je politična skupščina, za katero delamo, dobro organizirana in sposobna razširjati politična stališča svojih članov. Naš Odbor vnaša lokalno in regionalno perspektivo v samo osrčje odločanja EU v Bruslju.

Člani z mnenji in razpravami s predstavniki Evropske komisije, Evropskega parlamenta in Sveta sooblikujejo odločitve Unije. Hkrati so obveščeni o trenutno najbolj perečih političnih vprašanjih.

Kot generalni sekretar imam nekaj jasnih prednostnih nalog.

Predvsem želim, da se osredotočimo na jasnejše sporočilo in povečamo politični učinek dela naših članov na zakonodajni proces EU. Skupaj moramo uporabiti naše strokovno znanje ter vsa orodja in instrumente, ki nam jih nudi naša institucija v ta namen. Vsak od nas lahko na svojem področju poveča učinek Odbora. Vsak je pomemben in timsko delo med službami je ključnega pomena!

Povečati moramo tudi prizadevanja za navezovanje stikov s partnerji v Bruslju, in – kar je najpomembneje – z regionalnimi in lokalnimi oblastmi po vsej Evropi. V razširjanje našega sporočila moramo vložiti čas, vire in energijo! To ni le glavna naloga zaposlenih v službi za komuniciranje, temveč prednostna naloga vseh nas.

Nenazadnje sem zavezan zagotavljanju učinkovite, pregledne, sodobne in zaupanja vredne javne uprave. Evropski odbor regij mora biti kraj, kjer ljudje radi delajo, in naši zaposleni bi morali biti ponosni na to, da delajo v Odboru.

Zakaj ste izbrali Odbor regij?

Pritegnila me je ideja izgradnje EU od lokalne ravni navzgor. Če se to sliši teoretično, vam zagotavljam, da ni tako. Ravno nasprotno, ta misel je zelo praktična.

Največji uspeh Evrope je v tem, da v EU od leta 1945 ni bilo vojne. Namesto tega sedimo za isto mizo in iščemo skupne rešitve.

Vendar pa to danes ni več dovolj. Naši državljani pričakujejo, da bo EU obvladala spremembe tako, da bo ohranila močan gospodarski in socialni sistem ter zaščitila to, kar nekateri imenujejo „evropski način življenja“.

To je mogoče le, če bomo EU še naprej obravnavali tako z nacionalnega kot tudi lokalnega vidika, prek stalnih dialogov med državljani, občinami, regijami in ravnjo EU. Nihče ni za to bolj primeren kot lokalni in regionalni predstavniki. Tudi sam sem bil mlad politik, ko sem bil sredi dvajsetih izvoljen za člana občinskega sveta Brna. Tedaj sem na lastni koži doživljal spremembe v svoji državi.

Kot je lani v Bukarešti dejal naš predsednik, so lokalne in regionalne oblasti prihodnost Evrope. Imajo izkušnje, motivacijo in znanje, s katerimi zagotavljajo, da Evropa lahko obvladuje izzive tega stoletja: podnebne spremembe, družbeno neenakost in neenakost med regijami, neuravnoteženo zastopanost spolov in mnoge druge. Uživajo tudi zaupanje naših državljanov, saj sleherni dan delajo v njihovih skupnostih. Odbor regij ima izjemen potencial, da služi našim državljanom in Evropi. Verjemimo v to priložnost in izkoristimo jo!

Od kod črpate motivacijo?

V Evropi je na regionalni in lokalni ravni izvoljenih več kot milijon politikov – mladih, starih, žensk, moških, ljudi z različno politično pripadnostjo, inspiracijo in vrednotami. To, kar me vsak dan znova motivira, je zagotoviti, da ti lokalni in regionalni politiki pridejo skupaj, se dogovorijo o skupnih političnih prednostnih nalogah in poskrbijo za njihovo izvajanje. V času žametne revolucije sem bil izvoljen mlad politik – Odbor regij je zame priložnost, da sodelujem z regionalnimi in lokalnimi politiki današnjega dne.

Je nudenje podpore našim članom težka naloga?

Da, vsekakor. To je dolgotrajna, zapletena naloga, ki jo je treba opravljati v 24 jezikih. Vendar, kot sem dejal, je usklajevanje vseevropskih interesov z interesi regij in lokalnih oblasti prednostna naloga naše celine. Sanjam o tem, da bi bilo imenovanje za člana Odbora regij za lokalne in regionalne politike častno odlikovanje ter dokaz prizadevanj in zavezanosti za boljšo Evropo.

Vaclav Havel, prvi češki predsednik, pisatelj, politik in velik Evropejec, je dejal: „Tisti, ki pravijo, da posameznik ne more spremeniti ničesar, le iščejo izgovore.“ Upam, da je to načelo tudi za vas tako navdihujoče, kot je zame.

Hvala.