Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropski teden regij in mest (#EURegionsWeek) o koheziji kot temelju evropske prihodnosti  
V Bruslju se začenja 16. evropski teden regij in mest

Ob začetku evropskega tedna regij in mest pod naslovoma „Prihodnost Evrope so mladi ter Regije in mesta – Prihodnost Evrope je v enotnosti in koheziji“ se je 8. oktobra v Bruslju zbralo več sto lokalnih in regionalnih voditeljev ter voditeljev EU. Letna konferenca, ki jo skupaj organizirata Evropski odbor regij (OR) in Evropska komisija, je največji svetovni dogodek na področju regionalnega razvoja.

Kohezijska politika EU je v tridesetih letih od svoje vzpostavitve leta 1988 postala glavno naložbeno orodje, ki mesta in regije podpira pri ustvarjanju delovnih mest in gospodarske rasti, krepitvi konkurenčnosti in trajnostnega razvoja ter izboljševanju kakovosti življenja državljanov. Njen glavni cilj je odpraviti razlike med regijami EU in znotraj njih ter prispevati k skladnemu razvoju in blagostanju Evropejcev.

Kot je ob otvoritvi dogodka dejal predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz , „ vlaganje v kohezijo ni le vprašanje denarja, temveč je odraz naših temeljnih evropskih vrednot. Dokazuje, da velike probleme 21. stoletja lahko rešimo le s skupnimi napori in solidarnostjo, in sicer prek sodelovanja med evropskimi, nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi oblastmi. Krčenje vlaganj bi bilo v nasprotju z evropskimi cilji teritorialne, ekonomske in socialne kohezije. Danes bolj kot kdajkoli prej potrebujemo močno kohezijsko politiko, če naj EU osvoji srca in razum državljanov, ki jim služi. Unija brez kohezije ne more obstajati .“

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je dejal: „ Danes govorimo o prihodnosti naših regij in mest, vendar pravzaprav govorimo predvsem o prihodnosti Unije, saj sta ti zelo povezani. Komisija bo v naslednjem desetletju še naprej podpirala regije in mesta v njihovem prehodu na bolj inovativno in okolju prijazno gospodarstvo, s katerim bi zagotovili delovna mesta, rast in napredek. Kohezijska politika, ki je ena od najbolj konkretnih primerov solidarnosti v EU, bo pri tem imela ključno vlogo, kot to velja tudi za Obzorje Evropa, Erasmus+, InvestEU ter vse druge programe in pobude iz našega predloga za prihodnji proračun EU. Da bodo regije in mesta pravočasno prejeli podporo, je sporazum o prihodnjem dolgoročnem proračunu EU nujno treba doseči pred evropskimi volitvami.

Komisarka za regionalno politiko Corina Creţu je povedala: „ Ponosna sem na predlog za novo, sodobnejšo, prožnejšo in poenostavljeno kohezijsko politiko, ki smo ga predstavili maja. Vendar nas čaka še veliko dela. Da bomo lahko leta 2021 dejansko začeli vlagati, moramo prihodnje programe začeti načrtovati zdaj. Danes je prvi dan evropskega tedna regij in mest, kar je dobra priložnost za razpravo o prihodnosti kohezijske politike, zato bom predstavila svoje predloge za pomoč državam članicam in regijam pri oblikovanju programov .“

Pavel Telička , podpredsednik Evropskega parlamenta, je dejal: „ Kohezijska politika je najmočnejši izraz solidarnosti v EU. Z naložbami v okviru kohezijske politike uresničujemo dolgoročne cilje Unije, zato je treba karseda povečati njen potencial po letu 2020 ter okrepiti njeno prožnost, dodano vrednost ter doslednost in skladnost s procesom evropskega semestra. Z več poudarka na porabi, stalnemu objektivnemu ocenjevanju, ki temelji na kazalnikih, ter morebitnih popravkih bomo okrepili ekonomsko rast ter ustvarili nove priložnosti, zlasti na perspektivnih področjih, za vse evropske državljane. Evropski teden regij in mest ponuja enkratno priložnost za razpravo o prihodnosti kohezijske politike s tistimi, ki imajo znanje in izkušnje s terena .“

OR je v želji po močni kohezijski politiki za vse regije in mesta v novem proračunu EU po letu 2020 skupaj z vodilnimi združenji EU, ki zastopajo mesta in regije, lani ustanovil zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance – gibanje državljanov, h kateremu lahko pristopi vsakdo, ki meni, da mora kohezijska politika ostati steber prihodnosti EU. Izjavo zavezništva je od njene predstavitve ob začetku lanskega evropskega tedna regij in mest podpisalo več kot 8000 podpornikov, med njimi 114 regij, 110 mest in okrožij, 45 združenj regionalnih in lokalnih oblasti, 30 poslancev Evropskega parlamenta, 35 evropskih sektorskih združenj ter 141 drugih partnerskih ustanov, kot so univerze, raziskovalni centri in evropska združenja za teritorialno sodelovanje. Izjavo je še mogoče podpisati. Zavezništvo bo pozorno spremljalo sedanja medinstucionalna pogajanja o proračunu.

Pojasnilo:

Na štiridnevnem evropskem tednu regij in mest se vsako leto zbere več tisoč predstavnikov lokalne, regionalne in evropske uprave ter akademikov in strokovnjakov, ki o različnih vidikih kohezijske politike razpravljajo in izmenjujejo stališča na več kot 170 delavnicah, seminarjih, pogovorih in srečanjih. Letos bo posebna pozornost posvečena potrebi po močni kohezijski politiki po letu 2020, da bi presegli strukturne ovire, spodbudili človeški kapital in izboljšali kakovost življenja. V ospredju bodo tudi upravljanje lokalnih posledic globalizacije, digitalna preobrazba, podnebne spremembe in učinkovite regionalne in lokalne strategije za mlade, vključevanje migrantov ter socialno vključenost.

Fotografije in posnetke z dogodka je mogoče brezplačno prenesti.

Kontaktna oseba:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Pridružite se Evropski mreži regionalnih in lokalnih svetnikov (#EUCouncillors)
Pridružite se Evropski mreži regionalnih in lokalnih svetnikov (#EUCouncillors)
19.09.2023