Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije začrtali naslednji okoljski akcijski program  
Evropski odbor regij je soglasno sprejel več priporočil za boljše vključevanje in izvajanje okoljske zakonodaje in politike v Evropi.

Kljub izboljšanju v zadnjih desetletjih se okolje v Evropi še vedno sooča s precejšnjimi izzivi. S kmetijstvom, ribištvom, prometom, industrijo, turizmom in širjenjem mestnih območij se uničuje naravni kapital. Lokalni voditelji so kritični, ker za učinkovito izvajanje okoljske zakonodaje v EU ni dovolj vključevanja politik, financiranja, izmenjave informacij in usklajevanja. Osmi okoljski akcijski program bo predstavila naslednja Komisija, evropska mesta in regije pa so že zdaj sprejeli vrsto priporočil za izboljšanje izvajanja okoljske politike in zakonodaje v Evropi v naslednjem desetletju.

Člani Evropskega odbora regij so soglasno sprejeli mnenje o osmem okoljskem akcijskem programu , prihodnjem okviru Evropske unije, ki bo začrtal politične prednostne naloge in cilje okoljske politike. OR se je pri pripravi mnenja oprl na celovito študijo , ki jo je objavil leta 2018.

Čeprav je okoljska politika nedvomno eden največjih dosežkov procesa evropskega povezovanja, pa pomanjkljivosti ostajajo. Člani so kritični zaradi nezadostne integracije politik ter pomanjkljivega financiranja, izmenjave informacij in upravnih zmogljivosti. Mesta in regije EU spodbujajo vse ravni upravljanja k boljšemu usklajevanju, povečanju izmenjave znanja in podatkov ter večjemu zagotavljanju skladnosti.

Poročevalec za to mnenje, Cor Lamers (NL/EPP) , župan mesta Schiedam in predsednik komisije OR za okolje, podnebne spremembe in energijo (ENVE), je dejal: „Naslednji okoljski akcijski program bi moral biti bolj strateški, integriran in prožen, biti mora odziv na nove tehnološke izzive in se usmeriti v inovacije. Odgovoriti bi moral tudi na najbolj pereče tranzicijske izzive, kot so na primer prehodi na področju energije, krožnega gospodarstva, hrane in čiste mobilnosti. Pojem zdravja ljudi moramo povezati z zdravim planetom, gospodarstvom in družbo, v kateri se viri porabljajo odgovorno in učinkovito. Z našim gospodarskim modelom moramo zaščititi biotsko raznovrstnost, temeljiti mora na krožnem gospodarstvu z zadostno rastjo, razvojem in delovnimi mesti, ki hranijo zdravo družbo, v kateri trajnostne naložbe spodbujajo trajnostne poslovne modele.

„Biotska raznovrstnost, ravnanje z odpadki, kakovost zraka in hrup so najbolj problematična področja, ko ocenjujemo izvajanje okoljske zakonodaje v Evropi,“ je opozorila Adina-Ioanna Vălean (RO/EPP) , predsednica odbora Evropskega parlamenta za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI). „Jasno je, da moramo čim bolj pritegniti mesta in regije EU, da bodo naše okoljske politike, in posebej okoljski akcijski program, uspešne,“ je poslanka Evropskega parlamenta Văleanova poudarila na plenarnem zasedanju OR.

Mesta in regije so v veliki meri pristojni za izvajanje okoljskih direktiv v Evropi, zato so prevzeli pobudo in sprejeli konkretna priporočila za prihodnji okvir okoljske politike EU. Člani so pozvali, da se da prednost učinkovitemu izvajanju obstoječih standardov, in zavrnili kaznovanje lokalnih in regionalnih oblasti.

OR podpira spodbude za tiste lokalne in regionalne oblasti, ki so nadpovprečno uspešne pri izvajanju okoljske politike in zakonodaje, ter se zavzema za več sinergij med različnimi viri financiranja ter javnim in zasebnim financiranjem.

Člani so predlagali, naj se v nov okoljski akcijski program vključi strategija EU za spodbujanje zdravega življenja za vse. OR predlaga enostaven in jasen osmi okoljski akcijski program s petimi novimi poglavji: prehodi, inovacije, izvajanje, širši svetovni izzivi in komuniciranje.

