Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Regije in mesta EU začrtali zavezništvo za prihodnost Evropske unije  

Pred prihodnjimi pogajanji o proračunu EU je Evropski odbor regij (OR) združil sile s teritorialnimi združenji in pozval vse ustrezne akterje na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni, naj vzpostavijo zavezništvo za trdno in ambiciozno kohezijsko politiko po letu 2020.

Nove prednostne naloge, ki se med drugim pojavljajo na področjih obrambe, varnosti in mejnega nadzora, ter posledice izstopa Združenega kraljestva za proračun EU utegnejo ogroziti prihodnost te najmočnejše naložbene politike za 27 članic, ki je do leta 2020 vredna 454 milijard EUR. Zato je bila danes v OR predstavljena zamisel o novem odprtem zavezništvu.

Namen zavezništva je razkrivati dodano vrednost in učinkovitost kohezijske politike v zadnjem desetletju ter zagotoviti, da bo pri odločitvah o naslednjem proračunu EU upoštevan glas več sto tisoč upravičencev iz vrst regionalnih in lokalnih oblasti, malih in srednjih podjetij, nevladnih organizacij, šol, univerz, kulturnih organizacij ipd.

OR je nedavno sprejel mnenje Prihodnost kohezijske politike po letu 2020 in pred začetkom 7. kohezijskega foruma, ki bo konec junija, je skupaj z vodilnimi teritorialnimi združenji začel realistično razpravo, katere namen se je konkretno lotiti nekaterih kritik na račun kohezijske politike, hkrati pa povečati sodelovanje med vsemi zagovorniki.

„Kohezijska politika ni dobrodelna dejavnost, temveč obveznost. Državljani EU v naših regijah in mestih pričakujejo, da bo močnejša, lažja in učinkovitejša. Zato si po sprejetju mnenja prizadevamo za široko zavezništvo za močno kohezijsko politiko po letu 2020,“ je dejal poročevalec OR Michael Schneider, državni sekretar zvezne dežele Saška-Anhalt ter predsednik politične skupine EPP v OR. Dodal je: „Ne gre za promocijsko potezo, temveč za širši angažma, namenjen mestom, regijam, teritorialnim združenjem, centralnim oblastem, institucijam EU, univerzam, malim in srednjim podjetjem ter civilni družbi.“

„Naložbe prek kohezijske politike so našim mestom pomagale postati boljši in bolj vključujoči prostor za življenje,“ je dejal Daniël Termont , župan mesta Gent in predsednik EUROCITIES , ter poudaril: „Gre za močan izraz evropske solidarnosti, ki ima velik potencial, da državljanom pokaže koristi Evrope. Če želimo zagotoviti, da bo ta politika v prihodnje močnejša, se morajo mesta neposredno vključiti v odločitve o strateških naložbah, povezane s strukturnimi skladi. To je bistveno za uskladitev financiranja z lokalnimi potrebami, za okrepitev lokalnega prevzemanja odgovornosti in učinkovitejše financiranje.“

V imenu Sveta evropskih občin in regij (CEMR) je Carola Gunnarsson , županja mesta Sala in tiskovna predstavnica CEMR za kohezijsko politiko, opozorila: „Kohezijska politika je instrument, ki ljudem dokazuje, da EU skrbi zanje in da se lahko vse ravni upravljanja povežejo in skupaj rešujejo sedanje izzive. Z opustitvijo kohezijske politike bi EU evropskemu projektu odvzela velik del vsebine. Župani in regionalni voditelji želijo s tem zavezništvom ohraniti trdno kohezijsko politiko, ki se lahko odzove na potrebe naših državljanov.“

Konferenco obrobnih obmorskih regij (CPMR) je zastopal Erik Bergkvist , predsednik izvršnega sveta regije Västerbotten (SE), ki je dejal: „Evropska območja se soočajo z različnimi izzivi, med drugim z geografskimi, okoljskimi in družbenimi ovirami, zato ne more biti enake evropske rešitve za vse. Za doseganje ciljev EU – gospodarske, socialne in teritorialne kohezije – ter za spodbuditev rasti je zato potrebna kohezijska politika z močnejšo teritorialno razsežnostjo. Potrebujemo kohezijsko politiko, ki temelji na večjem priznavanju teritorialne raznolikosti Evrope, večji prožnosti za določene geografske regije, lokalnem pristopu in sinergijah med različnimi ravnmi upravljanja. Le v tem primeru bo kohezijska politika lahko sprostila potencial vseh evropskih regij.“

„V skoraj vseh državah članicah bi bilo treba povečati angažma za kohezijsko politiko,“ je dejal predsednik OR Markku Markkula in ustrezne deležnike pozval, naj združijo sile: „Zdaj ko se začenjajo težka pogajanja o prihodnjem proračunu EU, je naš Odbor pripravljen, da te glasove uveljavi v Bruslju. Zato želimo oblikovati zavezništvo za kohezijo, ki je odprto vsem, ki verjamejo v temeljne vrednote EU, kot sta solidarnost in partnerstvo.“

Več informacij o tej temi:

Infografika o mnenju OR o prihodnosti kohezijske politike

Študije OR o prihodnosti kohezijske politike

Ocene programskega obdobja 2007–2013

Portal odprtih podatkov EU o kohezijski politiki

Izjava predsednika Markkule o koheziji na zasedanju Sveta za splošne zadeve 25. aprila

Resolucija odbora REGI v Evropskem parlamentu o kohezijski politiki po letu 2020

Izjava EUROCITIES o prihodnji kohezijski politiki

Pred 7. kohezijskim forumom bo objavljen nov politični dokument.

Svet evropskih občin in regij: dokumenti o stališču glede kohezijske politike

Stališče Konference obrobnih obmorskih regij (CPMR): Načela za kohezijsko politiko po letu 2020

Politični dokument glede prihodnosti kohezijske politike bo uradno sprejet na seji političnega predsedstva junija 2017 v Stavangerju.

Kontaktna oseba:

Pierluigi Boda

Tel.: +32 2 282 2461

Mob. tel.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-REGIONS-AND-CITIES-START-BUILDING-AN-ALLIANCE-FOR-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023