Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropska komisija in Evropski odbor regij začenjata sodelovanje za izvajanje zelenega dogovora na lokalni ravni  

Evropska komisija in Evropski odbor regij (OR) začenjata novo fazo sodelovanja, da bi pospešila izvajanje zelenega dogovora v regijah in mestih Evrope. Frans Timmermans, izvršni podpredsednik Evropske komisije in komisar za evropski zeleni dogovor, je med razpravo lokalne in regionalne oblasti pozval, naj na področjih, ki so v njihovi pristojnosti, prevzamejo odgovornost za zeleni dogovor in mu dajo svoj pečat. Člani OR so pozdravili sodelovanje in izrazili podporo zelenemu dogovoru kot glavnemu orodju EU za zagotovitev zelenega in vključujočega okrevanja gospodarstva v vseh regijah, mestih in vaseh.

Cilj novega sodelovanja je lokalnim in regionalnim oblastem zagotoviti podporo in znanje, ki ju potrebujejo, da bi se lahko učinkoviteje potegovale za nacionalna sredstva in sredstva EU za okrevanje ter tako dosegle, da bo zeleni dogovor postal stvarnost v vsaki skupnosti, zlasti z vidika izboljšanja energijske učinkovitosti stavb, razvoja trajnostnega prometa in zaščite naravnih habitatov. Instituciji si bosta skupaj prizadevali za večjo odgovornost in mobilizacijo lokalnih in regionalnih oblasti v Evropi, hkrati pa sodelovali z nacionalnimi vladami, da bi zeleni dogovor postavili v središče nacionalnih naložbenih načrtov.

Apostolos Tzitzikostas , predsednik Evropskega odbora regij in guverner grške regije Osrednja Makedonija, je dejal: „ Ne bomo dovolili, da bi pandemija ovirala našo zavezo za zaščito našega okolja. Potrebujemo zeleno, pravično in odporno okrevanje za vse regije in mesta, za urbano okolje in za podeželje, za bogate in za revne. Zdaj je čas, da ukrepamo skupaj in s konkretnimi lokalnimi projekti pospešimo zeleni prehod. Novo sodelovanje z Evropsko komisijo je prelomnica v našem partnerstvu. Lokalnim in regionalnim oblastem bo zagotovilo odgovornost in podporo ter jih mobiliziralo za izvajanje zelenega dogovora na naših ulicah in za uresničitev obljub, ki smo jih dali našim državljanom in otrokom.“

Frans Timmermans , izvršni podpredsednik Evropske komisije in komisar za evropski zeleni dogovor, je v govoru na plenarnem zasedanju dejal: „Podnebni ukrepi se začnejo na ulicah naših mest in sosesk. Evropska komisija in Evropski odbor regij si bosta skupaj prizadevala za uresničitev pobude val prenove stavb, čist promet in zelena mesta. Odbor naj bi dobil sedež v političnem odboru Konvencije županov in bo ključni akter našega podnebnega pakta, ki ga bomo začeli izvajati letos, člani Odbora pa bodo njegovi ambasadorji. Začnimo delo na področju podnebja v naših regijah, ki lahko postane navdih za preostali svet.“

OR je pred kratkim ustanovil delovno skupino za zeleni dogovor na lokalni ravni , da bi zagotovil, da se bodo strategija EU za trajnostno rast in načrti za okrevanje po pandemiji COVID-19 pretvorili v neposredno financiranje za mesta in regije.

Člani OR so podpredsedniku Timmermansu predali zbirko 200 primerov najboljše prakse , ki prikazujejo, kako mesta in regije že uresničujejo prehod na lokalni ravni s konkretnimi projekti na področju energijske učinkovitosti, prometa z nizkimi emisijami, trajnostnih prehranskih sistemov in zelene infrastrukture.

Razprava o zelenem dogovoru je potekala med 140. plenarnim zasedanjem OR in evropskim tednom regij in mest , na katerem je bil predstavljen prvi letni lokalni in regionalni barometer . Poleg tega so potekale razprave s predsednico Ursulo von der Leyen in kanclerko Angelo Merkel.

