Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski odbor regij bo izvolil novega predsednika  

Markku Markkula (FI/EPP) naj bi 12. juli ja po dveh letih in pol vodenja Evropskega odbora regij (OR) predsedstvo predal Karlu-Heinzu Lambertzu (BE/PES). Člani OR bodo na plenarnem zasedanju v Bruslju razpravljali tudi o pomembnih politikah EU, kot sta skupna kmetijska politika po letu 2020 in nedavno predlagani zimski energetski sveženj EU. Evropski komisar Carlos Moedas bo vodil razpravo o vmesnem pregledu programa Obzorje 2020, evropska komisarka za promet Violeta Bulc pa bo skupaj s člani OR razpravljala o prihodnosti mobilnosti z nizkimi emisijami in instrumentu za povezovanje Evrope. Pomembno mesto na dnevnem redu imajo tudi svetovni ukrepi za trajnostni razvoj ter predlogi prispevka mest in regij k doseganju ciljev ZN za trajnostni razvoj. Podelitev nagrade Evropska podjetniška regija (EPR) 2018 trem letošnjim nagrajencem bo 12. julija.

Estonsko predsedstvo EU določilo prednostne naloge

Estonija je s 1. julijem prevzela predsedovanje Evropskemu svetu in Matti Maasikas , namestnik estonskega ministra za evropske zadeve, bo predstavil prednostne naloge estonskega predsedstva – med njimi so številna prednostna področja za evropske regije in mesta.

Reforma skupne kmetijske politike po letu 2020

Priporočila za reformo skupne kmetijske politike po letu 2020 je pripravil Guillaume Cros (FR/PES). OR bo na podlagi teh priporočil in stališča o kohezijski politiki EU, sprejetem maja, predstavil predloge za spremembo dveh največjih proračunskih postavk EU. Razprave se bo udeležil tudi Czesław Adam Siekierski , predsednik odbora EP za kmetijstvo in razvoj podeželja.

Obzorje 2020: prihodnost raziskav in inovacij v Evropi

Pri vmesnem ocenjevanju programa Obzorje 2020 bo OR poudaril ključni pomen raziskav in inovacij za dolgoročne obete evropskega gospodarstva. Carlos Moedas , evropski komisar za raziskave, znanost in inovacije, bo sodeloval v razpravi o priporočilih OR, ki jih je pripravil Christophe Clergeau (FR/PES).

Promet v Evropi: uvedba vseevropske pobude o okolju prijaznih avtobusih

Po sprejetju mnenja o Evropski strategiji za mobilnost z nizkimi emisijami , ki ga je pripravil József Ribányi (HU/EPP), bo evropska komisarka Violeta Bulc s člani OR razpravljala o izzivih na področju prometa. Po razpravi bosta komisarka in novo imenovani predsednik OR zagnala vseevropsko platformo o zelenih avtobusih, namenjeni mestom in regijam, katere cilj je dati v promet najmanj 2000 avtobusov brez emisij do konca leta 2019. Potreba po zajezitvi podnebnih sprememb bo ravno tako del intenzivne razprave o treh mnenjih o t. i. zimskem energetskem svežnju EU: o čisti energiji, energetski učinkovitosti in spodbujanju obnovljivih virov energije.

Razvoj: 600 lokalnih in regionalnih voditeljev z vsega sveta v Bruslju

Združeni narodi so v obliki ciljev trajnostnega razvoja, sprejetih leta 2015, določili cilje za vse države na svetu. V mnenju z naslovom Evropsko ukrepanje za trajnost je Franco Iacop (IT/PES) predstavil neposredne in posredne izzive, ki so jih ZN opredelili za evropske lokalne in regionalne organe. Evropski pogled, predstavljen v tem mnenju, bodo dopolnili lokalni in regionalni politiki iz celega sveta, ki se bodo 10. in 11. julija udeležili konference Regije in mesta za razvoj – Konferenca o decentraliziranem sodelovanju , ki jo pripravljata OR in Evropska komisija.

V podporo mestom v Libiji bo OR med drugim sprejel tudi priporočila o načinu upravljanja migracij in reševanju življenj na osrednji sredozemski poti migrantov . Poročevalec za to mnenje je Hans Janssen (NL/EPP).

Tiskovna konferenca z novim predsednikom OR je načrtovana za 12. julij ob 16. uri.

Na plenarnem zasedanju bodo sprejeta tudi naslednja mnenja:

Koordinacija sistemov socialne varnosti, poročevalka Ulrike Hiller (DE/PES)

Teritorialna klasifikacija in tipologije, poročevalec Mieczysław Struk (PL/EPP)

Projekti za stike med ljudmi in majhni projekti v okviru programov čezmejnega sodelovanja, poročevalec Pavel Branda (CZ/ECR)

Spodbujanje zagonskih in rastočih podjetij v Evropi: lokalni in regionalni vidik, poročevalec Tadeusz Truskolaski (PL/EA)

Pametna pravna ureditev za MSP, poročevalec Christian Buchmann (AT/EPP)

Energetska unija in čista energija, poročevalec Bruno Hranić (HR/EPP)

Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, poročevalec Michiel Rijsberman (NL/ALDE)

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov (in trgi električne energije), poročevalka Daiva Matonienė (LT/ECR)

Mednarodno upravljanje oceanov, poročevalec Anthony Gerard Buchanan (UK/EA)

Praktične informacije:

Kje: Evropski parlament – Stavba Paul Henri Spaak (polkrožna dvorana) , Rue Wiertz 60, B-1047 Bruselj

Kdaj: 12. julij od 15.00 do 21.00 in 13. julij od 9.00 do 13.00

Dnevni red plenarnega zasedanja in dokumenti

Plenarno zasedanje bo mogoče spremljati v živo na spletni strani OR.

Program plenarnega zasedanja za medije

Spremljajte nas: @EU_CoR ; #CoRplenary

Kontaktni naslov: PresseCdr@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GUIDING-PRINCIPLE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
CoR and European Commission call on local and regional authorities to redouble efforts to meet the UN Sustainable Development Goals
14.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023