Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Naj bodo regije in mesta sposobni zaščititi delovna mesta in socialne pravice  

Komisar Schmit in OR z združenimi močmi za podporo razvoju znanj in spretnosti ter zaposlovanju na lokalni ravni

EU in njene države članice morajo poskrbeti, da bodo njihova mesta in regije sposobni zaščititi delovna mesta in socialne pravice. Tako je Evropski odbor regij (OR) pozval k blažitvi uničujočih socialnih posledic pandemije COVID-19. Skupščina lokalnih in regionalnih predstavnikov EU poziva tudi k okrepitvi znanj in spretnosti za okrevanje ter podpori regionalnim in lokalnim oblastem pri upravljanju zelenega in digitalnega prehoda.

Regionalni in lokalni barometer OR za leto 2020 je pokazal, da je kriza zaradi COVID-19 negativno vplivala zlasti na prihodke samozaposlenih, zaposlenih za določen čas in delavcev s krajšim delovnim časom, med katerimi so številni mladi, migranti in druge ranljive skupine. Obstaja nevarnost, da bodo posledice za zaposlovanje še posebej negativne v regijah, ki so močno odvisne od turizma in kjer bi lahko bilo ogroženih do 40 % delovnih mest. Iz barometra je tudi razvidno, da si 43 % Evropejcev želi, da bi lokalne in regionalne oblasti imele večji vpliv na zaposlovanje in socialne politike.

Predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas je povedal: „Med pandemijo COVID-19 so regije in mesta po vsej Evropi hitro in odločno ukrepali, da bi pomagali ljudem v stiski. Evropa mora zdaj boj proti revščini in brezposelnosti ter zlasti proti naraščajoči brezposelnosti mladih postaviti v središče svojih prizadevanj. To je bistveno za močno socialno Evropo, v kateri noben posameznik in noben kraj ne bo zapostavljen.“

Da bi Odbor s konkretnimi ukrepi podprl usklajevanje znanj in spretnosti ter delovnih mest in tudi gospodarstvo, je predsednik Tzitzikostas napovedal sodelovanje Odbora z GD Evropske komisije za zaposlovanje pri organizaciji spletnih lokalnih borz dela v regijah in mestih.

Komisar za socialne pravice in delovna mesta Nicolas Schmit je na plenarnem zasedanju OR 14. oktobra dejal: „Okrevati moramo po krizi brez primere in za to potrebujemo regije. Naši ukrepi za mlade ter razvoj znanj in spretnosti morajo obroditi sadove na lokalni ravni. Pri zagotavljanju boljše prihodnosti za naše državljane nas bo tako kot doslej tudi v prihodnje usmerjal evropski steber socialnih pravic. Zato sva s predsednikom OR napovedala okrepitev sodelovanja med mojimi službami in Evropskim odborom regij. To sodelovanje je priložnost, da državljanom pokažemo, da smo polno dejavni in da jih poslušamo.“

Na plenarnem zasedanju, ki je potekalo ta teden, je bilo sprejeto tudi mnenje Močna socialna Evropa za pravičen prehod , ki utira pot akcijskemu načrtu za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic . Poročevalka in predsednica komisije SEDEC Anne Karjalainen (FI/PES), članica mestnega sveta Kerave, je povedala: „Pandemija COVID-19 je pokazala, da je treba nujno odpraviti obstoječi digitalni razkorak in obravnavati njegov pomemben vpliv na socialne pravice, saj nedostopnost novih tehnologij in informacijske družbe ustvarja nove oblike socialne izključenosti. Digitalna kohezija je sestavni del pravičnega prehoda ter temelj teritorialne in socialne kohezije. Hkrati morajo ukrepi za okrevanje obravnavati socialno razsežnost ekološkega in digitalnega prehoda. Potrebujemo pravičen trg dela v ogljično nevtralnem gospodarstvu prihodnosti, ki bo temeljilo na dostojnih delovnih mestih, močni socialni zaščiti in zaposlitvenih možnostih, kjer ljudje živijo.“

OR v mnenju, ki je bilo pripravljeno v odziv na januarsko sporočilo Evropske komisije, poudarja, da bi moral biti Sklad za pravični prehod , ki je sklad EU za podporo zelenega prehoda v najbolj ranljivih regijah, usklajen s socialnim stebrom EU. Hkrati znova poziva k boljšemu usklajevanju gospodarskih in socialnih politik med evropsko in nacionalno ravnjo upravljanja v okviru evropskega semestra ter k zagotavljanju udeležbe lokalnih in regionalnih oblasti pri tem usklajevanju prek skupnega upravljanja na podlagi načela subsidiarnosti.

OR poudarja tudi ključno vlogo socialnih partnerjev v sedanjih razmerah vse večje digitalizacije delovnih vzorcev. V ta namen poziva k posodobitvi evropskih pravil o delovnih pogojih in delovnem času, kar mora vključevati določbe za uvedbo pravice do odklopa.

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SEDEC-MEETING-21-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
SEDEC members discuss mentoring, gender-based violence, children's rights, and European sports model
22.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023