Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Nagrado Evropska podjetniška regija za leto 2020 prejeli Gdansk/Pomorjansko vojvodstvo (Poljska), Göteborg (Švedska) in avtonomna skupnost Navarra (Španija)  

Evropski odbor regij (OR) podeljuje oznako Evropska podjetniška regija (EPR) regijam z najbolj verodostojno in v prihodnost usmerjeno podjetniško vizijo. Letos so nagrado prejeli mesto Gdansk v sodelovanju s Pomorjanskim vojvodstvom, poslovna regija Göteborg in avtonomna skupnost Navarra za svoje izjemne strategije in zavezanost k spodbujanju podjetništva na svojih ozemljih.

Predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz je čestital dobitnikom nagrade in pri tem dejal: „Letošnja nagrada za evropsko podjetniško regijo je dokaz, da lahko z omogočanjem uspešnega podjetništva regije in mesta ustvarjajo delovna mesta in so socialno tkivo Evrope. Dobitniki nagrade so navdih za vse nas, saj so s sodelovanjem, inovativnim razmišljanjem in oblikovanjem ustreznih lokalnih pogojev dokazali, da so gonilna sila trajnostne rasti v Evropi.“

„Odkar smo začeli izvajati pobudo EPR, smo nagrado podelili sedemindvajsetim območjem iz petnajstih držav EU, med katerimi so večje in manjše regije, metropolitanske in podeželske regije, bolj razvite regije in tiste, ki dohitevajo zaostanek, ter osrednja, bolj oddaljena in obrobna območja. Pokazala so nam, da imajo regije in mesta glavno vlogo pri spodbujanju podjetništva in inovacij ter ustvarjanju pogojev za trajnostno rast in delovna mesta v Evropski uniji,“ je med otvoritvenim govorom na slovesni podelitvi nagrad dejal prvi podpredsednik OR Markku Markkula .

Mesto Gdansk/Pomorjansko vojvodstvo, Poljska

Skupna kandidatura mesta Gdansk in Pomorjanskega vojvodstva temelji na usklajenem sklopu dejavnosti za spodbujanje rasti. Demografske spremembe in staranje prebivalstva so izziv za regijo, pa tudi za druga območja na Poljskem. Strategija za EPR , ki sta jo pripravila mesto Gdansk in Pomorjansko vojvodstvo, temelji na zaposlovanju in razvoju usposobljene delovne sile ter naložbah v podjetništvo. Regija je bila izbrana na podlagi velikega sklopa ciljno usmerjenih ukrepov, namenjenih privabljanju, razvoju in ohranjanju talentov, razvoju zagonskih in inovativnih malih in srednjih podjetij ter poslovnem izobraževanju mladih.

„Svoboda, solidarnost, enakost in odprtost so veliko več kot zgolj vzvišeni ideali, saj temeljijo na konkretnih dejavnostih za spodbujanje rasti. Gdansk in Pomorjansko vojvodstvo podpirata vse stopnje podjetniškega razvoja, od izobraževanja in spodbujanja podjetništva ter pomoči pri ustanavljanju novih podjetij do podpore razvoju podjetij, povečanja njihovega inovacijskega potenciala ter spodbujanja sodelovanja in širitve na nove tuje trge, kar je vse temelj akcijskega načrta za razvoj podjetništva v letu 2020,“ sta dejala podžupan mesta Gdansk Alan Aleksandrowicz in predsednik Pomorjanskega vojvodstva Mieczysław Struk .

Poslovna regija Göteborg, Švedska

Göteborška regija je z obsežnimi naložbami v razvoj mest in njihovo infrastrukturo med najhitreje rastočimi metropolitanskimi regijami v Evropi. Göteborška strategija za EPR se osredotoča na izboljšanje poslovnega okolja in ustvarjanje boljših pogojev za razcvet malih in srednjih podjetij. Zajema šest strateških področij, tj. ponudbo znanj in spretnosti, moč privlačnosti, infrastrukturo in dostopnost, pripravo zemljišč, poslovno okolje in inovacijsko moč.

