Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Lokalni voditelji skupaj s slovenskim predsedstvom, Komisijo in Evropskim parlamentom za pospešitev izvajanja načrtov EU za okrevanje  

Na prvem forumu na visoki ravni o regionalnem okrevanju in odpornosti predstavljeni predlogi o tem, kako izboljšati upravljanje in preprečiti prekrivanje s kohezijsko politiko

Lokalni in regionalni voditelji so se 24. septembra sestali v Lipici, da bi razpravljali o tem, kako pravočasno izvesti naložbe za okrevanje ter preprečiti zamude in prekrivanje med politikami EU. Komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni in slovenski minister za finance Andrej Šircelj ter vodilni poslanci Evropskega parlamenta so poudarili, da je uspešnost nacionalnih načrtov za okrevanje v celoti odvisna od sodelovanja z regijami in mesti.

Predsednik OR Apostolos Tzitzikostas je odprl forum na visoki ravni, ki sta ga skupaj organizirala Evropski odbor regij (OR) in slovensko predsedstvo Sveta EU, in dejal: „Države članice so začele prejemati sredstva iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. Naša skupna dolžnost je, da porabimo vsak evro davkoplačevalskega denarja, vloženega v naše okrevanje. Potrebujemo resnično partnerstvo med akterji na ravni EU ter na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, čeprav vključenost regij in mest ni dovolj jasno opredeljena. OR pozorno spremlja izvajanje Mehanizma na terenu in njegovo usklajevanje s kohezijsko politiko. Pri odločitvah od zgoraj navzdol ne moremo ignorirati pričakovanj in potreb naših državljanov.“

Andrej Šircelj , minister za finance Republike Slovenije, je dejal: „Menim, da lahko z uspešnim izvajanjem Mehanizma za okrevanje in odpornost dosežemo odlične rezultate. Najboljši rezultati pa bodo doseženi le z vključujočim sodelovanjem. Ta kriza nas je naučila, kako sodelovati v težkih časih – na lokalni, regionalni in mednarodni ravni. Zdaj si enostavno zamislimo, kaj lahko dosežemo s sodelovanjem v obetavnih časih, in storimo korak v to smer.“

Evropski komisar za gospodarstvo Paolo Gentiloni je poudaril „konstruktivno vključenost OR v oblikovanje končne zasnove Mehanizma za okrevanje in odpornost“ in ključni pomen močnega partnerstva med različnimi ravnmi uprave v naslednji fazi. „Več kot dve tretjini vseh nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost sta že v fazi izvajanja. Lokalne in regionalne oblasti bodo ključne pri uresničevanju teh načrtov, države članice pa bomo še naprej spodbujali, naj jih dejansko vključijo,“ je dejal. „Sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost in kohezijska politika se morajo dopolnjevati, ne pa medsebojno nadomeščati. Ključni besedi pri tem sta dodatnost in absorpcija.“

Razprava s foruma bo podlaga za mnenje OR o izvajanju Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki ga pripravlja Rob Jonkman (NL/ECR), komisija za ekonomsko politiko (ECON) pa naj bi ga sprejela 29. septembra. OR je pripravil prvo oceno priprave nacionalnih načrtov za okrevanje in bo svoje ugotovitve o vplivu pandemije na regionalne in lokalne skupnosti predstavil v letnem lokalnem in regionalnem barometru EU za leto 2021, ki bo predstavljen 12. oktobra v okviru 19. evropskega tedna regij in mest .

Otvoritev in prvo okroglo mizo foruma na visoki ravni o okrevanju in odpornosti si lahko ogledate tukaj .

Forum na visoki ravni je potekal v Lipici v Sloveniji v okviru seje predsedstva OR zunaj sedeža. Pred sejo predsedstva je bil v okviru programa OR Mladi izvoljeni politiki organiziran dogodek o kohezijski politiki, na katerem so se mladim lokalnim voditeljem iz EU pridružili člani OR, slovenska državna sekretarka za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Monika Kirbiš Rojs, predstavniki Evropske komisije in drugi pomembni govorniki.

Omenjeni dogodek z naslovom Kohezija kot vrednota – koristi in stroški za mlade pri prehodu v svet po COVID-19 si lahko ogledate tukaj .

IZJAVE S FORUMA NA VISOKI RAVNI O REGIONALNEM OKREVANJU IN ODPORNOSTI

(po vrstnem redu govorov):

Aleksander Jevšek (SI/PES), podpredsednik slovenske delegacije OR in župan Mestne občine Murska Sobota, je dejal: „Učinkovita poraba vsakega evra iz Mehanizma za okrevanje in odpornost je v veliki meri odvisna od partnerstva z lokalnimi in regionalnimi oblastmi. Da bi čim bolje izkoristili sredstva iz Mehanizma za okrevanje in programov kohezijske politike, morajo nacionalne vlade prisluhniti mestom in regijam ter jim zaupati, da bodo ta sredstva porabljena transparentno.“

Michael Murphy (IE/EPP), župan Občine Clonmel in predsednik komisije OR za ekonomsko politiko (ECON), je dejal: „ Izzivi, s katerimi se soočamo, niso enaki za vse, temveč se med evropskimi regijami, mesti in podeželjem razlikujejo tako po naravi kot intenzivnosti. Potrebujemo posamične rešitve, ki se bodo izvajale skupaj z lokalno ravnjo. S pristopom od zgoraj navzdol k okrevanju naložbe in reforme preprosto ne bi ustrezale dejanskim priložnostim in izzivom na terenu.“

