Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Merjenje učinka COVID-19 na regije, mesta in vasi EU: ‎ predstavitev Letnega regionalnega in lokalnega barometra 2021 na plenarnem zasedanju OR (# CoRplenary )  

Na dnevnem redu plenarnega zasedanja OR (# CoRplenary ) bodo med drugim razprava slovenskega predsednika vlade Janeza Janša z lokalnimi voditelji, razprava z evropskim komisarjem Virginijusom Sinkevičiusom in Janezom Lenarčičem o prizadevanjih za spodbujanje zelenega okrevanja in povečanje odpornosti ter izmenjava stališč s podpredsednico Komisije Dubravko Šuica o Konferenci o prihodnosti Evrope.

Dvanajstega oktobra bo predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP) lokalnim voditeljem in podpredsedniku Evropske komisije Marošu Šefčoviču predstavil Letni regionalni in lokalni barometer 2021 . Celovito poročilo vsebuje oceno učinka pandemije na regije, mesta in vasi EU na podlagi ključnih ugotovitev, dejstev in podatkov o gospodarskih, socialnih, zdravstvenih in digitalnih posledicah. SPREMLJAJTE V ŽIVO

Medtem ko prizadevanja EU za okrevanje napredujejo, bo slovenski predsednik vlade Janez Janša ocenil delo, ki ga je opravilo slovensko predsedstvo Sveta Evropske unije. V okviru mednarodnih pogovorov na 15. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije Združenih narodov o biološki raznovrstnosti ( COP15 ) in 26. zasedanju Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja ( COP26 ) bosta evropski komisar Virginijus Sinkevičius in Minna Arve , županja Turkuja in podpredsednica ICLEI – Lokalne oblasti za trajnostni razvoj , razpravljala o prizadevanjih za zaščito biotske raznovrstnosti, reševanje podnebne krize in spodbujanje zelenega okrevanja.

Trinajstega oktobra, na mednarodni dan preprečevanja naravnih nesreč , bosta evropski komisar Janez Lenarčič in Mami Mizutori , posebna predstavnica generalnega sekretarja Združenih narodov za zmanjševanje tveganja nesreč, poslušala predstavitev o posledicah nedavnih nesreč v regijah in mestih ter razpravljala o tem, kako okrepiti lokalno odpornost .

Štirinajstega oktobra bodo člani OR izmenjali stališča s podpredsednico Evropske komisije Dubravko Šuica o Konferenci o prihodnosti Evrope .

Plenarno zasedanje OR sovpada z evropskim tednom regij in mest , ki ga skupaj organizirata OR in Evropska komisija. Evropski teden regij in mest (#EURegionsWeek) , ki poteka od 11. oktobra do 14. oktobra, je največji letni dogodek na koledarju EU, letos pa bo osredotočen na prizadevanja za zagotovitev zelenega in digitalnega okrevanja ter podpiranje prispevka regij in mest h Konferenci o prihodnosti Evrope.

Plenarno zasedanje lahko spremljate na spletišču OR.

Dvanajsti oktober: Letni regionalni in lokalni barometer EU

Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), predsednik Evropskega odbora regij in guverner grške regije Osrednja Makedonija, bo govoril o stanju regij, mest in vasi EU ter predstavil Letni regionalni in lokalni barometer Marošu Šefčoviču , podpredsedniku Evropske komisije za medinstitucionalne odnose in predvidevanje.

Dvanajsti oktober: slovenski predsednik vlade Janez Janša

Evropski odbor regij bo na plenarnem zasedanju gostil slovenskega predsednika vlade Janeza Janšo , s katerim bo razpravljal o prednostnih nalogah slovenskega šestmesečnega predsedovanja Svetu Evropske unije.

Trinajsti oktober: od COP15 do COP26: višje ambicije in močnejše upravljanje na področju biotske raznovrstnosti in podnebja

Virginijus Sinkevičius , evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo, ter Minna Arve, županja Turkuja in podpredsednica ICLEI , bosta razpravljala o izzivih, s katerimi se soočajo vlade pri zaščiti svetovne biotske raznovrstnosti in reševanju podnebne krize.

