Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Prilagajanje podnebnim spremembam: za boj proti globalnemu segrevanju potrebujemo lokalne rešitve  

Evropski odbor regij (OR) pozdravlja novo strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam , ki jo je 24. februarja 2021 sprejela Evropska komisija. Hkrati obžaluje, da strategija – čeprav omogoča premik od načrtov do ukrepov – še vedno ne vsebuje konkretnih ciljev za prilagajanje podnebnim spremembam. Nova strategija določa, kako se Evropska unija (EU) lahko prilagaja posledicam podnebnih sprememb. V obdobju od leta 1980 do leta 2016 je gospodarska škoda, ki je bila posledica ekstremnih vremenskih dogodkov, znašala več kot 436 milijard EUR. S pandemijo COVID-19 se je še bolj povečala potreba po bolj zdravem in varnem okolju za vse. OR je k novi strategiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam pozval v mnenju , sprejetem na plenarnem zasedanju decembra 2020.

Juan Espadas (ES/PES) , župan Seville ter predsednik komisije ENVE v OR in delovne skupine za zeleni dogovor na lokalni ravni , je povedal: „Gozdni požari, uničujoče poplave in neusmiljene suše: podnebne katastrofe, ki so vse pogostejše in močnejše, so prizadele ogromno število ljudi. Podnebna kriza ima resne posledice in ukrepati moramo zdaj, saj je to že naša nova realnost. Gre za izredne razmere na svetovni ravni, za katere potrebujemo lokalne rešitve. S pomočjo nove strategije za prilagajanje podnebnim spremembam se lahko lokalne in regionalne oblasti pripravijo na te izredne razmere in se nanje prilagodijo ter povečajo našo odpornost nanje Pozdravljamo predlog izvršnega podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa in se mu zahvaljujemo za njegovo priznanje pomena lokalnih podnebnih ukrepov.“

Markku Markkula (FI/EPP) , predsednik mestnega izvršnega sveta Espooja in predsednik regije Helsinki, je povedal: „Veseli nas, da je Evropska komisija sprejela bolj ambiciozno strategijo EU za prilagajanje, ki je v skladu z našimi pozivi k spodbujanju aktivne subsidiarnosti in sorazmernosti ter priznava ključno vlogo, ki jo imajo mesta in regije pri prilagajanju na podnebne spremembe. Zdaj moramo ukrepe pospešiti in bistveno okrepiti instrumente financiranja za lokalne projekte prilagajanja podnebnim spremembam, pospešiti posnemanje najboljših praks po vsej Evropi in izkoristiti priložnosti za inovacije, ki jih ponuja na podatkih temelječe oblikovanje politik.“ Markku Markkula je nekdanji predsednik OR in poročevalec za mnenje o prilagajanju podnebnim spremembam, sprejeto decembra 2020.

OR podpira cilj Evropske komisije, da se spodbuja trajnostni in odporni razvoj mest in podeželja, finančni viri pa usmerijo na lokalno raven, tudi v podporo kmetijstvu, ki je od vseh panog najbolj izpostavljeno podnebnim spremembam.

Skupščina predstavnikov mest in regij EU se veseli sodelovanja z Evropsko komisijo v okviru novega instrumenta za podporo politikam, s katerim se bo zagotovila neposredna tehnična pomoč lokalnim in regionalnim oblastem za pripravo in izvajanje strategij in akcijskih načrtov prilagajanja v tesnem sodelovanju s Konvencijo županov .

Sodelovanje lokalnih in regionalnih oblasti pri določanju programa za prilagajanje se bo okrepilo tudi prek ključnih programov EU, kot je agenda za mesta , pobuda EU, ki se je začela izvajati maja 2016 na podlagi sodelovanja na več ravneh med državami članicami, mesti in Evropsko komisijo. Njen namen je spodbujati rast, izboljšati življenjske razmere in pospešiti inovacije v evropskih mestih.

