Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Komisarka Kadri Simson opozarja, da bodo zeleni načrti za oživitev gospodarstva uspešni le, če jih bodo v celoti podprla mesta in regije  

Komisarka EU za energijo je z lokalnimi voditelji razpravljala o nadaljnjih korakih v okviru energetskega prehoda in zelenega dogovora ter pozvala države članice, naj v celoti sodelujejo pri načrtih za okrevanje in odpornost.

V središču razprave s komisarko EU za energijo Kadri Simson je bila vloga mest in regij pri okrevanju po krizi zaradi COVID-19, saj morajo postati ključno gonilo pri pospešitvi prehoda na zeleno gospodarstvo. Člani komisije za okolje, podnebne spremembe in energijo Evropskega odbora regij so ponovno poudarili, da morajo lokalne in regionalne oblasti sodelovati pri opredelitvi in izvajanju prednostnih naložb, med drugimi sklada Next Generation EU in mehanizma EU za okrevanje in odpornost. Na dnevnem redu so bili še val prenove stavb, biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in prilagajanje na podnebne spremembe.

Komisija ENVE se je po poletnem premoru prvič sestala, da bi obravnavala vrsto prednostnih dosjejev in dva končna cilja. Prvi cilj je zagotoviti, da bodo mesta in regije v središču strategije EU za okrevanje gospodarstva. Drugi cilj pa je poskrbeti, da se načrti za okrevanje po krizi zaradi COVID-19 pretvorijo v zelene in trajnostne projekte na vseh ozemljih.

Komisarka Simson se je udeležila razprave, ki se je osredotočila na energetske vidike okrevanja EU, med drugim vlogo obnovljivih virov energije, energetsko učinkovitost in čisti promet, potrebne za napredek pri zelenem okrevanju.

Juan Espadas (ES/PES) , župan Seville in predsednik komisije ENVE, ki je začel razpravo, je poudaril: „Dejavna vloga lokalnih in regionalnih oblasti pri oblikovanju strategije za energetski prehod je ključnega pomena za EU. Smo politični akterji, ki najbolje poznajo realnost naših ozemelj in potrebe naših državljanov. Smo tisti, ki lahko na praktičen način prispevajo k izbiri naložbenih projektov, ki lahko bolje odražajo dejansko stanje strategije, ki jo je opredelila Evropska komisija.“

Komisarka Simson je dejala: „Tesno sodelujemo z Odborom regij, da bi vizijo evropskega zelenega dogovora prenesli v evropsko realnost na terenu. Regije so ključni partnerji pri izvajanju naših podnebnih in energetskih politik ter iskanju konkretnih in praktičnih rešitev. Pobuda val prenove, ki bo kmalu uvedena, na primer ne bi bila mogoča brez sodelovanja naših mest in regij, ki so lastniki številnih občinskih in stanovanjskih zgradb.“ Komisarka Simson je omenila podnebni in energetski dialog na več ravneh, ki je po njenih besedah „dober primer nadaljnjega sodelovanja med regijami in Komisijo“, in dodala, da je izmenjava mnenj v okviru vala prenove koristen nov korak pri tej pobudi OR.

Enrico Rossi (IT/PES) , predsednik dežele Toskana in poročevalec za val prenove, je v razpravi dejal: „Kriza zaradi COVID-19 je pokazala, da morajo javni organi več vlagati v socialna stanovanja, bolnišnice, domove za starejše, šole in vrtce ter v prenovo mest, s čimer bi zagotovili večjo varnost in boljši življenjski standard v naših mestih. Val prenove nam ponuja priložnost, da postanejo naša mesta in regije okolju prijaznejši in bolj trajnostni, da ustvarimo štiri milijone delovnih mest in da zgradimo podnebno nevtralno EU do leta 2050.“ Val prenove je pobuda Evropske komisije, ki naj bi se začela izvajati letos jeseni in je namenjena podpori nove faze prenove stavbnega sektorja. Stavbe povzročajo 40 % emisij CO 2 v EU.

Člani komisije ENVE so sprejeli dva osnutka mnenj:

  • Novi akcijski načrt za krožno gospodarstvo – Poročevalec Tjisse STELPSTRA (NL/ECR) , član izvršnega sveta pokrajine Drenthe, je dejal: „Ne moremo si več privoščiti izgovorov. Čas je za pospešitev krožnega gospodarstva in določitev konkretnih ciljev. Pandemija COVID-19 je neusmiljeno razkrila našo ranljivost in odvisnost od surovin. Ne želimo več govoriti o odpadkih; ponovna uporaba mora postati standard! Za to pa je nujno potrebna evropska politika na področju surovin, in sicer ne le da bi dobili vpogled v tokove materialov, temveč da bi vsem regijam zagotovili pravičen dostop do redkih, a nepogrešljivih surovin.“ Mnenje naj bi bilo predvidoma sprejeto na oktobrskem plenarnem zasedanju. Naš najnovejši intervju s poročevalcem Stelpstro si lahko preberete tukaj .

Člani so razpravljali o prednostnih nalogah nemškega predsedstva z Nino Alsen, zvezno ministrico za okolje, ohranjanje narave in jedrsko varnost.

Člani so izmenjali stališča o naslednjih mnenjih:

Komisija ENVE je imenovala Gunārsa ANSIŅŠA (LV/RE) , podžupana mesta Liepāja, za poročevalca za pripravo mnenja o strategiji EU za povezovanje energetskega sistema.

Dodatne informacije:

OR in Evropska komisija sta pod naslovom „ Kako lahko lokalne in regionalne oblasti krožno gospodarstvo uporabijo kot omogočitveni dejavnik trajnostnega okrevanja?“ v torek, 8. septembra, organizirala 16. sejo tehnične platforme za sodelovanje na področju okolja . Člani OR, uradniki EU in glavni deležniki so izmenjali mnenja o obstoječih orodjih in vrzelih, da bi spodbudili krožno gospodarstvo na lokalni in regionalni ravni. Tehnična platforma , ki je bila vzpostavljena leta 2012, je forum, ki sta ga vzpostavila komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo v Evropskem odboru regij in GD ENV ter je namenjen spodbujanju dialoga o lokalnih in regionalnih problemih in rešitvah pri uporabi okoljske zakonodaje EU. Naslednja seja tehnične platforme bo 22. oktobra 2020, med evropskim tednom regij in mest, ko se bo začel izvajati sporazum o zelenih mestih .

Projekt OR Zeleni dogovor na lokalni ravni: poziv k predstavitvi najboljših praks ; rok je 21. september.

Za prijavo na evropski teden regij in mest 2020 kliknite tukaj .

Kontaktna oseba:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Deli :