Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
EU mora nameniti več sredstev za vključevanje priseljencev  
Evropski lokalni in regionalni voditelji so opozorili na neravnovesje v načrtih EU za financiranje nadzora meja in upravljanja migracij.

Regionalni in lokalni voditelji so Evropsko unijo pozvali, naj v obdobju 2021–27 poveča obseg Sklada za azil in migracije za skoraj šest milijard EUR. Nosilce odločanja na ravni EU so opozorili, naj ne dajejo pretiranega poudarka nadzoru meja, in pozvali, naj se približno tretjina sredstev nameni za upravljanje zakonitih migracij in vključevanje, pri čemer naj se določen znesek obvezno porabi za vključevanje.

Poziv Evropskega odbora regij v priporočilih, sprejetih 9. oktobra, prihaja mesec zatem, ko je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker dejal, da bi bilo treba Skladu za azil in migracije za obdobje sedmih let nameniti 10,4 milijarde EU, kar predstavlja 51-odstotno povišanje. OR v sprejetem amandmaju priporoča, naj se skladu nameni skoraj €16,2 milijarde EUR, kar bi bilo v skladu s predlogom Komisije, da se sredstva za nadzor meja prek različnih skladov povišajo za 240 %.

Glavni poročevalec OR za Sklad za azil in migracije , piranski župan Peter Bossman (SI/PES), je dejal: „Vsi si želimo učinkovitega in usklajenega upravljanja migracij, vendar je treba zamisli na tem področju še precej izpopolniti, preden bomo lahko zatrdili, da so sredstva EU pametno in ustrezno porabljena. Pri upravljanju migracij je treba prepričljivo obravnavati vse vidike: nedovoljene migracije, azil, zakonite migracije, vključevanje, pa tudi vzroke za migracije. Odločitev, da se izraz „vključevanje“ izpusti iz imena sklada, veliko pove in je zaskrbljujoča. Bojimo se, da splošni pristop temelji na gradnji zidov, namesto da bi poiskali uravnotežen pristop k upravljanju. Evropa mora temeljito premisliti, kako nove priseljence vključiti v naše skupnosti.“

Nadaljeval je: „Poleg tega je za učinkovito usklajevanje potrebno sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi oblastmi, ki so na primer pristojne za večino kratkoročnih ukrepov vključevanja. Sedanji predlogi žal ne upoštevajo naših večkratnih pozivov, da bi mestom in regijam namenili vlogo pri upravljanju sklada. Lokalne in regionalne oblasti so Evropi ogromno pomagale v prizadevanjih za sprejem, nastanitev, vključevanje in zaposlovanje beguncev in migrantov, ki so prišli leta 2015. Na vrhuncu krize je zapleteno politiko težko spreminjati, vendar je sedaj število prihodov bistveno manjše, zato upamo, da se bodo nosilci odločitev na ravni EU uspeli dogovoriti o reformi, ki bo uravnotežena in bo upoštevala pomen sodelovanja s politiki na terenu.“

OR je med drugimi priporočili pozval, naj imajo regije in mesta neposreden dostop do sredstev EU v času kriz, da bi bila ta hitro na voljo oblastem, ki se soočajo z določenimi izzivi. Odbor v okviru svoje promocije celostne evropske migracijske politike pravi, da bi bilo treba od držav članic, ki ne upoštevajo smernic glede izdatkov, zahtevati natančno pojasnilo, „kako nameravajo zagotoviti, da takšna odločitev ne bo ogrozila uresničevanja“ ciljev Sklada za azil in migracije.

Sredstva iz Sklada za azil in migracije se trenutno namenjajo za izboljšanje storitev nastanitve in sprejemanja prosilcev za azil, pomoč ranljivim osebam, izmenjavo informacij in sodelovanje med državami EU ter informacijske kampanje v državah, ki niso članice EU.

Mnenje o Skladu za azil in migracije je eden izmed nizov odzivov Evropskega odbora regij na predloge Evropske komisije glede proračuna EU za obdobje 2021–2027. OR je 9. oktobra sprejel priporočila o predlogu za splošni proračun in posameznih delih predlaganega proračuna, in sicer v mnenjih: Obzorje Evropa o raziskavah, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) , Pravice in vrednote in Vzpostavitev programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) .

Predsednik OR Karl-Heinz Lambertz je v pomembnem govoru , prav tako 9. oktobra, orisal regionalne in lokalne vidike stanja v Evropski uniji in se zavzel za „kampanjo, s katero bi izpostavili projekte vključevanja, ki jih izvajajo naša mesta in regije“.

Med razpravo o migracijah na plenarnem zasedanju OR 10. oktobra so bili predstavljeni primeri dejavnosti, ki jih opravljajo lokalne in regionalne oblasti. Med drugimi je Maria Angeles Elorza Zubiria (ES/ALDE) predstavila novo pobudo za vključevanje, ki so jo začeli izvajati v Baskiji, Basilio Horta (PT/PES) je predstavil načrte mesta Sintra za sprejemanje migrantov in njihovo vključevanje, Luc Van den Brande (BE/EPP) s Flandrije pa je izpostavil pomen vzpostavljanja partnerstev med evropskimi in afriškimi lokalnimi oblastmi kot prispevka k upravljanju migracij.

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023