Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Evropska komisija in Evropski odbor regij predstavila zbor nacionalnih ambasadorjev Konvencije županov  

Konvencija županov je največje svetovno gibanje mest in regij, ki izvajajo podnebne in energetske ukrepe

Konvencijo županov je leta 2008 uvedla Evropska komisija, da bi mestom in regijam pomagala pri uresničevanju podnebnih in energetskih ciljev EU za leto 2020. Konvencija je zdaj okrepila svojo vlogo, saj je svojo zavezo glede podnebja uskladila s ciljem EU, da do leta 2050 doseže podnebno nevtralnost, v pomoč izvajanju Konvencije v vseh državah članicah pa je oblikovala tudi nov zbor nacionalnih ambasadorjev . Konvencija županov ima več kot 10 000 podpisnikov, ki so deležni tehnične podpore in finančnega usmerjanja za pripravo in izvajanje energetskih in podnebnih načrtov, s katerimi se prispeva k omejitvi zvišanja temperature po svetu na manj kot 1,5 °C, kar je največja ambicija pariškega podnebnega sporazuma.

Župani in lokalni voditelji iz vse EU so se 21. aprila pridružili dogodku, na katerem je zaživela nova Konvencija županov . Med spletno slovesnostjo je politični odbor Konvencije predstavil njeno vizijo „pravičnejše, podnebno nevtralne Evrope“, novo zavezo mest in regij, ki nameravajo povečati ambicije na področju podnebja. Novi podpisniki se bodo zavezali, da bodo emisije toplogrednih plinov do leta 2030 zmanjšali vsaj za toliko, kot je njihov nacionalni cilj, in da bodo spoštovali cilj EU, da emisije toplogrednih plinov do leta 2030 zmanjša za 55 %, do leta 2050 pa doseže podnebno nevtralnost.

Evropska komisarka za energijo Kadri Simson je vse lokalne predstavnike pozvala, naj pristopijo k novi konvenciji, in dodala: „Konvencija županov je že trinajst let glavna referenčna točka lokalnega ukrepanja na energetskem in podnebnem področju. Preteklo leto je bilo težavno za vse nas. Vsi smo se spoprijeli z izrednimi razmerami zaradi pandemije, hkrati pa se nikoli nismo nehali pripravljati na čistejšo, okolju prijaznejšo in boljšo prihodnost. EU se je zavezala, da bo najpozneje do leta 2050 prva podnebno nevtralna celina na svetu, poleg tega pa smo obljubili, da bomo svoje emisije do leta 2030 zmanjšali za vsaj 55 %. Zdaj je čas, da se začne novo poglavje Konvencije županov. Združimo moči in naredimo korak naprej k uresničevanju zelenega dogovora. Približajmo se podnebno nevtralni, odporni in pravični Evropi, v kateri so mesta kraj zdravega življenja za prebivalce in uspešne rasti za podjetja. Naj Konvencija postane prostor, kjer si lahko vsa mesta EU zastavijo izzive in pokažejo svojo odličnost.“

Na tem dogodku je zaživel tudi zbor nacionalnih ambasadorjev Konvencije županov . Predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas je poudaril: „EU je danes naredila korak naprej in se pravno zavezala podnebni nevtralnosti do leta 2050. To bo mogoče doseči le s sodelovanjem z našimi državljani in s prizadevanji v naših skupnostih. V nasprotnem primeru tega nikakor ne bomo uresničili. EU za uspeh zelenega dogovora potrebuje pomoč milijona lokalnih in regionalnih politikov v EU. Regije, mesta in vasi z obnovitvijo svojih zavez in vzpostavitvijo mreže nacionalnih ambasadorjev Konvencije županov povečujejo podnebne cilje, da bi izpolnili zahteve ljudi in zaščitili naš planet.“

Gregor Macedoni (SI/EPP), župan Novega Mesta, je dejal: „ Menim, da je Konvencija županov izjemen okvir, ki združuje tako globalno vizijo in politično zavezanost kot tudi konkretne izkušnje in dobre prakse županov iz vse Evrope. Da bomo ostali osredotočeni na cilje, potrebujemo strategije. Predvsem pa potrebujemo ukrepe, potrebujemo konkretne projekte in zavedati se moramo, da vse naše dejavnosti v lokalnih skupnostih, od energije, infrastrukture in mobilnosti do javnega naročanja, kmetijstva in socialnih zadev, morajo biti pripravljene in se izvajati ob upoštevanju okoljskih standardov in v okviru svetovnih ukrepov. Okoljska vprašanja ne bi smela biti ločeno delovno področje.

