Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
COVID-19: Vse institucije EU in države članice pozivamo k ambicioznemu obnovitvenemu načrtu za trajnostno, odporno in socialno pravično Evropo, v kateri ne bodo zapostavljeni ne kraji ne ljudje  

Skupna izjava konference predsednikov Evropskega odbora regij

Župani, predsedniki regij ter lokalni in regionalni svetniki smo v boju proti koronavirusu v prvih vrstah. Zaradi pretresa brez primere, ki ga je povzročil COVID-19, potrebujemo nujne ukrepe ter smel načrt socialne in gospodarske obnove Evropske unije, ki bo temeljil na solidarnosti, trajnosti, odpornosti in socialni pravičnosti, v skladu z evropskim zelenim dogovorom in agendo digitalnega prehoda. Skupaj z vsemi ravnmi upravljanja po vsej Evropi se zavezujemo, da se bomo skupaj borili proti pandemiji, zaščitili naše prebivalstvo ter prispevali h gospodarski, socialni in finančni obnovi.

V teh težkih časih se bomo kot predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti še naprej posvečali predvsem zagotavljanju zdravstvenih in javnih storitev v naših skupnostih in skrbeli, da pri tem nihče ne bo zapostavljen. Na vso moč se trudimo podpreti lokalno gospodarstvo, ohraniti delovna mesta in ustvariti nova, pomagati vsem podjetjem, da lahko še naprej poslujejo, in skrbeti za kakovostno izobraževanje. Z delom na terenu dopolnjujemo prizadevanja EU in držav članic, vendar je treba storiti še več, zlasti pri čezmejni solidarnosti.

Zato je za nas bistveno, da se oblikuje mehanizem EU za izredne zdravstvene razmere , ki bo povezoval in racionaliziral vire za nakup medicinske opreme in zmogljivosti na evropski, nacionalni in regionalni/lokalni ravni ter tako omogočal nekatere sinergije. S tem bi še dodatno prispevali k dosedanjim prizadevanjem Evropske komisije na tem področju. EU mora ravno tako financirati regionalni program za zdravstvo in bolnišnice, da bo mogoče na terenu ocenjevati, prilagajati in spremljati zmogljivosti regionalnih zdravstvenih sistemov ter vlagati v zagotavljanje vzdržnosti zdravstvenega varstva. Regije in mesta bi morali neposredno sodelovati z novim centrom EU za usklajevanje dejavnosti za boj proti pandemijam. Zagotavljanje zdravstvenih storitev državljanom je treba čezmejno učinkoviteje usklajevati. EU, države članice ter mesta in regije bi morali v prihodnje proučiti možnosti za prerazporeditev pristojnosti na zdravstvenem področju v skladu z načelom subsidiarnosti.

Razviti bi bilo treba mehanizme EU, ki bi lokalnim in regionalnim oblastem omogočili neposreden dostop do sheme financiranja, s čimer bi nadomestili izgube v zvezi z davki na dohodek. Podpreti je treba lokalne in regionalne skupnosti pri preoblikovanju javnih storitev, da bodo te postale digitalne, trajnostne in odporne. EU bi morala poskrbeti za nova sredstva in poenostavljene postopke za trajnostno lokalno infrastrukturo ter podpreti MSP s posebnim sklopom v okviru sklada InvestEU za čas po pandemiji. Vzpostaviti je treba tudi namenski program pomoči za mala podjetja, ki so bila prizadeta zaradi motenj v prehranski verigi. Razviti bi bilo treba načrt za vključevanje na podeželju, s katerim bi na teh območjih spodbudili inovacije, podjetništvo in povezljivost.

