Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Proračun EU: Zmanjšanje sredstev za kohezijsko politiko bo razvodenelo obljube EU glede socialnega napredka  

Leto dni po razglasitvi evropskega stebra socialnih pravic ostaja nerešeno ključno vprašanje: kako uresničiti obljube, ki so jih voditelji držav in vlad dali na socialnem vrhu novembra 2017 v Göteborgu? Na medinstitucionalni konferenci, ki jo je v ponedeljek organiziral Evropski odbor regij (OR), so predstavniki regij in mest v razpravi z evropsko komisarko Marianne Thyssen poudarili, da mora EU s kohezijsko politiko še naprej podpirati izvajanje evropskega stebra socialnih pravic, v katerem dejavno sodelujejo lokalne in regionalne oblasti.

Karl-Heinz Lambertz , predsednik Evropskega odbora regij, je dejal: „EU si mora vedno prizadevati za okrepitev položaja svojih državljanov z ustvarjanjem dostojnih delovnih mest in zaščito njihovega zdravja, pri tem pa zagotoviti, da nihče ne bo zapostavljen. Evropski steber socialnih pravic je socialno zaščito in socialno vključevanje znova umestil v središče agende EU, za njegovo uresničevanje pa je potrebna skupna zavezanost na vseh ravneh upravljanja. Še posebej zdaj potrebujemo ambiciozen proračun EU in močno kohezijsko politiko za obdobje po letu 2020. Regije in mesta so pripravljeni prenoviti Evropo, vendar pa bo zmanjševanje ali centralizacija sredstev EU – zlasti Evropskega socialnega sklada – ovira za naše ambicije.“

Marianne Thyssen , evropska komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile, je dejala: „Naše politike so lokalne, izzivi, s katerimi se soočamo, pa so evropski ali celo globalni. Odboru regij uspeva skoraj nemogoče: pomaga nam razmišljati kot celina, delovati pa lokalno. Podobno je z evropskim stebrom socialnih pravic: izzive vse celine obravnava z ukrepanjem, ki ni zgolj evropsko, ampak tudi nacionalno, regionalno in lokalno.“

OR je prepričan, da bi bilo treba socialne pravice izenačiti z gospodarskimi pravicami, zato je pozval k vključitvi poglavja o socialnem napredku v pogodbe EU in določitvi zavezujočih ciljev na socialnem področju za države članice. Meni tudi, da bi bilo treba preglednici kazalnikov, ki spremlja evropski steber socialnih pravic, dodati teritorialne podatke, in tako omogočiti odpravljanje regionalnih razlik. Regije in mesta se zavzemajo tudi za širši angažma, da bi z znanjem in izobraževanjem spodbudili naložbe v človeški kapital in izboljšali usklajevanje znanja in potreb na trgu dela.

José Ignacio Ceniceros (ES/EPP), predsednik komisije OR za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskave in kulturo (SEDEC) in predsednik vlade avtonomne skupnosti La Rioja, je dejal: „Socialne in gospodarske razlike med evropskimi regijami in v njih povzročajo hude demografske spremembe, beg možganov, priseljevanje in populizem. Z ustreznim financiranjem in močno politično voljo lahko socialni steber postane orožje proti neenakosti in osami ter prikrajšanim med nami zagotovi potrebno usposabljanje in znanje, da se bodo lahko dobro znašli na konkurenčnem trgu dela ter postali dejavni in produktivni člani svoje skupnosti.“

Heinz-Joachim Höfer (DE/PES), župan mesta Altenkirchen in poročevalec OR za mnenje o evropskem stebru socialnih pravic, je dejal: „Od Evropske komisije pričakujemo veliko več ambicij in hitrega ukrepanja, da bodo vsi Evropejci spoznali prednosti tega stebra. Še vedno namreč čakamo na evropsko strategijo za cenovno dostopna stanovanja, evropski načrt boja proti revščini za zmanjšanje števila ljudi, ki jim grozita revščina ali socialna izključenost, ter ustrezne ukrepe za zaščito platformnih delavcev. Še bolj zaskrbljujoče je, da bo zmanjšanje sredstev, predvidenih v proračunu za obdobje 2021–2027, na primer za Evropski socialni sklad, ogrozilo uspešno izvajanje stebra, zlasti v regijah, ki zaostajajo pri napredku.“

Poročevalka Evropskega parlamenta Maria João Rodrigues (PT/S&D) je poudarila, da bi moral „naslednji proračun EU upoštevati obljube iz Göteborga: izgradnjo pravičnejše Evrope in okrepitev socialne razsežnosti EU pred evropskimi volitvami leta 2019. Lokalne in regionalne oblasti bi morale biti ustrezno vključene v pripravo in izvajanje programov v naslednjem proračunskem obdobju, saj so zaradi svojega konkretnega poznavanja regionalnih in lokalnih potreb posebni partnerji za učinkovito izvajanje socialnega stebra.“

Avstrijsko predsedstvo Sveta EU je zastopal prvi svetovalec Andrä Ruppechter , ki je poudaril, da je z zavzemanjem za ekonomsko in socialno konvergenco mogoče doseči, da bo evropsko gospodarstvo stabilnejše in bolj produktivno.

Luca Jahier , predsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO), je zaključil: „EESO in OR se morata povezati, če želimo, da ta steber izboljša blagostanje vseh državljanov. V najboljšem položaju smo, da lahko izvajanje ocenimo s teritorialnega vidika in vidika civilne družbe. Nujno se moramo lotiti odpravljanja razdiralne neenakosti in doseči spremembe, ki si jih državljani želijo.“

Fotogalerija

Več informacij:

Evropska komisija za naslednje proračunsko obdobje 2021–2027 predlaga prožnejšo in preprostejšo obliko sedanjega Evropskega socialnega sklada z združitvijo več sedanjih skladov in programov. Novi Evropski socialni sklad plus bo podpiral načela evropskega stebra socialnih pravic in izvajanje priporočil v okviru evropskega semestra, celotni znesek dodeljenih sredstev pa se bo zmanjšal za približno 6 %. OR v osnutku mnenja , ki bo sprejeto na decembrskem plenarnem zasedanju (poročevalka je Susana Díaz Pacheco (ES/PES), predsednica avtonomne skupnosti Andaluzija), svari tudi pred centralizacijo upravljanja sklada na škodo lokalnih in regionalnih oblasti.

Kontaktna oseba:

Lauri Ouvinen

Tel.: +32 22822063

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-BUDGET-CUTS-TO-COHESION-POLICY-WILL-UNDERMINE-EU-PROMISES-ON-SOCIAL-PROGRESS.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023