Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Bilten komisije COTER OR št. 2: Spremljanje pandemije COVID-19  

Posledice pandemije COVID-19 in ukrepi

Pandemija COVID-19 je močno prizadela naš svet in naš način življenja. Povzročila je hude izgube in močno vpliva na vsak vidik našega vsakdanjega življenja. Komisija za politiko teritorialne kohezije in proračun EU (COTER) v Evropskem odboru regij bo redno pripravljala biltene o političnih področjih, ki so v njeni pristojnosti, v katerih bo predstavljala najnovejše raziskave, članke in razprave o družbeno-gospodarskih posledicah pandemije v Evropi ter različne dejavnosti in ukrepe za odziv nanjo, ki se načrtujejo in izvajajo na ravni EU ter nacionalni, regionalni in lokalni ravni.

Pobude in prispevke pošljite na e-naslovcoter@cor.europa.eu.


Deli: