Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
#EURegionsWeek EU in lokalni voditelji pozivajo k trajnostni in vključujoči prihodnosti Evrope z zagotovljeno kohezijo  

Solidarnost, trajnost in Evropa, ki je bližje državljanom, so bile tri glavne teme evropskega tedna regij in mest 2019 . Ob prisotnosti več kot 600 lokalnih in regionalnih politikov ter politikov EU, strokovnjakov in akademikov so predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz, evropska poslanka in podpredsednica EP Klára Dobrev, evropska komisarka Elżbieta Bieńkowska in pet mladih izvoljenih politikov pozvali k večji evropski solidarnosti in obsežnejšim regionalnim naložbam za boljšo prihodnost vseh državljanov.

Letošnji evropski teden regij in mest poteka v času političnih sprememb v Evropski uniji. Z novim Evropskim parlamentom in novim mandatom Evropske komisije je na dnevnem redu EU predvsem opredeljevanje prihodnjih prednostnih nalog, med katere sodi tudi Evropa, ki je socialno bolj vključujoča, trajnostna in bliže državljanom. Evropski teden regij in mest poteka tudi v času, ko države članice nadaljujejo pogajanja o naslednjem dolgoročnem proračunu EU za obdobje 2021–2027. V njem bo določeno, koliko naložb EU bo namenjenih za izvajanje omenjenih prednostnih nalog v prihodnjih letih.

Karl-Heinz Lambertz , predsednik Evropskega odbora regij, je dejal: „Regionalna politika EU se je skozi leta preusmerila in se odzvala na nove izzive, s katerimi se danes sooča Evropa. Kohezijska politika EU, ki regijam in mestom zagotavlja naložbe, nujne za soočanje z izzivi, kot so podnebne spremembe, socialno vključevanje in neenakosti, mora biti še naprej osrednji temelj Evropske unije. Poleg stabilnih naložb pa EU nujno potrebuje tudi novo opredelitev načina, kako bo oblikovala svojo zakonodajo, pri čemer mora lokalnim in regionalnim oblastem, ki so odgovorne za izvajanje 70 % zakonodaje EU, zares dodeliti mesto v postopku odločanja EU.“

Klára Dobrev , podpredsednica Evropskega parlamenta, pa je povedala: Vstopamo v novo obdobje. Politiki so bili vedno v dilemi, kako naj uskladijo svoje kratkoročne politične interese z resničnimi dolgoročnimi cilji. Toda na prizorišče so vstopili novi akterji, ki spreminjajo pravila igre. Ti so mladi, odločni in navdušeni ter se zavedajo grožnje, ki jo pomenijo podnebne spremembe. Prihodnost izvoljenih politikov bo od zdaj naprej močno odvisna od njihove sposobnosti, da obravnavajo to ogromno grožnjo za človeštvo. Z drugimi besedami, prisiljeni bodo storiti veliko več. Jaz pa bom v tem boju vaša zaveznica.“

V svojem govoru med razpravo je Elżbieta Bieńkowska , komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja, povedala: „Pri kohezijski politiki gre za solidarnost in izgradnjo boljše prihodnosti za vsakega posameznega državljana. Z novo kohezijsko politiko za obdobje 2021–2027 bo treba vsakogar pritegniti k sodelovanju v novem obdobju financiranja in k skupnemu doseganju ciljev. Kohezijska politika mora še naprej dajati veliko vlogo regijam in mestom, ki so na čelu trajnostne Evrope, in tako zagotavljati, da bomo pripravljeni na blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.“

V razpravi je sodelovalo tudi pet mladih politikov, ki so spregovorili v imenu več kot 100 izvoljenih mladih politikov, povabljenih na evropski teden. Laura Sparavigna , članica mestnega sveta Firenc v Italiji (PES), Radosław Swoł , član mestnega sveta mesta Mielec na Poljskem (ECR), Vincent Chauvet , župan Autuna v Franciji (RE), Mia Eskelinen-Fingerroos , članica mestnega sveta mesta Kuopio na Finskem (EPP) in Kirsteen Currie , članica sveta Highland v Združenem kraljestvu (EA), so spregovorili o svojih izkušnjah in stališčih glede priložnosti in sredstev, ki bi jih mesta in regije morali imeti za prihodnost Evropske unije.

Ozadje:

Evropski teden regij in mest (#EURegionsWeek) je štiridnevna konferenca, ki jo vsako leto skupaj organizirata OR in Evropska komisija. Je največji dogodek v Evropi, posvečen regionalnemu razvoju. Na letošnjem tednu se bo zbralo več kot 9000 udeležencev, med njimi akademikov, uradnikov, strokovnjakov in več kot 600 lokalnih, regionalnih, nacionalnih in evropskih politikov. Organiziranih bo skoraj 400 delavnic, razprav, razstav in priložnosti za mrežno povezovanje na temo različnih vidikov kohezijske politike.

Fotografije in posnetke z dogodka lahko brezplačno prenesete.

Kontaktna oseba:

Carmen Schmidle

Tel. +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
Lokalni in regionalni voditelji veseli podpore komisarke Dalli njihovemu spodbujanju raznolikosti in vključevanja na terenu
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
Evropa mora lokalne skupnosti bolje pripraviti na prihodnje krize in izredne dogodke
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-AND-LOCAL-LEADERS-CALL-FOR-COHESIVE-SUSTAINABLE-INCLUSIVE-FUTURE-EUROPE.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023