Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropsko leto železnic 2021: zbiranje predlogov za dogodke  

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov za dogodke v okviru uradnega programa evropskega leta železnic 2021. Prvi krog zbiranja predlogov se bo zaključil 11. decembra 2020.

Evropski zeleni dogovor je postavil trajnost v središče oblikovanja politik EU. Promet povzroči četrtino vseh emisij toplogrednih plinov v EU, zato je jasno, da mora Unija v svoji prihodnji kombinaciji načinov prevoza podeliti glavno vlogo železnicam, tako za prevoz potnikov kot tovora. Zato je Komisija predlagala razglasitev leta 2021 za evropsko leto železnic , kar sovpada s prizadevanjem EU, da postane gonilna sila v zmanjševanju emisij toplogrednih plinov.

Dejavno sodelovanje vseh deležnikov v železniškem sektorju in širše bo ključnega pomena za uspeh evropskega leta železnic. GD MOVE Evropske komisije ravno pripravlja uradni program dogodkov, s katerim želi v organizacijo dogodkov, konferenc, razprav in predstavitev projektov aktivno vključiti lokalne in regionalne oblasti ter druge regionalne deležnike.

Če ne želite zamuditi pregovornega vlaka, se nam pridružite pri pripravi pobud v okviru evropskega leta železnic tako, da izpolnite obrazec (en obrazec na pobudo) in ga pošljete GD MOVE ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ), kopijo v vednost pa tudi tajništvu komisije COTER ( COTER@cor.europa.eu ). Če predloge predložite do 11. decembra 2020, se lahko potegujete za vključitev svojih pobud v prvo različico uradnega programa.

Ali imate še kakšno vprašanje?

Obrnite se na MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ali COTER@cor.europa.eu .

Deli :