Člani predlagajo, da se še okrepi tehnična platforma za sodelovanje na področju okolja , vzorni primer medinstitucionalnega sodelovanja, uveden leta 2012. Platforma je struktura za stalni dialog med Evropsko komisijo in OR z namenom spodbujanja izvajanja okoljske zakonodaje in sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi upravami in EU.

OR predlaga, da se v okviru te tehnične platforme vzpostavi mreža ambasadorjev za spodbujanje izvajanja okoljske zakonodaje na vseh ravneh upravljanja. Tudi RegHub , nova mreža regionalnih vozlišč za pregled izvajanja politike EU , ki jo je vzpostavil OR, lahko prispeva k boljšemu izvajanju okoljske zakonodaje, saj lahko ugotovi vrzeli in najde prilagojene rešitve po celotni EU.

Člani pozdravljajo predlog Evropske komisije, da se naslednji večletni finančni okvir osredotoči na trajnostni razvoj in vključevanje okoljske politike v vse proračunske postavke. OR se vseeno zavzema za to, da se za vključevanje podnebne politike rezervira več kot 30 % proračunskih sredstev.

Okoljski akcijski programi usmerjajo okoljsko politiko EU od sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Trenutno se v EU izvaja sedmi okoljski akcijski program, ki se bo iztekel 31. decembra 2020. Generalni direktorat Evropske komisije za okolje trenutno zaključuje svojo oceno, ki bo predstavljena na naslednjem zelenem tednu od 13. do 17. maja 2019 . OR bo 16. maja pripravil razpravo o prihodnjem okoljskem akcijskem programu.

Odločitev o predstavitvi osmega okoljskega akcijskega programa bo v rokah naslednje sestave Evropske komisije, ki bo začela z delom po volitvah v Evropski parlament 26. maja. Izvajanje okoljske zakonodaje je ena od prednostnih nalog dela komisije ENVE.

8. evropski vrh regij in mest

Trajnostni razvoj in naslednja generacija programov EU bosta med glavnimi temami 8. evropskega vrha regij in mest , ki bo potekal v Bukarešti 14. in 15. marca, le dva tedna pred pričakovanim izstopom Združenega kraljestva iz EU 29. marca in dva meseca pred evropskimi volitvami.

V romunskem glavnem mestu se bo zbralo več kot 500 evropskih, državnih, regionalnih in lokalnih voditeljev iz vseh držav članic EU, da bi razpravljali o prispevku lokalnih in regionalnih oblasti k „prihodnosti Evrope“. Vrh, ki bo potekal pod naslovom „(Pre)nova EU“, bo največje politično srečanje županov, predsednikov regij ter drugih izvoljenih lokalnih in regionalnih predstavnikov iz vse Evropske unije v tem letu.

Udeležilo se ga bo tudi 100 mladih lokalnih in regionalnih politikov, ki bodo dejavno sodelovali v razpravi o prihodnosti Evrope. Na vrhu bo v prisotnosti 20 sodelujočih regij tudi uradno zaživela pobuda OR za novo mrežo regionalnih vozlišč (#RegHub) .

Če se želite dogodka udeležiti, vas prosimo, da se prijavite na spletni strani za akreditacijo za medije romunskega predsedstva EU (rok: 1. marec). Akreditacijo za medije bodo lahko dobili samo prijavljeni novinarji.

Ozadje

OR se je pri pripravi mnenja oprl na celovito študijo , ki jo je objavil leta 2018.

November 2018 – Študija OR – Osmemu okoljskemu akcijskemu programu naproti – lokalna in regionalna razsežnost

Marec 2018 – Evropski parlament – Poročilo o izvajanju sedmega okoljskega akcijskega programa

Prednostne naloge komisije ENVE OR za leto 2019

Okoljska politika v Evropi

Kaj je zagotavljanje skladnosti z okoljskimi predpisi?

Kontaktna oseba: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HG-22-DIGITAL-LOCAL-AND-CIRCULAR-SOLUTIONS-SUPPORTING-THE-ZERO-POLLUTION-AGENDA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
Digital, local and circular solutions supporting the Zero Pollution agenda
20.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-JOIN-FORCES-TO-TACKLE-ENERGY-CRISIS-AND-PUSH-CLIMATE-AMBITION-FORWARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
Cities and regions join forces to tackle the energy crisis and push the EU's climate ambition forward
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-SKETCH-OUT-NEXT-ENVIRONMENT-ACTION-PROGRAMME.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023