Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropa v gibanju: mesta in regije za razogljičenje in socialno pravičen prehod cestnega prometa  

Učinkovita, trajnostna in socialno pravična posodobitev evropskega sektorja cestnega prometa je bila v središču razprave o dveh mnenjih, sprejetih na plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij (OR) 1. februarja. Mnenji se nanašata na pobudo Evropske komisije Evropa v gibanju, s pomočjo katere naj bi prometni sektor ostal konkurenčen v socialno pravičnem prehodu na čisto energijo in digitalizacijo.

Evropa v gibanju je širok nabor pobud Evropske komisije, ki si prizadeva za temeljito posodobitev evropske mobilnosti in prometa. Prvi sveženj osmih zakonodajnih pobud se posveča cestnemu prometu, ki je nadvse pomemben za gospodarsko konkurenčnost mest in regij ter za krepitev socialne, ekonomske in teritorialne kohezije Evropske unije.

„Za sektor so značilne velike razlike v delovni zakonodaji in plačah. Te razlike v pogojih dela lahko izkrivljajo konkurenco in ogrožajo cestnoprometno varnost, na primer zaradi načina računanja časa počitka voznikov,“ opozarja Spyros Spyridon (EL/EPP), poročevalec za mnenje Evropa v gibanju: cestni promet z vidika delovne sile.

Bistvo problema se mu zdi predvsem premajhna socialna kohezija med državami članicami in regijami, ki se kaže v veliki razliki v socialnih in ekonomskih življenjskih standardih. „To je še zlasti žgoč problem v čezmejnih regijah, kjer se velike razlike v življenjskem standardu pojavljajo na obeh straneh meje. Z večjo kohezijo se bodo zmanjšale razlike v plačah, s tem pa bodo nepotrebni tudi mnogi delovnopravni predpisi in pravila o kabotaži*, s čimer se bo zmanjšalo tveganje socialnega dampinga in preprečilo izkrivljanje konkurence. Dokler ne dosežemo tega cilja, bi bila ponderirana dnevnica na podlagi BDP na prebivalca inovativna rešitev, s katero bi poenostavili zdajšnji zapleten in drag postopek napotitve. Vozniki bi jo prejeli glede na državo, v kateri opravljajo prevoz, in državo, kjer ima prevozno podjetje sedež,“ meni Spyridon.

Mnenje odobrava večjo prožnost časa in pogojev za počitek, vendar poziva k bolj jasni opredelitvi časa vožnje ter ureditvi varnih in varovanih parkirišč, da voznikom med počitkom ne bo treba nadzirati tovora. Poročevalec poudarja tudi sistematizacijo revizij in izmenjavo informacij med nadzornimi organi prek pametnih tahografov in drugih skupnih računalniških zbirk podatkov.

Ivan Žagar (SI/EPP), župan Slovenske Bistrice in poročevalec za mnenje Evropa v gibanju: spodbujanje nemotene mobilnosti, se posveča zmanjšanju okoljskega vpliva prevoza s pomočjo cestnin, ki naj bi bolje zrcalile dejanske stroške prevoza in pomagale omejiti njegove negativne posledice, med drugim onesnaženje in zastoje.

„Promet je edini sektor, kjer emisije CO 2 še vedno presegajo ravni iz leta 1990, in se v številnih državah članicah še vedno povečuje. Samo cestni promet prispeva približno petino skupnih emisij toplogrednih plinov v EU. Zaračunavanje cestnin uporabnikom in onesnaževalcem ima nedvomno ključno vlogo pri razogljičenju. Vendar pa je pri tem potrebna previdnost. Če cestninjenje ne bo ustrezno in se bo denimo promet preusmeril z avtocestnih omrežij na magistralne ceste, bo najbolj prizadeto lokalno prebivalstvo,“ svari Žagar.

Poročevalec odobrava tudi prehod na zaračunavanje cestnin glede na prevoženo razdaljo, saj je pravičnejše kot pavšalno zaračunavanje uporabe cest, vendar opozarja, da cestninjenje ne sme ogroziti socialne in teritorialne kohezije in mora upoštevati razlike med regijami z vidika gostote prometa ter razdalje med poslovnimi središči in večjimi naselji.

Poleg tega poudarja, da bi morale države članice vsaj 15 % prihodkov od cestnin znova vložiti v lokalno in regionalno infrastrukturo. To bo zlasti koristno v redko poseljenih in odročnih regijah, da se zagotovi trajnost teh sistemov in boljša povezava z vseevropskim omrežjem, kar bo omogočilo večjo teritorialno kohezijo.

Pojasnilo:

Kabotaža je prevoz blaga ali potnikov med dvema krajema v isti državi, ki ga izvaja cestni prevoznik iz druge države. Sprva se je ta izraz uporabljal za ladijski prevoz med pristanišči, sčasoma pa se je razširil tudi na letalski, železniški in cestni promet. V Evropski uniji vse države članice dodeljujejo pravice do kabotaže v skladu s posebnimi pravili.

Kontaktna oseba:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0)2 282 2366

GSM: +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-ON-THE-MOVE.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-ON-THE-MOVE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-ON-THE-MOVE.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SIBIU-REGIONS-CITIES-NEW-JOURNEY-SHAPING-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-ON-THE-MOVE.ASPX

In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
In Sibiu, regions and cities start the journey to shaping the future of Cohesion Policy
23.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPE-ON-THE-MOVE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023