Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Prednostne naloge mest in regij EU glede okolja, energije in podnebja v letu 2019  
Lokalne in regionalne oblasti bodo odločno izvajale pritisk na države članice za večjo zaščito podnebja, določitev ciljev za zmanjšanje energijske revščine in vključitev mest in regij v nacionalne podnebne in energetske načrte, ki morajo biti pripravljeni do konca leta

Komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo (ENVE) Evropskega odbora regij (OR) je sprejela delovni načrt za leto 2019. Med glavnimi prednostnimi nalogami so poleg zaščite okolja in biotske raznovrstnosti tudi prehod na čisto energijo v Evropi, energijska revščina, podnebne spremembe in uresničevanje Pariškega sporazuma. Delovni program komisije ENVE temelji na ciljih trajnostnega razvoja, ki so medsektorski načrt do leta 2030 za dosego boljše in bolj trajnostne prihodnosti sveta.

Člani so pod vodstvom predsednika dežele Apulija Michela Emiliana (IT/PES) razpravljali o podnebno nevtralni strategiji do leta 2050, ki jo je Evropska komisija objavila novembra 2018. Predsednik Emiliano je dejal: „To je najbolj ambiciozen poskus EU, da v času resnih napetosti v naših družbah prevzame vajeti politike. Globalnega segrevanja ne moremo zaustaviti zgolj na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, ampak je za to potrebno trdno mednarodno sodelovanje. Občine, regije, nacionalni parlamenti in Evropska unija se morajo skupaj sporazumeti o tem, katere dejavnosti je treba postopoma ukiniti in v katere je treba še naprej vlagati. Mnenje OR mora odražati dejanske razmere na lokalnih in regionalnih območjih ter vlogo, ki jo lahko imajo in morajo imeti mesta in regije pri uresničevanju strategije.“ O mnenju OR o podnebno nevtralni strategiji do leta 2050 bo v torek, 29. januarja, potekalo posvetovanje z deležniki , ki mu bo predsedoval predsednik Apulije in poročevalec za mnenje Michele Emiliano. Komisija ENVE bo osnutek mnenja sprejela na seji 4. aprila, OR pa na plenarnem zasedanju 26. in 27. junija 2019.

Člani so izmenjali stališča o mnenju Upravljanje na več ravneh in medsektorsko sodelovanje za boj proti energijski revščini , ki ga je pripravila poročevalka Kata Tüttő (HU/PES) . Članica občinskega sveta iz dvanajstega okrožja Budimpešte je dejala: „Čas je, da opredelimo skupne cilje za odpravo energijske revščine v Evropi. Nujno moramo obravnavati zaskrbljujoče socialne in zdravstvene posledice energijske revščine ter najti trajne in trajnostne rešitve.“ Poročevalka je poudarila pomen dela Konvencije županov, ki je boj proti energijski revščini vključila med prednostne naloge. Izpostavila je, da približno 57 milijonov ljudi v Evropi nima primernega ogrevanja, medtem ko jih 52 milijonov ne more pravočasno poravnati računov za energijo. Posvetovanje z deležniki o tem mnenju bo potekalo 7. februarja 2019. Končno sprejetje je predvideno na plenarnem zasedanju 26. in 27. junija 2019.

Člani so razpravljali o rezultatih 24. konference pogodbenic Okvirne konvencije o podnebnih spremembah (COP24) in poročilu Medvladnega panela za podnebne spremembe o globalnem segrevanju za 1,5°C .

Cor Lamers (NL/EPP) , župan Schiedama in predsednik komisije ENVE, je dejal: „V Katovicah nam je nedvomno uspelo povečati prepoznavnost lokalnih oblasti. O tem jasno priča poziv nacionalnim vladam, naj upoštevajo rezultate dialogov talanoa in vključijo podnacionalne oblasti v opredelitev in izvajanje nacionalnih podnebnih strategij. V prihodnjih mesecih moramo zelo dejavno razširjati naša politična sporočila in krepiti sodelovanje z vsemi pomembnimi akterji. Ponavljamo, da so nujni ambicioznejši podnebni cilji držav članic in menimo, da uspeh lahko prinesejo le skupni ukrepi na vseh ravneh upravljanja.“

Andrew Cooper (UK/EA) , član sveta Kirkleesa in poročevalec za mnenje OR o podnebnem upravljanju po letu 2020 , je dejal: „Zavzeti se moramo za uresničevanje sklepov konference COP24 in izrecno pozivati nacionalne vlade, naj lokalne in regionalne oblasti vključijo v pripravo nacionalnih akcijskih načrtov.“ Poslanka Evropskega parlamenta Jytte Guteland (SE/S&D) je pohvalila uspešno sodelovanje z OR na konferenci COP24 in poudarila, da je potrebno več tovrstnih skupnih prizadevanj za uresničevanje ciljev Pariškega sporazuma.

