Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Dogovor o proračunu EU in skladu za oživitev gospodarstva je potreben do junija, ‎ saj bo zamuda ogrozila varnost državljanov in kohezijo v Evropi  

Zavezništvo za kohezijo – vseevropska koalicija, ki se zavzema za močnejšo kohezijsko politiko po letu 2020 – po videokonferenci članov Evropskega sveta 23. aprila poziva, naj kohezijska politika v razpravah o strategiji za oživitev gospodarstva po krizi zaradi COVID-19 ostane prednostna naloga ter naj se upoštevajo potrebe in izkušnje regij in mest.

Boj proti pandemiji COVID-19 in ponovni zagon evropskega gospodarstva sta tekma s časom. Vse nadaljnje zamude pri zagotavljanju ustreznega načrta EU za oživitev gospodarstva na podlagi smelega proračuna EU bodo zmanjšale našo sposobnost za varovanje zdravja in socialnih pravic državljanov, ohranitev evropskih proizvodnih zmogljivosti, pomoč podjetjem za preživetje v izrednih razmerah in naložbe v trajnostno prihodnost.

Države članice morajo narediti odločilni korak za prihodnost Evrope in

- zagotoviti kontinuiteto nujnih ukrepov, podprtih s kohezijsko politiko v najbolj prizadetih državah in območjih, z ustreznim financiranjem in posebnimi pravili;

- okrepiti načrtovane naložbe v okviru kohezijske politike v obdobju 2021–2027, da se pospeši oživitev gospodarstva in dolgoročno zagotovi odporna, bolj pravična in trajnostna Evropa;

- zagotoviti, da izredne finančne pobude prispevajo k socialni, teritorialni in ekonomski koheziji z obravnavanjem lokalnih davčnih izgub in prihodkov ter podpiranjem lokalnih in regionalnih oblasti – in povezanih podjetij v javni lasti – pri zagotavljanju lokalnih storitev za državljane v času pandemije in po njej;

- uspešno zaključiti pogajanja o prihodnji kohezijski politiki, da se omogoči pravočasen začetek obdobja financiranja v letu 2021 in zagotovi nadaljevanje kohezijske politike v naslednjih letih;

- povezati vse ravni upravljanja pri vlaganju v izboljšanje zdravstvenih storitev po vsej Uniji, tako s povečanjem finančnih sredstev za zdravje v okviru kohezijske politike kot tudi z vzpostavitvijo posebnega mehanizma na področju zdravja;

- upoštevati dobre primere čezmejnega in nadnacionalnega sodelovanja v sedanji krizi ter dejavno vključiti EZTS, evroregije in vse obmejne regije EU v boj proti virusu, pa tudi v prihodnjo oživitev gospodarstva.

Pozivamo, naj se „osrednji“ proračun EU in izredne pobude za finančne naložbe oprejo na izkušnje in znanje, ki so jih lokalni akterji pridobili pri soočanju s pandemijo in njenimi posledicami. Za izvajanje naložb EU sta potrebni prožnost in enostavnost, vsakršna prekomerna centralizacija pa bi resno ogrozila njihovo učinkovitost. Kohezijska politika je najboljše orodje EU za strukturno krepitev socialnega in gospodarskega razvoja regij in mest (sem sodijo tudi zdravstveni in podnebni ukrepi). Treba jo je okrepiti in v celoti uporabiti za dolgoročno krepitev odpornosti vseh lokalnih in regionalnih oblasti, da bodo dovolj dobro pripravljene na gospodarske posledice sedanje krize, pa tudi na morebitne prihodnje krize, ter tako dopolniti obstoječe in prihodnje instrumente za odzivanje v izrednih razmerah.

V zvezi z morebitno okrepitvijo programa za podporo reformam bo dejansko sodelovanje regij in mest pri oceni potreb in oblikovanju ukrepov v tesnem sodelovanju z načrti kohezijske politike odločilno, da se zagotovi, da nihče ne bo zapostavljen in da se bodo ustrezno obvladali teritorialni asimetrični učinki reform. Regije in mesta bi morali tudi sodelovati v razpravi o tem, kako okrepiti odpornost evropskih družb pri obvladovanju pandemične krize ter njenih gospodarskih in socialnih posledic s teritorialnega vidika.

Zdaj je odločilnega pomena, da institucije EU ukrepajo v duhu solidarnosti in odgovornosti. Končni rezultat pogajanj ne more biti sklop prekomerno centraliziranih skladov in negotovih finančnih instrumentov, ki temeljijo le na odzivnosti zasebnih trgov. Evropi moramo zagotoviti učinkovito kombinacijo instrumentov z ustrezno uravnoteženimi nepovratnimi sredstvi in posojili, pri čemer se mora v celoti izvajati načelo partnerstva, s čimer bomo poskrbeli za boljše odzivanje na potrebe državljanov EU.

Le če bomo našli pogum in medsebojno zaupanje za skupno ukrepanje, bomo Evropi pomagali iz teh izrednih razmer.

Tajništvo:

CohesionAlliance@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/SWEDISH-REGIONS-CITIES-FUTURE-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
Swedish regions and cities and the future of Cohesion Policy
12.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-WITH-CEES-LOGGEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/DEAL-ON-EU-BUDGET-AND-RECOVERY-FUND-IS-NEEDED-BY-JUNE-.ASPX

Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
Interview with Cees Loggen - President of the Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR - CRPM
11.07.2023