Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
COVID-19: predsednik OR poziva k novemu mehanizmu EU za izredne zdravstvene razmere v podporo regijam in mestom  
Izjava predsednika Evropskega odbora regij Apostolosa Tzitzikostasa

Na tisoče lokalnih in regionalnih voditeljev po Evropi vsak dan vodi bitko za omejitev širjenja virusa in obvladanje njegovih učinkov na terenu. Kot predsednik Evropskega odbora regij in guverner regije Osrednja Makedonija se zavedam strokovnosti, predanosti in poguma vseh, ki vodijo to bitko proti COVID-19. Naše skupnosti si prizadevajo, da bi zaščitile najšibkejše državljane in našim gospodarstvom v čim večji meri zagotovile nadaljnje delovanje.

Izraziti želim priznanje vsem lokalnim in regionalnim oblastem, ki so se znašle v ospredju tega boja, zlasti pa tistim posameznikom, ki so pri tem osebno plačali visoko ceno. Evropa se lahko zanese na nas. Zanese se lahko na svoje župane, predsednike regij in člane lokalnih in regionalnih skupščin, ki vodijo boj proti pandemiji. Hkrati pa mora EU pomagati našim lokalnim skupnostim v času, ko te Evropo najbolj potrebujejo: proračun Evropske unije in njene intervencijske zmogljivosti je treba nujno uporabiti v podporo našim državljanom in podjetjem.

Prizadevanja Evropske komisije in Sveta EU so usmerjena v pravo smer. Ključnega pomena je prožnost Pakta za stabilnost in rast ter pravil o državni pomoči, prav tako pomembno pa je tudi poenostaviti in pospešiti uporabo sredstev kohezijske politike. Našim lokalnim skupnostim lahko koristi tudi mobilizacija Evropske investicijske banke ter pomembnih orodij, kot sta Solidarnostni sklad Evropske unije in Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji. Na podlagi svojih osebnih izkušenj in povratnih informacij od kolegov in članov OR pa menim, da mora EU narediti še več in uvesti mehanizem EU za izredne zdravstvene razmere, katerega namen bi bil bolje podpreti na tisoče lokalnih in regionalnih voditeljev, ki imajo težave z zagotavljanjem zdravstvenih storitev na lokalni ravni.

S tem mehanizmom bi mestom in regijam po vsej Evropi omogočili, da nujno zaposlijo dodatno medicinsko osebje, kupijo več medicinskih naprav, podprejo storitve za intenzivno nego ter bolnišnicam in šolam zagotovijo sanitarne pripomočke in material. Z mehanizmom bi dosegli racionalizacijo in hitrejši dostop do finančnih virov iz regionalnih, nacionalnih in evropskih proračunov za javne zdravstvene storitve. Potrebne so večje naložbe, da bi lahko reševali življenja zdaj in povečali našo odpornost v prihodnosti. Mehanizem bi se financiral iz obstoječih nacionalnih in regionalnih virov, razpoložljivih strukturnih in investicijskih skladov EU, preusmerjenih v nujne potrebe, in z novimi sredstvi v višini do 10 milijard EUR, ki bi se sprostila iz sedanjega proračuna EU z uporabo razpoložljivega manevrskega prostora.

Evropska komisija mora tudi še povečati in poenostaviti dostop do razpoložljivih virov v okviru kohezijske politike EU, s čimer bi se pospešila uporaba teh sredstev s strani lokalnih skupnosti, ki imajo težave pri obvladovanju pandemije. Sredstva kohezijske politike so se ponovno potrdila kot bistvena pomoč za vse, ki se na terenu soočajo z izzivi brez primere. Kohezija je še vedno najmočnejše naložbeno orodje EU, ki evropskim, nacionalnim, regionalnim in lokalnim akterjem omogoča, da sodelujejo in se odzovejo na krize.

Prihodnost je negotova in skupnosti danes nujno potrebujejo pomoč, ne le za zaščito življenj, temveč tudi za obnovo, ki bo krizi sledila. Po vsej Evropi moramo imeti možnost za partnersko sodelovanje in pravično delitev odgovornosti. Evropska unija mora ponuditi podporo in solidarnost tistim, ki to najbolj potrebujejo. Nikoli to ni bilo bolj nujno kot v sedanji krizi zaradi pandemije. Regije in mesta bodo ostali na čelu boja proti virusu. Prva dolžnost političnih voditeljev v teh težkih časih je poskrbeti za svoje državljane. Da bi jih zaščitili, moramo združiti moči na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. Prepričan sem, da je demokracija močnejša od vsakega virusa in da nas bodo skupna prizadevanja za obvladovanje krize COVID-19 sčasoma še okrepila.

Uradni govorec predsednika:

Michele Cercone

Tel.: +32 (0)498 98 23 49

Michele.Cercone@cor.europa.eu

Deli :