Trinajstega maja bo v Varšavi otvoritvena slovesnost dogodka Zeleni teden 2019 , ki jo bo gostil predsednik Mazovijskega vojvodstva in član OR Adam Struzik (PL/EPP) . Zeleni teden, katerega glavna tema bo izvajanje okoljske zakonodaje, bo potekal od 13. do 17. maja.

Roby Biwer (LU/PES) , član mestnega sveta Bettembourga, je poročal o svoji udeležbi na 14. konferenci pogodbenic Konvencije ZN o biološki raznovrstnosti v Šarm-el-Šejku v Egiptu. Povedal je: „Naša prisotnost je bila izjemno koristna in cenjena. Zlasti dobro je bilo sprejeto mnenje OR o strategiji EU za biotsko raznovrstnost po letu 2020, ki je bilo razdeljeno med udeležence za razpravo. Izjemno dobrodošel je bil tudi naš predlog o vključitvi prispevka biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev k zdravju ljudi v nove cilje desetletja 2020–2030 po izteku veljavnosti ciljev iz Aičija.“ Mnenje Prispevek mest in regij EU k 14. konferenci pogodbenic Konvencije ZN o biološki raznovrstnosti in k strategiji EU za biotsko raznovrstnost po letu 2020 , ki ga je pripravil Roby Biwer, je OR sprejel na 131. plenarnem zasedanju v Bruslju, ki je potekalo od 8. do 10. oktobra 2018. Poročevalec Biwer bo priporočila mnenja 30. januarja 2019 predstavil medskupini Evropskega parlamenta za podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost in trajnostni razvoj.

Komisija ENVE je imenovala poročevalce za tri nova mnenja :

Sirpa Hertell (FI/EPP) , članica mestnega sveta Espooja, bo poročevalka za nezakonodajno mnenje Trajnostna Evropa do leta 2030 – nadaljnji ukrepi za doseganje ciljev ZN glede trajnostnega razvoja: Pariški sporazum o podnebnih spremembah .

Witold Stępień (PL/EPP) , član regionalne skupščine Loškega vojvodstva in nekdanji predsednik tega vojvodstva (2010–2018), bo pripravil mnenje OR na lastno pobudo Inovativen in trajnosten energetski prehod na regionalni in lokalni ravni za izvajanje Pariškega sporazuma .

Podpredsednik županijskega sveta Tolne József Ribányi (HU/EPP) je bil imenovan za poročevalca za mnenje OR na lastno pobudo Izvajanje svežnja o čisti energiji: celoviti nacionalni energetski in podnebni načrti kot instrument za lokalno in teritorialno upravljanje v zvezi s podnebjem ter aktivno in pasivno energijo .

Naslednja seja komisije ENVE bo 4. aprila v Bruslju.

Člani OR bodo na naslednjem plenarnem zasedanju 6. in 7. februarja 2019 razpravljali in glasovali o mnenju Cora Lamersa (NL/EPP) Osmemu okoljskemu akcijskemu programu naproti .

Ozadje

Fotografije z 22. seje komisije ENVE so na voljo tukaj . Kliknite tukaj za dostop do spletne strani in dnevnega reda seje.

Čist planet za vse – Evropska strateška dolgoročna vizija za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo. Celotno besedilo strategije (EN) , ki jo je objavila Evropska komisija 28. novembra 2018. Sporočilo za javnost Evropske komisije .

Poročilo o stroških in cenah energije v Evropi , 9. januar 2019, Evropska komisija.

Glavni povzetki z udeležbe OR na konferenci COP24 in končno sporočilo za javnost o konferenci COP24.

Kontaktna oseba: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/MORE-AMBITIOUS-BIODIVERSITY-TARGETS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
EU cities and regions call for more ambitious biodiversity targets
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022