Glavni cilj nacionalnih ambasadorjev Konvencije županov je podpreti in okrepiti pobudo v vseh državah članicah, sodelovati pri dejavnostih za posamezne države ter povečati povezave in sodelovanje s poslanci Evropskega parlamenta in nacionalnimi vladami. Zbor nacionalnih ambasadorjev si prizadeva tudi za vzpostavitev stikov z občinami in mesti, ki bi lahko izkoristili tehnično podporo in finančno usmerjanje ter postali dejavni akterji izvajanja podnebnih ukrepov.

Juan Espadas (ES/PES), župan Seville in v OR predsednik komisije ENVE in delovne skupine za zeleni dogovor na lokalni ravni , je dejal: „Konvencija županov je eden največjih uspehov sodelovanja lokalnih oblasti na področju podnebnega ukrepanja. Kot župan pa tudi kot predsednik komisije za okolje Evropskega odbora regij sem ponosen, da sem se pridružil zboru nacionalnih ambasadorjev Konvencije županov, ki je bil oblikovan s podporo Evropske komisije. Mesta in regije imajo ob svetovnem dnevu Zemlje pomembno sporočilo: voditi nameravamo prehod v trajnostno Evropo, da zaščitimo našo prihodnost in zagotovimo, da nihče ne bo zapostavljen.“

Rafał Trzaskowski (PL/EPP), župan Varšave in predstavnik OR v političnem odboru Konvencije županov , je dejal: „Lokalne in regionalne oblasti v OR so v celoti zavezane uresničevanju zelenega prehoda in zelenega okrevanja po COVID-19. Pobude, kot je Konvencija županov, so bistvene za oblikovanje podnebno nevtralne Evrope od spodaj navzgor in za zagotovitev oprijemljivih rezultatov za vse državljane. Še naprej bomo promovirali Konvencijo, se zavzemali za upravljanje na več ravneh, pozivali k neposrednim sredstvom EU, sodelovali z drugimi župani in predsedniki regij ter podjetji in univerzami, iskali inovativne rešitve, izmenjevali najboljše prakse in širili mrežo. Kot člani OR bodo naši ambasadorji s svojimi političnimi izkušnjami dodali vrednost Konvenciji županov. Na OR lahko računate kot na zanesljivega in predanega partnerja v tem podvigu.“

Zbor nacionalnih ambasadorjev Konvencije županov sestavlja naslednjih 27 članov OR (po eden iz vsake države članice):

Ozadje:

Evropska komisija je leta 2008 oblikovala Konvencijo županov za podnebne spremembe in energijo, da bi župane spodbudila k doseganju energetskih in podnebnih ciljev do leta 2020 (20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v primerjavi z ravnmi iz leta 1990, 20 % energije iz obnovljivih virov in 20-odstotno povečanje energijske učinkovitosti) in jih pri tem podprla. Konvencija županov se je z novo vizijo uskladila s ciljem EU, da do leta 2030 zmanjša emisije toplogrednih plinov za 55 % in do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina. H Konvenciji lahko pristopite na spletišču www.konvencija županov.eu .

Seznam nacionalnih ambasadorjev Konvencije županov lahko prenesete tu . Več informacij boste našli na našem spletnem portalu .

Z zelenim dogovorom na lokalni ravni se lahko seznanite tu.

Kontaktna oseba:

Floriane Cappelletti // floriane.cappelletti@eumayors.eu

David Crous // david.crous@cor.europa.eu

Deli :
 
Podobne informacije
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-APRIL-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Green Deal Funding Alert - April 2023
Green Deal Funding Alert - April 2023
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HAVE-YOUR-SAY-ROLE-LOCAL-REGIONAL-AUTHORITIES-NATIONAL-ENERGY-CLIMATE-PLANS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVENANT-OF-MAYORS.ASPX

Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
Have your say: The role of local and regional authorities in defining and implementing National Energy and Climate Plans
27.04.2023