Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Sodelujte v anketi o izvajanju sporazumov o prosti trgovini! Na vprašanja lahko odgovorite do vključno 28. oktobra 2019.  

​​Trgovinski sporazumi EU s tretjimi državami pokrivajo več kot 70 svetovnih trgov in podjetjem iz EU, vključno z MSP, ponujajo nove priložnosti. Skoraj 36 milijonov delovnih mest je odvisnih od izvoza EU; od tega so jih najmanj 6 milijonov neposredno ustvarila izvozna MSP. Evropa je za zagotavljanje blaginje bolj kot večina drugih svetovnih regij odvisna od dostopa do tujih trgov, ta odvisnost pa se bo v prihodnje še povečala. Do leta 2020 bo 90 % svetovne rasti ustvarjene zunaj EU.

Čeprav imajo evropska podjetja v zadnjem času bistveno več koristi od trgovinskih sporazumov, kot je razvidno iz letnega poročila o izvajanju prostotrgovinskih sporazumov EU, med drugim zaradi vzpostavitve partnerstva za dostop na trge, je treba interakcijo med ustreznimi akterji še okrepiti. Preveč evropskih podjetij še vedno ni seznanjenih s trgovinskimi sporazumi EU in nimajo dovolj informacij o tem, kako jih uporabljati v praksi.

Gospodarske zbornice in regionalne oblasti lahko pomembno prispevajo k izboljšanju izvajanja v Evropski uniji, saj so najbližje lokalnim podjetjem in lahko zagotavljajo regionalno relevantne informacije. Da bi ugotovila, kakšne so potrebe in zahteve posameznih regij, vas OR in EUROCHAMBRES vabita k sodelovanju v anketi.

Anketa se osredotoča na pomembnejše sporazume o prosti trgovini (tiste v veljavi in tiste, ki so bili sklenjeni, vendar še ne veljajo), v njej pa lahko sodelujete do sredine oktobra. Rezultati bodo predstavljeni na delavnici, ki jo novembra 2019 skupaj pripravljata OR in EUROCHAMBRES.

Odpri vprašalnik

  • Anketa na voljo v vseh jezikih EU. Jezik ankete lahko izberete na spustnem meniju na desni strani zaslona.
  • Na vprašanja lahko odgovorite do vključno 28. oktobra 2019.
  • Vsi odgovori so zaupni.
  • Za več informacij pišite na e-naslov: econ-survey-cor@cor.europa.eu.

Deli: