Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
V luči svaril ZN se mora EU prednostno posvetiti ‎ biotski raznovrstnosti in podnebnim spremembam  
Predsednik Evropskega odbora regij po objavi izjemno zaskrbljujočega poročila ZN ‎ poziva EU h krepitvi ukrepov

Evropska unija mora uvrstiti biotsko raznovrstnost na vrh dnevnega reda, skupaj s prizadevanji za korenito zmanjšanje emisij CO 2 . S temi besedami se je 7. maja predsednik Evropskega odbora regij odzval na poročilo Združenih narodov, ki svari, da je „sistem, ki nam omogoča življenje“, tj. narava, vse bolj ogrožen, saj milijonu vrst grozi izumrtje. Predsednik Karl-Heinz Lambertz je poročilo označil kot „nujen poziv vsem ravnem uprave k sodelovanju“.

Poročilo Medvladne platforme o biološki raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah (IPBES), katerega glavne ugotovitve je ZN objavil 6. maja, odraža spoznanja 15.000 znanstvenih študij, ki so jih znanstveniki izvedli po celem svetu. Poročilo vsebuje odkrita in resna opozorila. Navaja, da se biotska raznovrstnost zmanjšuje s hitrostjo, ki je človeštvo še ni videlo, vrste izumirajo vse hitreje, človeštvo pa „spodkopava same temelje gospodarstva, preživljanja, prehranske varnosti, zdravja in kakovosti življenja po svetu“.

Predsednik Lambertz (BE/PES) je povedal: „Narava nam daje življenje, mi pa jo uničujemo. V zadnji polovici stoletja smo se zelo uspešno spopadli z zagotavljanjem hrane za hitro rastoče prebivalstvo, vendar pa je narava za to plačala visoko ceno. Nujno moramo najti način, da nahranimo svet in poskrbimo za trajnostni razvoj, hkrati pa ponovno vzpostavimo biotsko raznovrstnost. Na to krizo se morajo skupaj odzvati vse ravni upravljanja, vključno z mesti in regijami. EU bi morala zaščito biotske raznovrstnosti skupaj z obravnavanjem podnebnih sprememb uvrstiti na vrh dnevnega reda. Ni prepozno, da zagotovimo biotsko raznovrsten, nizkoogljični svet, vendar pa so za to potrebna skupna prizadevanja ter naložbe, ki se izvajajo na lokalni ravni.“

Roby Biwer (LU/PES), prvi podpredsednik komisije ENVE v Evropskem odboru regij in poročevalec za mnenje o biotski raznovrstnosti , je dejal: „Biotsko raznovrstnost bi morali obravnavati kot temelj našega zdravja in dobrega počutja. Podpira delovanje ekosistema, od katerega smo odvisni; in ker predstavlja okolje, v katerem živimo, jo moramo zaščititi ter se naučiti živeti v sožitju z našimi ekosistemi.“

G. Biwer je poudaril, da evropski volivci razumejo tesno povezavo med biotsko raznovrstnostjo in podnebnimi ukrepi. Pri tem je navedel raziskavo Eurobarometra , objavljeno 6. maja, ki je ugotovila, da „se dve tretjini Evropejcev popolnoma strinja, da je pri spopadanju s podnebnimi spremembami nujno treba poskrbeti za naravo“.

Evropski odbor regij sodeluje pri pripravi svetovnega in evropskega okvira za politiko biotske raznovrstnosti po letu 2020. V priporočilih , ki jih je sprejel oktobra 2018, tako kot poročilo IPBES poudarja, da morajo evropska mesta in regije postati trajnostni subjekti, ki ohranjajo naravo, ponovno vzpostavljajo biotsko raznovrstnost, vzdržujejo in krepijo ekosistemske storitve ter zadovoljujejo najnujnejše potrebe svojih prebivalcev. Da bi rešili raznolikost in pestrost življenja na Zemlji, je Odbor pozval k pripravi ambiciozne strategije EU za biotsko raznovrstnost po letu 2020, ki bo vsebovala roke in bo temeljila na znanstvenih spoznanjih. Poudarja tudi, da je treba v politikah EU in ZN izrecno priznati nepogrešljivo vlogo lokalnih in regionalnih oblasti pri spodbujanju biotske raznovrstnosti ter da je treba mestom in regijam zagotoviti potrebno podporo.

Odbor med drugim priporoča naslednje konkretne ukrepe: več čezmejne zelene infrastrukture in zelenih koridorjev, da lahko živali prehajajo med različnimi območji; krepitev sposobnosti lokalnih in regionalnih oblasti za zatiranje invazivnih vrst; večja vloga občinskih in regionalnih oblasti pri preprečevanju trgovine s prostoživečimi vrstami; več raziskav o načinih za povečanje biotske raznovrstnosti na mestnih območjih ter več finančnih sredstev za delo na področju biotske raznovrstnosti.

Kontaktna oseba:

Andrew Gardner

Tel. +32 473843981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023