Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Dombrovskis se pridružuje pozivom lokalnih oblasti nacionalnim vladam, ‎ naj bolje vključijo regije in mesta v pripravo nacionalnih načrtov okrevanja  

Posvetovanje OR je pokazalo, da je velika večina regij in mest izključena iz priprave načrtov za okrevanje po pandemiji COVID-19, čeprav so bistvenega pomena pri premagovanju izrednih razmer. Evropska komisija se zavezuje, da bo ta ključni dejavnik upoštevala pri ocenjevanju nacionalnih načrtov.

Rezultati nedavnega posvetovanja , ki sta ga opravila OR in CEMR, kažejo, da številne vlade EU izključujejo regije in mesta iz priprave načrtov za okrevanje po pandemiji COVID-19. Regionalni in lokalni voditelji so na marčevskem plenarnem zasedanju Evropskega odbora regij (OR) opozorili na svoje pomisleke izvršnega podpredsednika Evropske komisije za gospodarstvo za ljudi Valdisa Dombrovskisa.

Razpravi o vlogi regij in mest pri oblikovanju, izvajanju in upravljanju nacionalnih načrtov okrevanja ter o novem akcijskem načrtu o evropskem stebru socialnih pravic je sledila predstavitev mnenja o pregledu evropske trgovinske politike, ki ga je pripravil podpredsednik in minister Valonije za gospodarstvo in zunanjo trgovino Willy Borsus (BE/Renew Europe). Mnenje bo uradno sprejeto na koncu plenarnega zasedanja.

Ob začetku razprave na plenarnem zasedanju je predsednik OR Apostolos Tzitzikostas poudaril, da bi „prihodki od zgoraj navzdol in centralizacija resno ogrozili učinek financiranja EU za okrevanje. Zagotoviti moramo, da se ključna vloga regij, mest in vasi v boju proti pandemiji ustrezno odraža pri upravljanju načrtov okrevanja in delu v okviru evropskega semestra. Pozdravljamo zavezo Evropske komisije, da bo ta bistveni dejavnik upoštevala pri ocenjevanju in sprejemanju nacionalnih načrtov“ .

Izvršni podpredsednik Valdis Dombrovskis je dejal: „Države članice si močno prizadevajo za oblikovanje načrtov za okrevanje in odpornost. Za njihov uspeh na terenu bo pomembno močno regionalno in lokalno prevzemanje odgovornosti, skupaj s podporo socialnih partnerjev in civilne družbe. V nacionalnih načrtih bo treba pojasniti, kako se izvajajo posvetovanja z deležniki in kako se ta odražajo v predlaganih naložbah in reformah ter kako prispevajo h krepitvi kohezije ob upoštevanju lokalnih, regionalnih in nacionalnih razlik. Sodelovanje regionalnih in lokalnih oblasti ter deležnikov bo prav tako pomembno v fazi izvajanja.“

Člani OR so razpravljali tudi o tem, v kolikšni meri bi lahko reformirana trgovinska politika EU prispevala h gospodarskemu okrevanju. Glede na zunanje izzive, kot so povečane geopolitične napetosti, in notranje izzive, kot sta evropski zeleni dogovor in digitalni prehod, so se zavzemali za prenovitev trgovinske politike EU, da bi jo uskladili s splošnimi socialnimi in gospodarskimi usmeritvami EU. Da bi povečali legitimnost trgovinske politike EU, je OR pozval k večjemu in zgodnejšemu vključevanju lokalnih in regionalnih oblasti ter organizacij civilne družbe v oblikovanje prihodnjih zakonodajnih predlogov, povezanih s trgovino.

Willy Borsus (BE/Renew Europe), podpredsednik in minister Valonije za gospodarstvo in zunanjo trgovino, je dejal: „Da bi EU okrepila vodilno vlogo v svetu na področju odprte, pravične in trajnostne mednarodne trgovinske ureditve, ki temelji na pravilih, mora temeljito premisliti o svoji trgovinski politiki.“

Poleg tega je bila razprava priložnost za prvo politično izmenjavo med lokalnimi, regionalnimi in evropskimi predstavniki o novem akcijskem načrtu za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic , ki ga je Evropska komisija predstavila pred dvema tednoma. „Pri vsakodnevnem delu v prvih vrstah boja proti pandemiji smo opazili, da se izredne zdravstvene razmere vse bolj prevešajo v izredne socialne razmere. Zato pozdravljamo akcijski načrt za izvajanje socialnega stebra kot orodje za usmerjanje naložb v socialno kohezijo, temelječo na jasnih ciljih, ki jih je treba doseči z vključevanjem virov in politik EU ter nacionalnih in regionalnih virov in politik,“ je dejala Anne Karjalainen (FI/PES), predsednica komisije OR za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskave in kulturo (SEDEC).

Ozadje:

Evropski odbor regij in Svet evropskih občin in regij ( CEMR ) sta izvedla skupno posvetovanje o sodelovanju lokalnih in regionalnih oblasti pri pripravi nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost. Rezultati, predstavljeni 22. januarja na seji komisije OR za ekonomsko politiko, so pokazali, da je le nekaj držav upoštevalo mnenje lokalnih in regionalnih oblasti, kar ogroža uspešno izvajanje načrta okrevanja za Evropo.

Več informacij je na voljo tukaj .

Evropska komisija je 16. junija 2020 začela posvetovanje o trgovinski in naložbeni politiki EU . Prvi cilj posvetovanja je bil oceniti, kako lahko trgovinska politika prispeva k hitremu in trajnostnemu socialno-ekonomskemu okrevanju, okrepi konkurenčnost EU ter pomaga promovirati njene vrednote in standarde. Drugi cilj je bil pregled trgovinske politike po modelu odprte strateške avtonomije . Ta model bo evropskim podjetjem, delavcem in potrošnikom omogočil, da izkoristijo prednosti odprtosti, hkrati pa jih bo ščitil pred nepoštenimi praksami in krepil odpornost EU na neznane prihodnje izzive. OR je k temu delu prispeval s predložitvijo osnutka mnenja o pregledu trgovinske politike Komisije.

Evropska komisija je akcijski načrt za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic predstavila 4. marca. Akcijski načrt določa tri ambiciozne krovne cilje, ki bi morali usmerjati politične odločitve v državah članicah in njihovih regijah pri doseganju ciljev stebra, tudi s polno uporabo različnih skladov EU za sprostitev socialnih naložb.

Novi krovni cilji določajo, da bi moralo biti do leta 2030 vsaj 78 % prebivalstva EU, starega od 20 do 64 let, zaposlenih, vsaj 60 % vseh odraslih bi se moralo udeležiti usposabljanja vsako leto, število ljudi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, pa bi bilo treba zmanjšati za vsaj 15 milijonov.

Sporočilo za javnost o odzivu na predstavitev akcijskega načrta je na voljo tukaj .

Kontaktni osebi:

Matteo Miglietta

Tel. +32 (0)470895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Maximilian von Klenze

Tel. +32 (0)22822044

Maximilian.vonKlenze@ext.cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DOMBROVSKIS-JOINS-LOCAL-AUTHORITIES-CALL-ON-NATIONAL-GOVERNMENTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023