Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Lokalni in regionalni voditelji pred konferenco COP26 pozivajo k okolju prijaznemu okrevanju in ambicioznejšim podnebnim ciljem  

Člani komisije za okolje, podnebne spremembe in energijo (ENVE) Evropskega odbora regij so se pred podnebnim vrhom OZN, ki bo novembra v Glasgowu, sestali na virtualni seji in razpravljali o možnostih za okolju prijazno in vključujoče okrevanje po pandemiji COVID-19, ki prinaša tudi ambicioznejše podnebne cilje. Na seji so bili med drugim predstavljeni štirje osnutki mnenj, in sicer o varnih in trajnostnih kemikalijah za okolje brez strupov, strategiji EU za povezovanje energetskega sistema, zaščiti morskega okolja in krepitvi evropskih podnebnih ambicij do leta 2030 pred zasedanjem COP26 .

Sejo je začel Juan ESPADAS (ES/PES) , župan Seville ter predsednik komisije ENVE OR in delovne skupine za zeleni dogovor na lokalni ravni , ki je dejal: „Pred konferenco COP26 mora biti Evropska unija ne le jasen zgled pri določanju podnebnih ciljev, s katerimi bo mogoče do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost, temveč mora s konkretnimi rešitvami tudi poskrbeti za ustrezno vključitev lokalnih in regionalnih oblasti. Edinburška deklaracija o biotski raznovrstnosti kaže, da je to mogoče doseči, zato upam, da bodo mesta in regije podobno vključeni tudi v Glasgowu. Brez lokalnih in regionalnih oblasti podnebni prehod ni mogoč, zato je treba njihovo vlogo v celoti upoštevati.“

Na seji je potekala tudi razprava o tem, kako poskrbeti, da bo okrevanje po pandemiji COVID-19 okolju prijazno, v kateri so sodelovali Amaia BARREDO iz vlade avtonomne pokrajine Baskije, ki trenutno predseduje mreži regionalnih vlad za trajnostni razvoj Regions4 , Arno BONTE , podžupan Rotterdama in član združenja ICLEI , in Eulalia RUBIO z inštituta Jacques Delors .

O svetovnih podnebnih ukrepih so člani razpravljali z Mario SPYRAKI (EL/EPP) , evropsko poslansko in sopredsednico medskupine za podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost in trajnostni razvoj, Jamesom GRABERTOM , direktorjem za blažitev podnebnih sprememb in vršilcem dolžnosti direktorja za komuniciranje in sodelovanje pri UNFCCC , Kirsten DUNLOP , glavno izvršno direktorico Climate-KIC , in Dimitriosom ZEVGOLISOM , namestnikom vodje enote za mednarodne odnose in delegacije EU za konvencijo OZN o spremembi podnebja v GD CLIMA Evropske komisije.

Člani so tudi glasovali za sporazum o okrepljenem sodelovanju med OR in GD ENER, v katerem so določeni skupni ukrepi za uspešno izvajanje vala prenove .


Člani komisije ENVE so razpravljali o naslednjih štirih osnutkih mnenj:

Krepitev evropskih podnebnih ambicij do leta 2030 pred zasedanjem COP26. Poročevalec in župan mesta Autun Vincent CHAUVET (FR/Renew Europe) je dejal: „Moj glavni cilj je ponuditi ravnovesje med ambicioznim podnebnim ciljem EU za leto 2030 in tem, kaj lahko različna mesta in regije uresničijo že zdaj. Vendar to ni cilj sam po sebi. Skušam namreč ugotoviti, kaj je treba storiti, da bi ustvarili val sprememb po vsej Evropi, izvozili to skrivno sestavino ter zagotovili formalno vlogo mest in regij ter njihov prispevek h konferenci COP26.“

Gonilo za podnebno nevtralno gospodarstvo: strategija EU za povezovanje energetskega sistema je naslov osnutka mnenja, katerega pripravo je vodil Gunārs ANSIŅŠ (LV/Renew Europe) . Podžupan mesta Liepāja je dejal: „Strategija EU za povezovanje energetskega sistema je ključna za okrevanje gospodarstva lokalnih in regionalnih skupnosti, zlasti po krizi zaradi COVID-19. Pomembno je, da se energijska učinkovitost določi kot glavni cilj na lokalni in regionalni ravni. Povezovanje sistema lahko lokalnim in regionalnim oblastem pomaga povečati energijsko učinkovitost, saj bi se razpoložljivi viri uporabili za prehod na učinkovitejše energetske tehnologije.“

Adam STRUZIK (PL/EPP) je poročevalec za osnutek mnenja z naslovom Varne in trajnostne kemikalije za okolje brez strupov v evropskih mestih in regijah . Predsednik Mazovijskega vojvodstva je dejal: „Strategija na področju kemikalij za trajnostnost je pomemben element ekonomske politike, temelječe na okolju prijaznih rešitvah. Regije in družba pričakujejo učinke njenega izvajanja. V mnenju želimo z osredotočenjem na zdravje prebivalcev in okolje izpostaviti vlogo regij v procesu izvajanja. Strategija je priložnost za izboljšanje konkurenčnosti na podlagi inovacij.“

Emma NOHREN (SE/Zeleni) , poročevalka za osnutek mnenja OR o zaščiti morskega okolja , je dejala: „Z zanemarjanjem oceanov uničujemo naš planet.“ Nekaj dragocenega časa smo že izgubili in nismo dosegli dobrega okoljskega stanja v morjih EU. Zdaj je čas za ukrepanje! S sprostitvijo izjemne moči občin in regij EU bi odprli kopico možnosti za dejanske ukrepe, s katerimi bi obnovili naša morja.“

Več informacij:

Zeleni dogovor na lokalni ravni je nova pobuda OR, katere cilj je mesta in regije postaviti v središče evropskega zelenega dogovora in zagotoviti, da se bodo tako strategija EU za trajnostni razvoj kot tudi načrti za okrevanje po pandemiji COVID-19 pretvorili v neposredno financiranje za mesta in regije ter v konkretne projekte za vsako območje. Pobuda je zaživela 15. junija 2020 z ustanovitvijo delovne skupine OR. V njenem okviru je nastal spletni zemljevid z 200 primeri dobrih praks, ki naj bi služile kot navdih za ukrepe in njihovo pospešitev.

Kontaktna oseba:

David Crous

+ 32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023