Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Zavezništvo za kohezijo želi sodelovati s poslanci Evropskega parlamenta, ‎ da bi zagotovili močno kohezijsko politiko v obdobju 2021–2027  
Vodilni člani komisije COTER in odbora REGI so razpravljali o tveganjih in priložnostih v pogajanjih Evropskega parlamenta in Sveta s teritorialnimi in sektorskimi združenji

Zaradi načrtovanega zmanjšanja proračunskih sredstev in centralizacije obstaja bojazen, da sredstva iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2021–2027 ne bodo zadostovala, da bi zmanjšali vrzeli ter spodbudili trajnostno in vključujočo rast po vsej EU. Partnerji zavezništva za kohezijo #CohesionAlliance – vseevropskega zavezništva za močno kohezijsko politiko po letu 2020 – so 10. julija na sedežu Evropskega odbora regij (OR) z novoizvoljenimi poslanci Evropskega parlamenta razpravljali o tem, kako premagati ta tveganja.

„Rezultati evropskih volitev so jasno pokazali, da mora novi Evropski parlament bolj približati Evropo potrebam državljanov. Kohezijska politika je edinstveno in močno orodje za dosego tega cilja, saj vključuje vse pomembne akterje v vseh evropskih regijah. S skupnimi močmi jo moramo zaščititi in izboljšati ter preprečiti, da bi se uporabljala kot denarna rezerva, ki bi služila temu, da bi v zadnjem trenutku sklepali zakulisne dogovore o prihodnjem proračunu EU,“ je dejal predsednik OR Karl-Heinz Lambertz in pozdravil novoimenovanega predsednika odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj (REGI) Younousa Omarjeeja kot novega podpornika zavezništva #CohesionAlliance.

Younous Omarjee je izrazil vso podporo prednostnim nalogam zavezništva, tudi osrednji vlogi teritorialne kohezije, odpravi makroekonomske pogojenosti, poenostavitvi pravil in načelu partnerstva za vključujoče upravljanje naložbenih načrtov. „Skupaj se moramo boriti proti zmanjšanju sredstev za kohezijsko politiko EU v naslednjem dolgoročnem proračunu,“ je dejal in dodal: „Od uvedbe varčevalnih načrtov med finančno krizo so regionalne in lokalne oblasti pogosto dobile nove odgovornosti in naloge, medtem ko se soočajo z novimi izzivi, od podnebnih sprememb do revščine. Zagotoviti moramo, da bodo regije prejele ustrezno podporo EU.“

Podpredsednica regionalnega sveta Nouvelle-Aquitaine in predsednica komisije OR za politiko teritorialne kohezije in proračun EU (COTER) Isabelle Boudineau (PES/FR) je poudarila: „Mesta in regije so akterji in ne opazovalci pri spremembah, ki jih Evropa potrebuje, da bi se soočila s pomembnimi izzivi, kot so podnebne spremembe ter socialne in teritorialne neenakosti. Ljudje v Evropi, zlasti na podeželju, se počutijo zapostavljeni. Če želimo uresničiti pričakovanja državljanov, moramo okrepiti evropsko kohezijsko politiko. Ta je za nas, lokalne in regionalne oblasti, bistvena za spodbujanje pomembnih naložb in solidarnosti, če želimo poskrbeti pravičen prehod za državljane. S tem zavezništvom smo izbojevali pomembne zmage; med drugim smo dosegli, da kohezijska politika še naprej zajema vse evropske regije. Še naprej si bomo prizadevali, da bodo mesta in regije v celoti vključeni v oblikovanje nove politične agende, ki se bo opirala na cilje trajnostnega razvoja in močno kohezijsko politiko, s katero jih bo mogoče uresničiti.“

V zadnjih dveh letih se je zavezništvo uveljavilo kot prva komunikacijska platforma, ki združuje vse deležnike s področja kohezijske politike, tako iz zasebnega kot javnega sektorja. Njen namen je dati vsem besedo v postopku odločanja EU, hkrati pa obveščati in ozaveščati javnost o prizadevanjih Unije za zmanjšanje razlik.

Odposlanec zvezne dežele Saška-Anhalt pri zvezni vladi in predsednik skupine EPP v OR Michael Schneider (EPP/DE), ki je bil med pobudniki zavezništva, je poudaril njegov učinek: „Prepričan sem, da bo zavezništvo za kohezijo, ki je v polnem zagonu, pomembno vplivalo na dokončno oblikovanje prihodnje kohezijske politike. To je že mogoče razbrati iz stališča Evropskega parlamenta, ki odraža temeljne zahteve naših mest in regij.“

Med dogodkom so predstavniki javnih organov, civilne družbe in poslovnih združenj poudarili učinek kohezijske politike na področjih delovanja, kot so mladinska politika, podpora malim in srednjim podjetjem, boj proti podnebnim spremembam in socialno vključevanje.

Trialogi med Evropskim parlamentom, Komisijo in Svetom o zakonodajnih predlogih za prihodnjo kohezijsko politiko naj bi se ponovno začeli oktobra, da bi se do konca leta 2019 dokončno sprejeli ustrezni predpisi.

Opomba za urednike

Zavezništvo za kohezijo #CohesionAlliance je koalicija, katere člani so prepričani, da mora kohezijska politika ostati steber prihodnosti EU. Zaradi britanskega izstopa iz EU ter novih prioritet EU pri financiranju, kot so obramba, varnost in nadzor nad zunanjimi mejami, se utegnejo v naslednjem dolgoročnem proračunu EU oziroma večletnem finančnem okviru, v katerem so določene zgornje meje izdatkov EU v obdobju po letu 2020, zmanjšati finančna sredstva za kohezijsko politiko. Zaradi ozaveščanja o osrednji vlogi kohezijske politike je bilo oktobra 2017 oblikovano zavezništvo #CohesionAlliance, med ustanovitelji katerega so bila sprva vodilna združenja regij in mest, in sicer Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR), Skupščina evropskih regij (AER), Konferenca evropskih regionalnih zakonodajnih skupščin (CALRE), Svet evropskih občin in regij (CEMR), Konferenca obrobnih obmorskih regij (CPMR), mreža EUROCITIES ter Evropski odbor regij. Zavezništvo se zavzema za to, da bi se kohezijska politika s proračunom EU po letu 2020 okrepila, postala učinkovitejša, vidnejša ter dostopna vsem regijam Evropske unije. Izjavo zavezništva je od začetka zbiranja podpisov podpisalo več kot 12.000 posameznikov, 121 regij, 135 mest in občin, 50 združenj lokalnih in regionalnih oblasti, 40 evropskih poslancev in 35 panožnih združenj EU. Zavezništvu #CohesionAlliance se lahko s podpisom izjave pridružijo vsi, ki verjamejo v kohezijsko politiko EU: od nacionalnih, regionalnih in lokalnih oblasti do malih in srednjih podjetij, nevladnih organizacij, šol, univerz ter kulturnih organizacij.

Kontaktna oseba:

Pierluigi Boda

Tel. +32 22822461

Mob. tel. +32 473851743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COHESIONALLIANCE-SEEKS-COOPERATION-WITH-MEPS-TO-SECURE-STRONG-COHESION-POLICY-2021-27.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023