„Resnično smo ponosni, da smo prejeli nagrado Evropska podjetniška regija za leto 2020. Poslovna regija Göteborg ima eno najboljših evropskih strategij za podjetništvo. Najbolj dragoceno pa je, da je pripravljena prisluhniti podjetniški skupnosti, obravnava izzive s kar 35 deležniki in si s skupnimi močmi prizadeva, da bi dosegla in ohranila ugodno poslovno okolje. S to dragoceno sposobnostjo sodelovanja bo do leta 2035 ustvarila 120.000 novih delovnih mest. Ta pomembna nagrada je navdih in spodbuda, da bomo še naprej zvesto izvajali eno najboljših evropskih strategij za podjetništvo,“ je dejal Axel Josefsson , predsednik Göteborškega združenja lokalnih oblasti in predsednik mestnega sveta mesta Göteborg.

Avtonomna skupnost Navarra, Španija

Avtonomna skupnost Navarra si kot pionirska regija pri podpori podjetništva v Španiji prizadeva povečati podjetniško dejavnost lokalnega prebivalstva. Trenutno pripravlja podjetniški načrt za obdobje 2020–2022, v katerem bo opredelila ciljno usmerjene ukrepe, ki so potrebni za nadaljnje izboljšanje stopnje preživetja podjetij, letne rasti in kazalnikov stopnje podjetniške dejavnosti. Njena strategija pametne specializacije – Navarra S3 vključuje glavne stebre, kot so spodbujanje podjetništva, zmanjšanje regulativnega bremena, dostop do finančnih sredstev in trgov ter internacionalizacija.

„Vlada avtonomne skupnosti Navarra je zavezana socialni in teritorialni koheziji svoje regije, ki je odprta in medsebojno povezana ter sestavljena iz ustvarjalnih in podjetniških oseb, ki so dejavne v sodobnem in konkurenčnem gospodarstvu. Regija, v kateri vladata preglednost in zaupanje, se odlikuje po svoji industrijski moči, zavzemanju za okolje, zdravje in kakovost življenja ter želi postati merilo trajnostnega razvoja,“ je dejal podpredsednik vlade avtonomne skupnosti Navarra Manu Ayerdi .

Nagrada Evropska podjetniška regija za leto 2020

Nagrada Evropska podjetniška regija (EPR) je projekt, v okviru katerega se vsako leto izberejo in nagradijo tri območja EU z izjemno in inovativno strategijo podjetniške politike ne glede na njihovo velikost, bogastvo ali kompetence. Območja z najbolj prepričljivim, daljnovidnim in obetavnim načrtom prejmejo oznako Evropska podjetniška regija (EPR) za naslednje leto.

Žirija EPR, ki jo sestavljajo člani OR, predstavniki institucij EU, socialni partnerji in teritorialna združenja, bo spremljala izvajanje nagrajenih regionalnih strategij v letu 2020 ter dobitnikom nagrade ponudila objektiven zunanji pogled na njihove politike in napredek, ki ga bodo dosegli v tem letu. Dobitniki nagrade EPR 2020 lahko v okviru mreže EPR svoje glavne rezultate in dosežke predstavijo drugim regionalnim in lokalnim oblastem ter z njimi razpravljajo o tem.

Fotografije dogodka so na voljo na Flickrju.

Kontaktni osebi:

Carmen Schmidle

Tel. +32 22822366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Denise Schmidt

Tel. +32 22822273

denise.schmidt@cor.europa.eu

Vaši osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih EU. Pravico imate zahtevati podrobne informacije o svojih osebnih podatkih, popraviti morebitne netočne ali nepopolne osebne podatke in zaprositi, da se vaši podatki izbrišejo z našega poštnega seznama.

Vsa vprašanja glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko pošljete na naslov PresseCdr@cor.europa.eu . E-pošto lahko pošljete tudi pooblaščeni osebi OR za varstvo podatkov na naslov data.protection@cor.europa.eu . V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov se lahko tudi kadar koli obrnete na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov ( http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/ ).

Deli :