Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Podnebni ukrepi: ‎ Evropski odbor regij in Under2 Coalition podpisala akcijski načrt  

Skupni akcijski načrt za obdobje 2021-2022, ki sta ga danes podpisala Evropski odbor regij (OR) in Under2 Coalition, bo okrepil sodelovanje za spodbujanje podnebnih ukrepov na regionalni ravni, povečal preglednost in razkritje podatkov o podnebnih spremembah ter okrepil upravljanje na več ravneh v okviru Pariškega podnebnega sporazuma in evropskega zelenega dogovora. Ključni cilj je, da okrevanje po COVID-19 spodbudi podnebno agendo z večjo okoljsko, gospodarsko in socialno odpornostjo za boljše reševanje prihodnjih kriz.

OR – skupščina predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti EU – je podpisal nov akcijski načrt z Under2 Coalition , globalno skupino več kot 220 vlad, ki so se zavezale, da bodo ohranile dvig globalne temperature precej pod 2 °C in si prizadevale, da bi dosegle 1,5 °C.

Novi partnerski sporazum utrjuje in krepi sodelovanje za spodbujanje ambicioznejših podnebnih ukrepov na regionalni ravni ter bo z učinkovitim upravljanjem na več ravneh prispeval k uspešnemu izvajanju Pariškega podnebnega sporazuma in evropskega zelenega dogovora.

Apostolos Tzitzikostas , guverner grške regije Osrednja Makedonija in predsednik Evropskega odbora regij, je izjavil: „Podpis tega akcijskega načrta krepi dolgotrajno partnerstvo med OR in Under2 Coalition. Zagotavlja pravi okvir za poglobitev našega sodelovanja za napredek svetovne podnebne agende, hkrati pa podpira ambiciozne regije pri doseganju podnebne nevtralnosti. Skupaj lahko bolje zagovarjamo upravljanje na več ravneh kot način za uresničevanje Pariškega podnebnega sporazuma in evropskega zelenega dogovora na vseh območjih ter regijam omogočimo večjo vlogo na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP26), ki bo novembra 2021 v Glasgowu.“

Franz Untersteller , minister za okolje, varstvo podnebja in energetiko zvezne dežele Baden-Württemberg ter svetovni veleposlanik Under2 Coalition, je dejal: „Z več kot 220 članicami po vsem svetu je Under2 Coalition trenutno eno največjih in najpomembnejših zavezništev za varstvo podnebja na svetu. Velik del članstva prihaja iz EU. Zato zelo pozdravljam dejstvo, da sta se Under2 Coalition in Odbor regij dogovorila o skupnih ciljih in dejavnostih. Skupaj bomo povečali prepoznavnost in učinkovitost poddržavne ravni na področju varstva podnebja, tako na svetovni ravni kot v EU.“

Juan Espadas (ES/PES) , župan Seville ter predsednik  komisije ENVE OR in delovne skupine OR za  zeleni dogovor na lokalni ravni , je izjavil: „Tesno sodelovanje z Under2 Coalition bo imelo velik vpliv na člane Evropskega odbora regij. Prepričan sem, da je svetovno gibanje lokalnih in regionalnih oblasti ključno za izvajanje podnebnih ukrepov in trajnostni prehod. Akcijski načrt nam bo, zlasti v pripravah na konferenco COP26, pomagal okrepiti vlogo lokalnih oblasti in vzpostaviti učinkovito upravljanje na več ravneh.“

OR in Under2 Coalition si prizadevata za sodelovanje pri uresničevanju naslednjih treh skupnih ciljev :

  • zagotoviti vzajemno podporo in sodelovati pri dejavnostih skupnega interesa v zvezi z izvajanjem Pariškega podnebnega sporazuma;
  • na ravni regionalnih vlad spodbujati koncept preglednosti ter letno razkritje podnebnih ciljev in podatkov;
  • spodbujati sodelovanje regionalnih vlad pri dejavnostih, ki jih štejeta za prednostne, npr. dejavnostih za krepitev hitrega izvajanja ključnih komponent evropskega zelenega dogovora in projektov za pomoč regionalnim vladam pri razvoju načinov za zmanjševanje emisij, da bi dosegli podnebno nevtralnost.

V akcijskem načrtu so opredeljena posebna področja sodelovanja, vključno z zelenim okrevanjem po COVID-19, zagotavljanjem pravičnega prehoda in povečanjem preglednosti glede podnebja. Novo partnerstvo vključuje tudi skupno zavzemanje za podnebje, komuniciranje in dejavnosti na mednarodnih dogodkih, kot sta prihodnji evropski teden regij in mest (11.–14. oktobra 2021) in podnebni vrh OZN COP26 v Glasgowu (1.–12. novembra 2021).

Ozadje

Under2 Coalition je svetovna skupina ambicioznih državnih in regionalnih vlad, ki so se zavezale, da bodo dvig globalne temperature ohranjale precej pod 2 °C in si prizadevale, da bi dosegle 1,5 °C. Sestavlja jo več kot 220 vlad iz vsega sveta, ki si prizadevajo za letno razkrivanje podatkov o podnebju ter preglednost, uvajanje regionalnih politik in poti za razvoj do leta 2050. Evropa je s 43 regionalnimi vladami in 12 državami članicami EU v Under2 Coalition najmočneje zastopana skupina, saj zastopa 182 milijonov prebivalcev in BDP v znesku 7,4 bilijona USD, kar pomeni 35 % prebivalstva EU oz. 36 % njenega gospodarstva. Podnebna skupina (the Climate Group) opravlja naloge sekretariata Under2 Coalition in sodeluje z vladami pri pospeševanju podnebnih ukrepov. Maja letos se izteče mandat ministra Franza Unterstellerja, ki pa bo v naslednjih nekaj letih še naprej podpiral Under2 Coalition kot globalni veleposlanik. V svoji novi vlogi bo skupaj z nekdanjim kalifornijskim guvernerjem Jerryjem Brownom odgovoren za zunanje zastopanje zveze Under2 Coalition in spodbujanje podnebnih ukrepov na poddržavni ravni.

Kontaktni osebi:

Deli :