Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije pozivajo k podpori za premogovniške regije v prehodu  

Na vrhu dnevnega reda seje komisije za ekonomsko politiko (ECON) Evropskega odbora regij 9. julija v Bruslju so bile potrebe evropskih regij v okviru energetskega prehoda EU. Člani komisije ECON so v mnenju , ki ga je pripravil Mark Speich, deželni sekretar Severnega Porenja-Vestfalije za zvezne, evropske in mednarodne zadeve, pozvali k prilagoditvi predpisov o državni pomoči in dodatnemu financiranju za prizadete regije v okviru kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

Evropska komisija je leta 2018 predstavila dolgoročno strateško vizijo za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050. Za uresničitev tega cilja mora EU v znatni meri opustiti fosilna goriva in zlasti znatno zmanjšati proizvodnjo električne energije iz premoga. Premog se še vedno pridobiva v 41 regijah na ravni NUTS 2* v 12 državah članicah, kjer ima bistveno vlogo v lokalnem gospodarstvu.

Mark Speich (DE/EPP), deželni sekretar Severnega Porenja-Vestfalije za zvezne, evropske in mednarodne zadeve in poročevalec za mnenje OR o socialno-ekonomskem prestrukturiranju premogovniških regij v Evropi , je povedal: „ V premogovništvu je po vsej Evropi še vedno zaposlenih 185 000 ljudi, dodatnih 52 000 pa v proizvodnji električne energije iz premoga. Poleg tega je premogovništvo posredno povezano z različnimi gospodarskimi panogami, na primer s proizvodnjo surovin, osnovnih delovnih sredstev in proizvodov za široko uporabo ter z opravljanjem storitev, ki omogočajo dodatnih 215 000 delovnih mest. Za prestrukturiranje gospodarstva in uvedbo novih industrijskih panog bo potreben čas. Zato moramo prizadetim delavcem in skupnostim zagotoviti podporo, usposabljanja in finančno pomoč za prestrukturiranje lokalnega gospodarstva. Ponuditi jim moramo novo perspektivo, da bodo vedeli, da nismo pozabili nanje.

Člani komisije ECON zato pozdravljajo poziv Evropskega parlamenta k ustanovitvi sklada za pravičen energetski prehod v naslednjem dolgoročnem proračunu (večletnem finančnem okviru). Vendar pa so poudarili, da bi bilo dodatna sredstva kohezijske politike za obdobje 2021–2027 bolje nameniti premogovniškim regijam in za pomoč po meri, ki jo potrebujejo, kot pa centraliziranemu skladu. To je zlasti pomembno zato, ker se te regije med seboj močno razlikujejo, na primer po geografski legi, ravni gospodarske razvitosti in demografskih obetih.

Jerzy Buzek (PL/EPP), predsednik odbora Evropskega parlamenta za industrijo, raziskave in energijo, je dejal: „ Vesel sem, da je OR še en organ EU, ki podpira ustanovitev sklada za pravičen energetski prehod za premogovniške regije, ki sem jo predlagal v parlamentarnem odboru ITRE in ki so jo poslanci z veliko večino podprli. Čeprav bodo sinergije s Kohezijskim skladom precejšnje, Evropski parlament v novem večletnem finančnem okviru pričakuje dodatno financiranje in posebno proračunsko postavko za ta sklad. To bo ključnega pomena ne le kot močan signal prebivalcem premogovniških regij, ki jih ne smemo zanemariti, ampak tudi pomembno sporočilo, da smo v EU resni glede Pariškega sporazuma, energetskega prehoda in ambicioznih podnebnih ciljev.

Člani komisije ECON so poudarili tudi evropsko dodano vrednost podpore premogovniškim regijam v tej prehodni fazi in predlagali, naj se jim omogoči dovolj prožnosti, da bodo lahko socialno in gospodarsko vzdržno opustile premog.

Člani OR so na seji obravnavali in sprejeli tudi naslednji mnenji:

Poročilo o izvajanju javnega naročanja , poročevalec Thomas Habermann (DE/EPP) in

Prispevek regij in mest k novemu okviru politike EU za MSP , poročevalec Tadeuz Truskolaski (PL/EA) .

Opomba za urednike:

* Klasifikacija NUTS (skupna klasifikacija statističnih teritorialnih enot) je hierarhičen sistem razdelitve gospodarskega območja EU za zbiranje, razvoj in poenotenje evropske regionalne statistike, družbeno-gospodarske analize regij in oblikovanje regionalne politike EU. Eurostat za vsako državo članico EU v dogovoru z njo določi hierarhijo treh ravni NUTS; razdelitve znotraj nekaterih ravni ne ustrezajo nujno upravni razdeljenosti države.

Kontaktna oseba:

Carmen Schmidle

Tel.: +32 (0) 2 282 2366

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-SUPPORT-FOR-COAL-REGIONS-IN-TRANSITION.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023