Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski zeleni dogovor ostaja vodilo načrta EU za okrevanje po COVID-19  

Tretji val COVID-19 ni prizanesel skoraj nobenemu območju, zato se lokalni in regionalni voditelji v letu 2021 osredotočajo predvsem na trajnostno in vključujoče gospodarsko okrevanje, pri katerem nihče ne bo zapostavljen.

Komisija ENVE Evropskega odbora regij je danes predstavila svoj delovni program za leto 2021 . Glavna prednostna naloga lokalnih in regionalnih voditeljev pri okrevanju po COVID-19 so konkretni projekti, ki pospešujejo prehod na podnebno nevtralnost, hkrati pa ustvarjajo delovna mesta in socialno vključenost na vseh območjih. Na seji, na kateri smo pozdravili novo generalno direktorico GD Evropske komisije za okolje Floriko Fink-Hooijer , smo med drugim razpravljali o podnebnih ciljih, obnovi stavbnega fonda EU, biotski raznovrstnosti in osmem okoljskem akcijskem programu. Člani so izmenjali izkušnje in spoznanja, ki so jih pridobili med pandemijo COVID-19. Plenarno zasedanje OR bo potekalo od 3. do 5. februarja 2021 .

Sejo je otvoril župan Seville Juan Espadas (ES/PES) , ki je dejal: „ Mesta in regije imajo ključno vlogo pri soočanju s pandemijo COVID-19 in morajo biti zdaj v ospredju prizadevanj za izboljšanje stanja na terenu. Okoljski in podnebni ukrepi so pri okrevanju naši največji zavezniki, vendar bo za uspešno okrevanje nujno okrepiti sodelovanje na več ravneh in ga podpreti z ustreznim financiranjem. Samo z vključevanjem lokalnih in regionalnih oblasti v oblikovanje strategij za trajnostno okrevanje ter z upoštevanjem geografskih in socialnih značilnosti posameznega območja nam bo uspelo zgraditi odporna mesta, ki bodo kos izzivom prihodnosti, ter uresničiti cilje evropskega zelenega dogovora glede podnebne nevtralnosti in varstva okolja.“ Juan Espadas, predsednik komisije ENVE OR, je tudi predsednik delovne skupine za zeleni dogovor na lokalni ravni .

„Močno se zavedamo, kako pomembno je sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi oblastmi za uspešno izvajanje okoljskih politik na terenu. Tega ne moremo doseči brez povezovanja z OR,“ je dejala Florika Fink-Hooijer , nova generalna direktorica GD za okolje. „Zeleni dogovor ostaja vodilo načrta EU za okrevanje“ , je dodala Florika Fink-Hooijer, nato pa naštela okoljske prednostne naloge Komisije za leto 2021. Med temi so akcijski načrt za ničelno onesnaževanje ( posvetovanje se bo zaključilo 10. februarja 2021), pobuda Komisije za trajnostne proizvode , nova strategija za gozdove ter okrepitev ambicij na področju podnebja in biotske raznovrstnosti pred pomembnimi svetovnimi vrhunskimi srečanji leta 2021. Florika Fink-Hooijer je predlagala, naj OR gosti novo platformo deležnikov za prihodnji akcijski načrt za ničelno onesnaževanje.

Poročevalec OR za evropski zeleni dogovor Andries Gryffroy (BE/EA) je opozoril na predlog OR o pripravi regionalnega pregleda kazalnikov , da bi lahko ocenili izvajanje strategije EU za trajnostno rast na lokalni ravni.

