Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Nova študija OR izraža zaskrbljenost zaradi nezadostne vključenosti regij in mest v nacionalne načrte za okrevanje  

Voditelji držav in vlad EU so se sestali v Bruslju, da bi pregledali stanje gospodarskega okrevanja. Medtem rezultati nove študije , ki jo je naročil Evropski odbor regij (OR), razkrivajo pomanjkljivo vključenost lokalnih in regionalnih oblasti v pripravo in izvajanje nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Študija je bila predstavljena na seji komisije OR za ekonomsko politiko (ECON) . Člani komisije ECON so prav tako izrazili resno zaskrbljenost, da bi zaradi nezadostnega upoštevanja teritorialnih razlik v načrtih in nezadostne usklajenosti s cilji kohezijske politike lahko prišlo do prekrivanja skladov.

Iz študije – v njej je analiziranih osem nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, ki so bili predloženi Evropski komisiji do konca maja – je razvidno, da nacionalni načrti okrevanja regijam nudijo zelo omejene možnosti pri podajanju demokratičnega prispevka. Posvetovanja z večino regionalnih in lokalnih akterjev so bila le formalna in enostranska, njihova naloga pa bo predvsem upravno izvajanje naložbenih politik. Njihove zamisli so bile redko prenesene v načrte. Vendar bi s tem, ko bi mestom in regijam omogočili več političnega manevrskega prostora pri uporabi sredstev za naložbe, lokalne skupnosti spodbudili k prevzemanju odgovornosti za politike in okrepili zmogljivosti na lokalni ravni. Pomanjkanje sodelovanja regionalnih in lokalnih organov, ki so ključnega pomena za zagotavljanje naložb in storitev ter izvajanje reform, bi lahko spodkopalo vpliv in učinkovitost nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost.

Michael Murphy (IE/EPP), predsednik komisije ECON in član grofijskega sveta Tipperary, je dejal: „Danes predstavljena študija potrjuje to, na kar smo že opozorili v našem dosedanjem delu: razmere po EU se zelo razlikujejo, vendar številne države članice posvetovanja z regionalnimi in lokalnimi akterji ne obravnavajo kot vsebinske izmenjave, temveč kot enostranske procese izpolnjevanja formalnih obveznosti. Obilje znanja in izkušenj, ki jih imajo regije in mesta, je v načrte okrevanja le redko vključeno, kar je zamujena priložnost in preprosto ni dobro upravljanje. Lokalne in regionalne oblasti so ključnega pomena za zagotavljanje naložb in javnih storitev ter izvajanje reform, zato bi bilo narobe, če bi okrevanje EU poskušali doseči brez njih.“

Člani komisije ECON so izrazili obžalovanje, da naložbe, predlagane v nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost, ne upoštevajo morebitnih sinergij med mehanizmom za okrevanje in odpornost ter skladi iz okvira kohezijske politike EU. Prekrivanje teh dveh finančnih instrumentov bi lahko ogrozilo učinkovitost kohezijske politike. Z izjemo Italije in Belgije viri niso teritorialno razdeljeni. V študiji je bilo še ugotovljeno, da je vloga, ki jo nacionalni načrti za okrevanje in odpornost namenjajo lokalnim in regionalnim oblastem pri pospeševanju zelenega in digitalnega prehoda, še vedno nejasna in slabo opredeljena.

Glede na rezultate študije so člani komisije ECON Evropsko komisijo pozvali, naj opravi temeljito oceno vseh nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost ter naj skupaj z Evropskim parlamentom vztraja pri opredelitvi vloge lokalnih in regionalnih oblasti v preostalih fazah teh načrtov, da bi tako ohranili kohezijo kot temeljno vrednoto ter regije in mesta v EU vključili v evropski semester ter v spremljanje in ocenjevanje načrtov.

Ob razpravi o skladu EU za okrevanje je komisija ECON sprejela tudi osnutek mnenja z naslovom Zaščita geografskih označb industrijskih in obrtnih izdelkov v Evropski uniji . V njem poziva k usklajenemu regulativnemu okviru EU za geografske označbe industrijskih in obrtnih izdelkov, s katerim bi nadomestili mozaik nacionalnih pravnih instrumentov in tako zaščitili pomemben del evropske kulturne dediščine, okrepili pravice potrošnikov, povečali prihodke proizvajalcev in prispevali k razvoju zadevnih regij.