Odbor podpira predlog revizije smernic za boljše pravno urejanje in priznavanje lokalnega prilagajanja na podnebne spremembe kot medsektorske prednostne naloge. Pozdravlja tudi poudarek, ki ga nova strategija namenja upoštevanju politike prilagajanja podnebnim spremembam na vseh področjih politik, in poudarja, da je uresničevanje lokalnih podnebnih ukrepov, ene od treh prioritet nove strategije za prilagajanje podnebnim spremembam, ključnega pomena za lažji prehod od načrtovanja k ukrepanju.

OR podpira predlog o ustanovitvi opazovalnice za podnebje in zdravje ter predlaga odprt dialog, ki bo zagotovil, da se tako ustvari podlaga za vključitev razsežnosti zdravja v evropski zeleni dogovor , strategijo EU za rast za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050.

OR podpira nadaljnje spremljanje in zbiranje podatkov kot ključno orodje za ciljno usmerjanje lokalnih in regionalnih ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam. Evropsko platformo znanja o prilagajanju podnebnim spremembam Climate-ADAPT je treba izboljšati in razširiti ter v večji meri uporabljati podatke Copernicusove storitve za spremljanje podnebnih sprememb .

Svet bo sklepe o novi strategiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam predvidoma sprejel junija 2021.

Več informacij:

V skladu z napovedjo Evropske komisije in OR na plenarnem zasedanju oktobra 2020 se je neposredno sodelovanje med EU ter lokalnimi in regionalnimi oblastmi okrepilo z ustanovitvijo teritorialne zbornice v okviru Konvencije županov, ki jo bo sestavljalo 27 članov Evropskega odbora regij, katerih imena bodo znana v kratkem. Skupščina predstavnikov mest in regij EU je zdaj zastopana v političnem odboru Konvencije županov. Njegov član je postal župan Varšave in nekdanji poslanec EP Rafał Kazimierz Trzaskowski (PL/EPP).

OR je pred kratkim ustanovil delovno skupino za zeleni dogovor na lokalni ravni , da bi zagotovil, da se bodo strategija EU za trajnostno rast in načrti za okrevanje po pandemiji COVID-19 pretvorili v neposredno financiranje za mesta in regije za uresničevanje zelenega dogovora na lokalni ravni.

V okviru svoje kampanje Oblikovanje odpornih skupnosti je OR na spletu objavil zbirko 200 primerov najboljše prakse članov OR, ki prikazujejo, kako mesta in regije že uresničujejo evropski zeleni dogovor s konkretnimi projekti prilagajanja podnebnim spremembam in njihove blažitve.

Nova strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam je bila napovedana v sporočilu o evropskem zelenem dogovoru po oceni strategije iz leta 2013 , ki je bila izvedena leta 2018, in odprtem javnem posvetovanju , ki je potekalo med majem in avgustom 2020.

Podnebne spremembe imajo daljnosežne posledice za ekosisteme, gospodarske panoge, zdravje ljudi in blaginjo v Evropi.  Po podatkih Evropske komisije je v obdobju od 1980 do 2016 prijavljena gospodarska škoda, ki je bila posledica ekstremnih vremenskih in drugih dogodkov, povezanih s podnebjem, znašala več kot 436 milijard EUR.

Med vsemi panogami je podnebnim spremembam najbolj izpostavljeno kmetijstvo. Zgolj leta 2018 je škoda v kmetijstvu v Franciji znašala približno 2 milijardi EUR, na Nizozemskem 1,4 milijarde EUR in v Nemčiji 770 milijonov EUR. Z globalnim segrevanjem za 3 °C bi bile suše dvakrat pogostejše, absolutna letna izguba zaradi suše v Evropi pa bi se povečala na 40 milijard EUR letno, pri čemer bi bila najbolj prizadeta Sredozemlje in atlantsko območje (EU SCIENCE HUB) .

Kontaktna oseba:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

Tel.: +32 (0) 470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REFORM-EU-ELECTRICITY-MARKET-BOOSTING-ENERGY-TRANSITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
Reform of the EU electricity market: Local action for boosting the energy transition
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CLIMATE-ADAPTATION-STRATEGY.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023