Pozivamo k ambicioznemu obnovitvenemu načrtu za trajnostno, odporno in socialno Evropo , ki bo podlaga za novo krožno in vključujoče gospodarstvo. Pri tem bi uporabili vsa obstoječa orodja, da bi zagotovili finančno solidarnost. S takšnim načrtom bi razvili nove finančne instrumente, financirane iz skupnih virov, in uvedli vire dohodkov, ki bodo dovolj veliki in dolgoročni, da bodo v celoti učinkoviti. V središču tega obnovitvenega načrta bi moral biti obnovitveni sklad EU, ki bi bil vezan na proračun EU in bi temeljil na evropskem zavarovanju dolgov. Sklad, ki bi moral obsegati približno 500 milijard EUR, bi moral omogočati naložbe, usmerjene v prihodnost. Novi proračun EU mora biti temelj obnove in ga je treba znatno povečati, da bo pravi instrument solidarnosti in kohezije. Le z ambicioznim večletnim finančnim okvirom, s katerim bi bil proračun EU za naložbe najvišji doslej, bi se lahko spoprijeli z izzivom zagotavljanja pravične in trajnostne obnove.

Povečanje naložbene zmogljivosti proračuna EU , tako da bi vsaj začasno dvignili zgornjo mejo proračuna EU nad sedanjega 1,2 % BND EU in tudi razmislili o novih virih lastnih sredstev, je eden od načinov za sprostitev potrebnih virov ter izkoristek in mobilizacijo dodatnih javnih in zasebnih naložb. Proračun EU je dejansko treba povečati, da bo mogoče z dodatnimi naložbami in jamstvi nacionalne vlade, regije in mesta podpreti pri ponovnem zagonu gospodarstva in zagotavljanju pravičnega prehoda. Ključno je okrepiti kohezijsko politiko, katere cilj bo zmanjšati neenakost in izboljšati odpornosti držav članic, regij, mest in vasi po vsej Evropi.

Pri vseh novih ukrepih, pa tudi pri naslednjem večletnem finančnem okviru je treba upoštevati konkretne izkušnje lokalnih in regionalnih oblasti ter jih podpirati pri zagotavljanju socialnega varstva in vseh temeljnih storitev za državljane. Za tretjino odhodkov za javne službe in dve tretjini vseh javnih naložb v EU so pristojne lokalne in regionalne oblasti, zato bodo nepogrešljive pri obnovi naših gospodarstev, izvajanju ekološkega prehoda in socialnih inovacij, tako da ne bodo zapostavljeni ne kraji ne ljudje, poleg tega pa morajo biti v ospredju pri oblikovanju in izvajanju obnovitvenih načrtov.

* Konferenca predsednikov Evropskega odbora regij:

Apostolos Tzitzikostas , predsednik Evropskega odbora regij, guverner regije Osrednja Makedonija, Grčija

Vasco Alves Cordeiro, prvi podpredsednik Evropskega odbora regij in predsednik regionalne vlade Azorov, Portugalska

Olgierd Geblewicz , predsednik skupine EPP v Evropskem odboru regij in predsednik Zahodnopomorjanskega vojvodstva, Poljska

Christophe Rouillon , predsednik skupine PES v Evropskem odboru regij in župan mesta Coulaines, Francija

François Decoster , predsednik skupine Renew Europe v Evropskem odboru regij in župan mesta Saint Omer, Francija

Władysław Ortyl , predsednik skupine ECR v Evropskem odboru regij in predsednik Podkarpatskega vojvodstva, Poljska

Kieran McCarthy , predsednik skupine EA v Evropskem odboru regij in član mestnega sveta Corka, Irska

Satu Haapanen , sopredsednica skupine Zelenih v Evropskem odboru regij in članica mestnega sveta Oulu, Finska

Uradni govorec predsednika:

Michele Cercone

Tel.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-INDUSTRY’S-GREEN-TRANSITION-IN-SPOTLIGHT-AT-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
EU industry’s green transition in spotlight at ECON meeting
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/YOUNG-ELECTED-POLITICIAN-PROGRAMME-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
Young people entrusted with the responsibilities of elected office in Europe's cities and regions deserve a voice in the policy making process as key players in building European democracy
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-WE-CALL-FOR-AN-AMBITIOUS-RECOVERY-PLAN-.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023