Dimitrios Karnavos (EL/EPP) je predstavil glavne točke osnutka mnenja o 8. okoljskem akcijskem programu .Župan mesta Kallithea je poudaril, da je izbruh COVID-19 poudaril potrebo po „boljši povezavi med zdravjem in okoljem“ . Po njegovem mnenju je 8. okoljski akcijski program „orodje za spodbujanje trajnostnega poslovnega okolja in zelenih naložb“ . Poročevalec Karnavos v mnenju poziva Evropsko komisijo, naj v svoj predlog 8. okoljskega akcijskega programa, o katerem trenutno potekajo medinstitucionalna pogajanja, vključi tehnično platformo za sodelovanje na področju okolja . Mnenje naj bi bilo sprejeto ta teden na plenarnem zasedanju OR, ki bo potekalo od 3. do 5. februarja 2021 . Poslanka Evropskega parlamenta Grace O’SULLIVAN (IE/Zeleni) , poročevalka EP za splošni okoljski akcijski program Unije do leta 2030, je ponovno potrdila svojo zavezanost sodelovanju z OR pri nadaljnjem izvajanju okoljske agende.

Člani komisije ENVE so sprejeli osnutek mnenja Val prenove za Evropo – ekologizacija stavb, ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje življenj . Poročevalec Enrico ROSSI (IT/PES) , nekdanji predsednik dežele Toskane (2010–2020), ki je zdaj svetnik občine Signa (Firence), je dejal: „ Evropska sredstva, ki bodo na voljo v prihodnjih letih so izjemna. Okrevanje lahko spremlja spodbujanje javnih naložb v gradbeni sektor. Vztrajamo pri upravljanju na več ravneh, vključno s financiranjem, zlasti z instrumentom za tehnično pomoč, ki bo na voljo vsem regionalnim in lokalnim oblastem za izvajanje vala prenove, ter s prožnejšimi proračunskimi pravili za mesta in regije, da bi podprli njihovo zmogljivost za naložbe v prenovo stavb. Val prenove je priložnost, ki je ne smemo zamuditi.“ Spletni seminar o valu prenove je potekal 27. januarja 2021 . Osnutek mnenja Enrica Rossija bo sprejet med 17. in 19. marcem 2021.

Člani so izmenjali stališča o naslednjih mnenjih:

Krepitev evropskih podnebnih ambicij do leta 2030 pred zasedanjem COP26 , poročevalec je župan občine Autun Vincent CHAUVET (FR/RE) . Osnutek mnenja naj bi bil sprejet 26. marca 2021, končno glasovanje pa je predvideno na plenarnem zasedanju OR od 30. junija do 2. julija 2021.

Varne in trajnostne kemikalije za okolje brez strupov v evropskih mestih in regijah , poročevalec je predsednik regije Mazovija Adam STRUZIK (PL/EPP) . Sprejetje osnutka mnenja je predvideno za 26. marec 2021, končno glasovanje pa za plenarno zasedanje OR, ki bo od 5. do 7. maja 2021.

Lokalne in regionalne oblasti za zaščito morskega okolja , poročevalka je podžupanja občine Lysekil Emma Nohrén (SE/Zeleni) . Sprejetje osnutka mnenja je predvideno za 26. marec 2021, končno glasovanje pa za plenarno zasedanje OR, ki bo od 5. do 7. maja 2021.

Komisija ENVE je pozdravila udeležbo Joke Schauvliege (BE/EPP) , poslanke flamskega parlamenta in poročevalko OR za mnenje Izkušnje in spoznanja regij in mest med krizo zaradi COVID-19 . Osnutek mnenja bo predvidoma sprejet na plenarnem zasedanju OR marca 2021.

Naslednja seja komisije ENVE bo 26. marca 2021.

Ozadje:

V poročilu Evropsko okolje – Stanje in napovedi 2020 Evropska agencija za okolje (EEA) opozarja, da se Evropa sooča z okoljskimi izzivi, kakršnih doslej še ni bilo.

Spletni pogovor OR z Dimitriosom Karnavosom (EL/EPP) o 8. okoljskem akcijskem programu najdete tu .

Seznanite se s pobudo OR za zeleni dogovor na lokalni ravni in s spletnim zemljevidom najboljših praks OR.

Kontaktna oseba:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-GREEN-DEAL-COMPASS-EU-COVID-19-RECOVERY-PLAN.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023