Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
„ Predlagani proračun EU bo razočaranje za ljudi in darilo populizmu ,“ svari predsednik OR Apostolos Tzitzikostas  

​Evropski odbor regij (OR) poziva k ohranitvi sredstev za bolnišnice, šole, lokalni prevoz, okolje, univerze in mala podjetja.

„V imenu Evropskega odbora regij pozivam, naj se ne zmanjšujejo naložbe, ki pripomorejo k boljšemu življenju ljudi v mestih in regijah,“ je dva dni pred posebnim evropskim vrhom o proračunu EU dejal predsednik OR Apostolos Tzitzikostas .

„Denar davkoplačevalcev moramo še naprej vlagati v lokalne skupnosti, saj to prinaša koristi tako neto plačnicam kot neto upravičenkam EU. Zmanjšanje sredstev EU za bolnišnice in šole, lokalni prevoz, okolje, univerze in mala podjetja bi pomenilo razočaranje za ljudi in darilo populizmu,“ je dodal predsednik OR.

„V večini držav članic finančna sredstva EU za kohezijo, kmetijstvo in razvoj podeželja predstavljajo približno 50 % vseh javnih naložb. To ni le znak solidarnosti EU, temveč s temi sredstvi EU tudi spodbuja gospodarsko rast, ustvarjanje delovnih mest in enotni trg, ki koristi nam vsem,“ je nadaljeval predsednik Tzitzikostas.

„Zelo sem zaskrbljen zaradi nevarnosti spodkopavanja teh politik, ki Evropo približujejo državljanom in državljane Evropi. Zavedamo se finančnih posledic brexita, vendar se z njim povezani stroški ne bi smeli prelagati na pleča mest in regij. Pri tem ne gre le za denar, temveč za naložbe v prihodnost ljudi,“ je sklenil.

Tudi podpredsednik Evropskega odbora regij Vasco Alves Cordeiro je pred vrhom zavzel stališče.

„V zadnjem predlogu večletnega finančnega okvira je močno na udaru kohezijska politika, saj se glede na sedanji okvir predvideva 12-odstotno zmanjšanje, stopnje sofinanciranja pa naj bi bile nižje kot v sedanjem obdobju. Z zmanjšanjem podpore regionalnemu razvoju, zlasti prek kohezijske politike, se EU ne bo približala državljanom.  Z manjšo podporo EU regije in mesta ne bodo mogli storiti več za svoje državljane in EU. EU mora predvsem upoštevati vse večje neenakosti. Ta večletni finančni okvir je edina priložnost, ki jo imajo voditelji EU, da bi EU postavili na pot trajnostne enakosti in pravičnega prehoda, ki nikogar in nobenega kraja ne zapostavlja. Če jim to ne bo uspelo, bo evropski projekt izgubil verodostojnost v očeh državljanov. Čas je, da države članice EU preidejo od besed k dejanjem.“

Kontakt:

pressecdr@cor.europa.eu

Vaši osebni podatki se obdelujejo v skladu z Uredbo (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES. Pravico imate zahtevati podrobne informacije o svojih osebnih podatkih, popraviti morebitne netočne ali nepopolne osebne podatke in zaprositi, da se vaši podatki izbrišejo z našega poštnega seznama.

Vsa vprašanja glede obdelave vaših osebnih podatkov lahko pošljete na naslov PresseCdr@cor.europa.eu . E-pošto lahko pošljete tudi pooblaščeni osebi OR za varstvo podatkov na naslov data.protection@cor.europa.eu . V zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov se lahko tudi kadar koli obrnete na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov: https://edps.europa.eu/about-edps/contact_en .

Za več informacij o naši politiki varstva osebnih podatkov obiščite našo spletno stran: https://cor.europa.eu/sl/Pages/legal-notice.aspx .

Deli :