Plenarna skupščina je razpravljala o več mnenjih, posvečenih ključnim temam zelenega dogovora:

Podnebni pakt: Rafał Trzaskowski (PL/EPP), župan Varšave, je predstavil svoje mnenje o evropskem podnebnem paktu . Župan Trzaskowski je ob tem povedal: "V celoti smo zavezani zelenemu dogovoru. Uresničiti želimo ambiciozne in realistične cilje v korist naših skupnosti in ustvariti nova delovna mesta. Podnebni pakt bi moral temeljiti na dveh stebrih. Prvič, na tesnem sodelovanju med lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter institucijami EU pri konkretnih projektih, kot je obnova stavb. Drugič, služiti bi moral kot okvir za lokalna podnebna partnerstva v vsej EU, da bi se lahko učili drug od drugega. Kot župan Varšave vem, kako zelo so se naši proračuni skrčili zaradi pandemije. Zato je ključno, da imamo neposredni dostop do sredstev EU za izvajanje trajnostnih politik.“

Trajnostna mesta: Juan Espadas (ES/PES) , župan Seville in predsednik komisije ENVE OR ter delovne skupine za zeleni dogovor na lokalni ravni, je predstavil svoje mnenje o prenovitvi Leipziške listine o trajnostnih evropskih mestih . Župan Espadas je ob tem povedal: „Do leta 2050 bo na mestnih območjih živelo kar 68 % svetovnega prebivalstva, zato so mesta lahko – in morajo biti – gonila trajnostne prihodnosti. Nemško predsedstvo EU pozivamo, naj doseže, da bo obnovljena Leipziška listina zavezujoča na evropski ravni. Tako bo lahko skupaj z evropskim zelenim dogovorom, cilji trajnostnega razvoja in močnejšo agendo EU za mesta postala temeljni načrt naših mest pri zagotavljanju blaginje za vse.“

Biotska raznovrstnost : poročevalec Roby Biwer (LU/PES), član mestnega sveta Bettembourga, je predstavil mnenje OR o biotsko raznovrstnih mestih in regijah po letu 2020 na 15. zasedanju konference pogodbenic Konvencije ZN o biološki raznovrstnosti ter v naslednji strategiji EU . Poročevalec Biwer je ob tej priložnosti dejal: „Pozivamo k streznitvi in opozarjamo, da je treba trajno spremeniti trend izginevanja biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Vse ravni upravljanja morajo podpreti ta prizadevanja, ki morajo postati temeljni steber našega okrevanja. Evropski zeleni dogovor je lahko naše glavno orodje za izgradnjo trajnostne prihodnosti, s čimer bomo zaščitili naš planet ter preprečili podnebno krizo in prihodnje izbruhe bolezni. Čas je za dejanja. Ukrepati moramo takoj!“

Krožno gospodarstvo: poročevalec Tjisse Stelpstra (NL/ECR), član izvršnega sveta pokrajine Drenthe, je predstavil mnenje OR o novem akcijskem načrtu za krožno gospodarstvo . Ob tej priložnosti je dejal: „ Pandemija COVID-19 nam je pokazala, kako odvisni in ranljivi smo. Zato je poziv za vsakega, da pospeši premik k trajnosti. Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo je neposredno povezan z zmanjšanjem emisij CO 2 , ki ga nujno potrebujemo. Konkretni cilji so bistveni in nove standarde je treba doseči z inovacijami. Tam, kjer lahko, moramo storiti več!“

Dodatne informacije

Podpredsednik Timmermans je skupščino predstavnikov mest in regij EU zadnjič nagovoril decembra 2019 , ko je OR sprejel resolucijo o zelenem dogovoru . Glavno priporočilo OR je bilo, da je treba zvišati cilj za leto 2030 glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov na vsaj 55 %, kar danes podpira Evropska komisija.

Zeleni dogovor na lokalni ravni je nova pobuda Evropskega odbora regij, katere cilj je mesta in regije postaviti v središče evropskega zelenega dogovora in zagotoviti, da se bodo tako strategija EU za trajnostni razvoj kot tudi načrti za okrevanje po pandemiji COVID-19 pretvorili v neposredno financiranje za mesta in regije ter v konkretne projekte za vsako območje. Zeleni dogovor na lokalni ravni je bil uveden 15. junija 2020 z ustanovitvijo posebne delovne skupine, ki jo sestavlja 13 članov . Sporočilo za javnost je na voljo tukaj .

Na našem spletnem zemljevidu lahko najdete prvih 200 primerov najboljše prakse v zvezi z zelenim dogovorom.

Letni lokalni in regionalni barometer (#EURegionalBarometer) je bil podlaga za resolucijo z naslovom Kako se lokalne in regionalne oblasti soočajo s COVID-19 in si prizadevajo za okrevanje, ki jo bo 329 članov OR sprejelo 13. oktobra ( osnutek resolucije ). Otvoritveni govor predsednika Evropskega odbora regij Tzitzikostasa je na voljo na njegovi spletni strani .

Ugotovitve letnega lokalnega in regionalnega barometra ( sporočilo za javnost )

Kontaktna oseba:

David Crous,

david.crous@cor.europa.eu ,

+32 (0) 470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-LOCALLY.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023