Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
COVID-19: Evropski odbor regij pripravlja platformo za izmenjavo v podporo regionalnim in lokalnim skupnostim v Evropi  

Platforma za izmenjavo bo pomagala pri ugotavljanju potreb in izmenjavi rešitev ter bo okrepila medsebojno podporo, hkrati pa bo kot mehanizem za povratne informacije omogočala preverjanje praktičnega izvajanja ukrepov EU z lokalnega in regionalnega vidika. OR bo lokalnim skupnostim redno pošiljal praktične informacije o ukrepih EU.

Evropski odbor regij (OR) je pripravil akcijski načrt za podporo in pomoč lokalnim in regionalnim oblastem, ki so na čelu boja proti pandemiji koronavirusne bolezni. Načrt, ki vsebuje pet točk, predvideva vzpostavitev platforme za izmenjavo, ki bo lokalnim in regionalnim voditeljem pomagala pri ugotavljanju njihovih potreb, izmenjavi rešitev ter okrepitvi vzajemne podpore med lokalnimi skupnostmi po vsej Evropi. Članom OR bo omogočila, da izrazijo svoje stališče o že sprejetih ukrepih EU, ter tako zagotavljala preverjanje izvajanja teh ukrepov na terenu. OR bo redno zagotavljal praktične informacije o ukrepih EU, s posebnim poudarkom na možnostih financiranja.

Akcijski načrt, ki ga je danes podprla konferenca predsednikov OR*, poziva evropske institucije, naj prek mehanizma EU za izredne zdravstvene razmere zagotovijo dodatno podporo EU lokalnim voditeljem. Cilj tega mehanizma je med drugim usklajevanje distribucije najnujnejše medicinske opreme po vsej EU. Lokalni in regionalni voditelji morajo zaščititi gospodarstvo svojih skupnosti, da bi zadovoljili zdravstvene in ekonomsko-socialne potrebe svojih prebivalcev. OR v akcijskem načrtu poziva k finančni podpori za lokalna podjetja in posameznike, ki jim grozi izguba zaposlitve, ter podpori EU za prilagojene regionalne strategije okrevanja, ki jih trenutno pripravljajo številne regije za stabilizacijo gospodarstva.

Predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas je v zvezi s sprejetjem akcijskega načrta povedal: „Člani OR ter vsi regionalni in lokalni voditelji EU se z izjemnimi napori borijo proti pandemiji. V teh težkih časih moramo biti enotni in ukrepati odgovorno. Številni predsedniki regij in župani so me prosili za vzpostavitev platforme za izmenjavo, ki bo članom OR ter vsem lokalnim in regionalnim voditeljem EU omogočila izmenjavo informacij o potrebah, povratnih informacij in zamisli ter oblikovanje skupnih rešitev. Akcijski načrt bo omogočil tudi boljše zadovoljevanje zdravstvenih potreb lokalnih skupnosti ter obravnavanje družbenih in gospodarskih vidikov pandemije ter njihovega vpliva na lokalne in regionalne oblasti.“

OR je v skladu s svojo institucionalno vlogo posrednik in referenčna točka med Evropsko unijo ter njenimi lokalnimi in regionalnimi oblastmi. V sedanji krizi je pripravljen pomagati, obveščati, aktivno vključevati ter zastopati regije in mesta po vsej Evropi. V praksi bo akcijski načrt OR konkretno:

1) spodbujal podporo EU za lokalne in regionalne organe v zdravstvenem sektorju, tako da bo pozval k mehanizmu EU za izredne zdravstvene razmere;

2) vzpostavil platformo za izmenjavo, sodelovanje in olajševanje vzajemne podpore med mesti in regijami v EU;

3) prek mehanizmov OR zagotovil konkretne povratne informacije z lokalne in regionalne ravni o tem, kako obravnavati zdravstvene, družbene in gospodarske vidike pandemije ter njihov vpliv na ljudi in njihove lokalne skupnosti;

4) lokalnim in regionalnim oblastem redno zagotavljal praktične informacije o ukrepih EU za reševanje krize;

5) omogočal preverjanje praktičnega izvajanja ukrepov EU v boju proti pandemiji; zbiral dejstva za izboljšanje politik EU na podlagi izkušenj, pridobljenih na lokalni in regionalni ravni (pregled stanja politike).

Te dejavnosti in ukrepe bo spremljalo ciljno obveščanje o ukrepih EU za pomoč in podporo lokalnim skupnostim v boju proti pandemiji koronavirusne bolezni.

*Konferenca predsednikov Evropskega odbora regij:

Apostolos Tzitzikostas , predsednik Evropskega odbora regij, guverner regije Osrednja Makedonija, Grčija

Vasco Alves Cordeiro, prvi podpredsednik Evropskega odbora regij in predsednik regionalne vlade Azorov, Portugalska

Olgierd Geblewicz , predsednik skupine EPP v Evropskem odboru regij in predsednik Zahodnopomorjanskega vojvodstva, Poljska

Christophe Rouillon , predsednik skupine PES v Evropskem odboru regij in župan mesta Coulaines, Francija

François Decoster , predsednik skupine Renew Europe v Evropskem odboru regij in župan mesta Saint Omer, Francija

Władysław Ortyl , predsednik skupine ECR v Evropskem odboru regij in predsednik Podkarpatskega vojvodstva, Poljska

Kieran McCarthy , predsednik skupine EA v Evropskem odboru regij in član mestnega sveta Corka, Irska

Satu Haapanen , sopredsednica skupine Zelenih v Evropskem odboru regij in članica mestnega sveta Oulu, Finska

Uradni govorec predsednika:

Michele Cercone

Tel.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-HEALTH-DATA-SPACE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
An efficient European Health Data Space can save lives and must improve care quality for all citizens
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COVID-19-EU-COMMITTEE-OF-REGIONS-TO-LAUNCH-AN-EXCHANGE-PLATFORM.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022