Trinajsti oktober: zmanjševanje tveganj zaradi naravnih nesreč

Evropski odbor regij bo ob mednarodnem dnevu zmanjševanja tveganja nesreč gostil Mami Mizutori , posebno predstavnico generalnega sekretarja Združenih narodov za zmanjševanje tveganja nesreč, in Janeza Lenarčiča , evropskega komisarja za krizno upravljanje, s katerima bo razpravljal o tem, kaj lahko regije in mesta storijo za povečanje odpornosti in zmanjšanje posledic naravnih nesreč.

Štirinajsti oktober: Konferenca o prihodnosti Evrope

Dubravka Šuica , podpredsednica Evropske komisije, pristojna za demokracijo in demografijo, bo predstavila poglede Evropske komisije na Konferenco o prihodnosti Evrope in izmenjala stališča s člani OR.

KLJUČNE RAZPRAVE

Torek, 12. oktober, 15.00: razprava o Letnem regionalnem in lokalnem barometru, v kateri bosta sodelovala Apostolos Tzitzikostas (EL/EPP), predsednik Evropskega odbora regij in guverner grške regije Osrednja Makedonija, in Maroš Šefčovič , podpredsednik Evropske komisije, pristojen za medinstitucionalne odnose in predvidevanje.

Sreda, 13. oktober, 10.00: razprava o prednostnih nalogah slovenskega predsedstva Sveta Evropske unije, v kateri bo sodeloval Janez Janša , slovenski predsednik vlade.

Sreda, 13. oktober, 15.00: razprava o temi Višje ambicije, močnejše upravljanje: voditelji skupaj za ,gloKalni‘ zeleni dogovor, v kateri bosta sodelovala Virginijus Sinkevičius , evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo, ter Minna Arve, županja Turkuja in podpredsednica ICLEI .

Sreda, 13. oktober, 14.00: razprava o temi Naravne nesreče: odzivanje na izredne razmere in krepitev odpornosti v mestih in regijah, v kateri bosta sodelovala Janez Lenarčič , evropski komisar za krizno upravljanje, in Mami Mizutori , posebna predstavnica generalnega sekretarja Združenih narodov za zmanjševanje tveganja nesreč in vodja Urada Organizacije združenih narodov za zmanjševanje tveganja nesreč (UNDRR).

Četrtek, 14. oktober, 14.00: razprava o Konferenci o prihodnosti Evrope, v kateri bo sodelovala Dubravka Šuica , podpredsednica Evropske komisije, pristojna za demokracijo in demografijo.

RESOLUCIJE

Resolucija o COP26

Resolucija o Letnem regionalnem in lokalnem barometru

MNENJA, PREDLOŽENA V SPREJETJE

Strategija EU o otrokovih pravicah in evropsko jamstvo za otroke , poročevalec: Jari Andersson (FI/EPP), član mestnega sveta, Sastamala

Evropska digitalna identiteta , glavni poročevalec: Mark Weinmeister (DE/EPP), državni sekretar za evropske zadeve, dežela Hessen

Učinkovito vključevanje lokalnih in regionalnih oblasti v pripravo partnerskih sporazumov in operativnih programov za obdobje 2021–2027, poročevalec: Juraj Droba (SK/ECR), predsednik pokrajine, Bratislava

Agenda EU za boj proti terorizmu: predvidevanje, preprečevanje, zaščita in odzivanje, poročevalec: Karl Vanlouwe (BE/EA), poslanec flamskega parlamenta

Zaščita geografskih označb industrijskih in obrtnih izdelkov v Evropski uniji, poročevalka: Martine Pinville (FR/PES), članica regionalnega sveta, Nova Akvitanija

Nova agenda za potrošnike – Krepitev odpornosti potrošnikov za trajnostno okrevanje, poročevalka: Alexia Bertrand (BE/Renew Europe), poslanka parlamenta regije Bruselj – glavno mesto

Unija enakosti: strategija za enakost LGBTIQ oseb za obdobje 2020–2025, poročevalka: Kate Feeney (IE/Renew Europe), članica grofijskega sveta, Dún Laoghaire-Rathdown

Praktične informacije:

Kraj : hibridno plenarno zasedanje – virtualno in v stavbi Charlemagne, rue de la Loi, Bruselj, Belgija

Datum : torek, sreda in četrtek, 12., 13. in 14. oktober 2021

Gradivo : dnevni red plenarnega zasedanja ter mnenja in amandmaji

Spletni prenos: na spletišču OR

Kontakt:

PresseCdr@cor.europa.eu

Deli :