Martine Pinville (FR/PES), članica regionalnega sveta Nove Akvitanije in poročevalka za mnenje, je dejala: „ Sedaj je treba udejanjiti dolgoletno zahtevo OR po uredbi za zaščito geografskih označb industrijskih in obrtnih izdelkov. Potrošnikom bi taka uredba jamčila poreklo, kakovost in pristnost proizvoda. Obrtnikom ali podjetjem pa bi to pomenilo, da je njihovo strokovno znanje cenjeno in da so zaščiteni pred nelojalno konkurenco in ponarejanjem. Konec koncev gre tudi za varstvo lokalne dediščine regij ter ohranjanje delovnih mest, ki imajo dodano vrednost in jih ni mogoče preseliti, na njihovem ozemlju.“

Mnenje bo predvidoma sprejeto na oktobrskem plenarnem zasedanju OR.

Seja komisije ECON je bila tudi priložnost za člane, da izmenjajo mnenja o delovnih dokumentih z naslovom „Posodobitev nove industrijske strategije iz leta 2020: močnejši enotni trg za okrevanje Evrope“, ki jih je predstavila poročevalka Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), in o mnenju o boljšem pravnem urejanju, ki ga je predstavil poročevalec komisije CIVEX Piero Mauro Zanin (IT/EPP).

Komisija ECON je še imenovala Roba Jonkmana (ECR /NL) za poročevalca za mnenje o izvajanju instrumenta za okrevanje in odpornost ter priporočila, da se Marka Weinmeisterja (DE /EPP) imenuje za glavnega poročevalca o evropski digitalni identiteti.

Ozadje:

Mehanizem za okrevanje in odpornost je fiskalni instrument EU, v okviru katerega se namenja 672,5 milijarde evrov (312,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 360 milijard evrov posojil) za podporo državam članicam pri izvajanju reform in vlaganju v skupne prednostne naloge EU. To je največje finančno orodje instrumenta Next Generation EU v vrednosti 750 milijard EUR. Države članice, ki želijo prejeti podporo iz mehanizma za okrevanje in odpornost, morajo predložiti nacionalne načrte za okrevanje in odpornost, v katerih navedejo reforme in naložbe, ki jih želijo financirati. Evropska komisija je doslej prejela 24 nacionalnih načrtov od 27, od katerih jih je odobrila 12.

Študija „Regionalne in lokalne oblasti v nacionalnih načrtih za okrevanje in odpornost“, ki jo je naročil OR, se osredotoča na osem nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost, ki so bili EU predloženi do konca maja 2021 (Belgija, Hrvaška, Francija, Nemčija, Italija, Poljska, Romunija in Španija). Celotna študija je na voljo tu .

V skupnem posvetovanju med OR in Svetom evropskih občin in regij , ki je bilo predstavljeno januarja, je bilo že poudarjeno, da številne vlade EU regije in mesta izključujejo iz priprave načrtov za okrevanje po pandemiji COVID-19. Vsi rezultati so na voljo tu .

V skladu z uredbo o mehanizmu za okrevanje in odpornost (člen 18(4)(q)) in resolucijo Evropskega parlamenta , ki je bila nedavno sprejeta z veliko večino, bi bilo treba načrte za okrevanje in odpornost pripraviti in „če je mogoče“ izvajati na podlagi „postopka posvetovanja z lokalnimi in regionalnimi organi, socialnimi partnerji, organizacijami civilne družbe, mladinskimi organizacijami in drugimi ustreznimi deležniki, opravljenega v skladu z nacionalnim pravnim okvirom“. Države članice bodo morale predložiti povzetek postopka posvetovanja, v katerem bo treba podrobno navesti, na kakšen način se v načrtih za okrevanje in odpornost odraža prispevek deležnikov.

Kontakt:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 (0)2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Matteo Miglietta

Tel.: +32 470 895 382

Matteo.Miglietta@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-FISCAL-REFORM-MUST-BOOST-LOCAL-PUBLIC-INVESTMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

EU fiscal reform must boost local public investment
EU fiscal reform must boost local public investment
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ECON-MEETING-24-JUNE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023