Rob Jonkman (NL/ECR), poročevalec OR za mnenje o izvajanju Mehanizma za okrevanje in odpornost, je dejal: „Okrevanje Evrope ter digitalni in trajnostni prehod sta odvisna od direktne vključenosti lokalnih in regionalnih oblasti. Zato morajo biti strukturno vključene v izvajanje načrtov okrevanja. Ker se vključenost med državami članicami razlikuje, moramo deliti svoje izkušnje in se učiti drug od drugega.“

Alexandra Geese (DE/GREENS), evropska poslanka in poročevalka za instrument za tehnično podporo (TSI), je dejala: Socialno vključujoč, okolju prijazen in digitalni prehod prinaša večplastne izzive, ki se jih je mogoče lotiti le z aktivno vlogo lokalnih in regionalnih oblasti. Instrument za tehnično podporo lokalnim in regionalnim oblastem omogoča ustvarjanje znanja, prilagojenega konkretnim potrebam s pozivanjem strokovnjakov, naj določijo individualne strategije in časovne načrte, z organizacijo seminarjev in delavnic ter z učenjem iz najboljših praks drugih. Spremljanje podnebja, priprava proračuna ob upoštevanju vidika spola in odprtokodne rešitve za spodbujanje digitaliziranih in visoko dostopnih uprav so le nekateri primeri številnih prilagojenih rešitev, ki jih lahko TSI omogoči.“

María Del Valle Miguelez Santiago , podpredsednica Konference obrobnih obmorskih regij ( CPMR ), ministrica za podjetništvo, zaposlovanje in univerze v regionalni vladi Murcie ter njena tiskovna predstavnica, je dejala: „ Regije so ključni akterji pri uresničevanju podnebnih in digitalnih prednostnih nalog EU, njihove pristojnosti pa so povezane z več cilji iz načrtov za okrevanje. Regije so dobro seznanjene s potrebami po naložbah na teritorialni ravni, zato si zaslužijo mesto v ustreznih forumih za sprejemanje političnih odločitev, kjer se določajo in razporejajo sredstva za okrevanje. Zato lahko v prihodnjih mesecih zagotovimo dodano vrednost za učinkovito porabo evropskih sredstev in doseganje želenih ciljev.“

Hanna Zdanowska (PL/EPP), članica delovne skupine OR za zeleni dogovor na lokalni ravni, je dejala: „ 75 % državljanov EU živi v mestih, kjer nastaja največ emisij toplogrednih plinov. Mesta pa so tudi središča in viri ukrepov in inovacij, ko gre za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Svetovni forum o podnebnih ukrepih v Glasgowu je pomembna priložnost za lokalne in regionalne voditelje, da predstavijo, kaj mesta in regije lahko storijo in kaj že počnejo, da bi dosegli podnebno nevtralnost.“

Zvone Černač , slovenski minister za razvoj in EU kohezijsko politiko, je dejal: Bistvena naloga in hkrati tudi izziv je vzpostaviti okvir, s katerim bomo na eni strani zagotavljali sinergije med kratkoročnimi in dolgoročnimi mehanizmi, na drugi strani pa poenostavili postopke izvajanja, pri čemer imajo lokalne in regionalne skupnosti ključno vlogo poleg nacionalnih vlad.“

Isabelle Boudineau (FR/PES), predsednica komisije OR za politiko teritorialne kohezije in proračun (COTER), je dejala: " Evropa si brez primere prizadeva za omejitev socialnih in gospodarskih posledic pandemije. Vendar denar ni vse. Ne smemo pozabiti metode: partnerstvo in upravljanje na več ravneh sta se izkazala za koristna v okviru kohezijske politike. Ponovna nacionalizacija evropskih politik prek načrta za okrevanje ni rešitev. Zaupajmo regijam, da bodo zaščitile državljane ter mala in srednja podjetja.“

Juraj Droba (SK/ECR), poročevalec OR za mnenje Učinkovito vključevanje lokalnih in regionalnih oblasti v pripravo partnerskih sporazumov in operativnih programov za obdobje 2021–2027, je dejal: „ Partnerstvo je skupaj z načelom subsidiarnosti najpomembnejše načelo z vidika mest in regij in zagotoviti moramo, da se bo v celoti izvajalo v vseh fazah novega programskega obdobja ."

Ulrika Landergren (SV/RENEW E.), predsednica komisije OR za naravne vire (NAT), je povedala: „ Več let smo priča vse večji vrzeli med pozornostjo in sredstvom, ki se namenjajo mestom, in tistim, namenjenim podeželju. Žal je Evropska komisija sprejela dolgoročno vizijo za razvoj podeželja šele po tem, ko so bili sprejeti programi financiranja do leta 2027. OR bo Komisijo podpiral pri tej viziji, vendar ne moremo čakati do leta 2028. Že zdaj moramo zapolniti vrzel med podeželjem in mesti.

Eddy van Hijum (NL/EPP), poročevalec OR za mnenje o strategiji za MSP, je dejal: „ Mi, lokalne in regionalne oblasti, smo lahko partnerji Evropski komisiji s povezovanjem z MSP in lokalnimi gospodarskimi zbornicami. Če želimo doseči zastavljene cilje in jih znova okrepiti po COVID-19, moramo biti partnerji v tem prehodu. Tako najmanjša podjetja v naših domačih regijah kot Komisija imajo pomembno vlogo pri tem, da bo prehod uspešen.“

Kontaktna oseba:

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023