Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Konferenca COP25: ‎ mesta in regije enotni v prizadevanjih za spodbuditev podnebnih ukrepov  
Evropski odbor regij je v Madridu okrepil zavezništvo z globalnimi mrežami lokalnih in regionalnih oblasti, mesta in regije po vsem svetu pa si bodo v času do konference COP26 v Glasgowu še naprej prizadevali za izvajanje podnebnih ukrepov.

Konferenca COP25 se je zaključila brez doseženega dogovora o pravilih za dosledno izvajanje Pariškega sporazuma. Regionalni kazalniki v okviru pariškega pravilnika in poziv k sodelovanju na več ravneh niso bili vključeni v sklepno besedilo. Kljub vsemu se je v Madridu pokazalo, da so mesta in regije po vsem svetu trdno zavezani ambicioznejšim podnebnim ciljem in ukrepom. Delegacija Evropskega odbora regij (OR) je izrecno opozarjala na njihovo ključno vlogo v boju proti globalnemu segrevanju ter na nujnost, da ta vloga v svetovnem podnebnem upravljanju dobi formalno obliko. Konferenca COP26 bo potekala decembra 2020 v Glasgowu in naj bi po pričakovanjih prinesla predvsem večje podnebne obveznosti ter ukrepanje na več ravneh. Fotografije OR s konference COP25

Predstavnikom držav na 25. konferenci pogodbenic (COP) Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) ni uspelo doseči dogovora o preostalih vidikih pariškega pravilnika, tj. o postopkih, pravilih in mehanizmih poročanja, ki so potrebni za začetek izvajanja Pariškega sporazuma leta 2020. Svetovni trgi ogljika, mehanizmi trgovanja z emisijami, financiranje ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam v državah v razvoju ter ambicioznejše podnebne zaveze ostajajo odprta vprašanja, ki so pogajalcem v Madridu onemogočila sprejetje sporazuma.

Evropski odbor regij je na konferenci zastopala delegacija pod vodstvom prvega podpredsednika Markkuja Markkule , v kateri so bili naslednji člani: Jean-Noël Verfaillie (FR/RE) , drugi podpredsednik komisije ENVE in član departmajskega sveta Nord, Benedetta Brighenti (IT/PES) , članica občinskega sveta občine Castelnuovo Rangone, Andries Gryffroy (BE/EA) , poslanec flamskega parlamenta in prvi podpredsednik belgijskega senata, ter Tjisse Stelpstra (NL/ECR) , član izvršnega sveta pokrajine Drenthe.

V imenu svojih lokalnih in regionalnih oblasti so se konference udeležili še naslednji člani: Ximo Puig i Ferrer (ES/PES) , predsednik avtonomne skupnosti Valencija in predsednik španske delegacije v OR, Raffaele Cattaneo (IT/EPP) , minister za okolje in podnebne spremembe Lombardije, Francisco Igea Arisqueta (ES/RE) , podpredsednik avtonomne skupnosti Kastilja in León , Manuel Cardenete Flores (ES/RE) , namestnik ministra za turizem, obnovo, pravosodje in lokalno upravo v vladi avtonomne skupnosti Andaluzija, Virginia Marco Cárcel (ES/PES) , generalna direktorica za evropske zadeve v vladi avtonomne skupnosti Kastilja - Manča, Mikel Irujo Amezaga (ES/EA) , generalni direktor za zunanje zadeve v vladi avtonomne skupnosti Navarra, Sirpa Hertell (FI/EPP) , članica mestnega sveta Espoja, ter Witold Stępień (PL/EPP) , član regionalne skupščine vojvodstva Łódż.

Prisotna sta bila tudi udeleženca v programu OR Young Elected Politicians United 4 Climate (Mladi izvoljeni politiki skupaj za podnebje) Henrick Wickström (FI/RE) , član in predsednik mestnega sveta mesta Inkoo, ter Maximilian Reinhardt (DE/RE) , član mestnega sveta mesta Sindelfingen, pristojen za evropske zadeve.

Člani OR so kot govorniki sodelovali na več kot 20 dogodkih in se udeležili več kot 15 dvostranskih srečanj ter poročanj o stanju pogajanj na visoki ravni, ki so jih organizirali Evropska komisija, finsko predsedstvo EU in poslanci Evropskega parlamenta. Povzetek glavnih političnih sporočil OR na konferenci COP25

Pregled dejavnosti članov OR na konferenci COP25

Sobota, 7. december

Delegacija OR je z delom začela v soboto, 7. decembra, ko sta Raffaele Cattaneo (IT/EPP) , minister za okolje in podnebne spremembe Lombardije, ter Tjisse Stelpstra (NL/ECR) , član izvršnega sveta pokrajine Drenthe, spregovorila na generalni skupščini zveze Under2 Coalition.

Under2 Coalition je skupnost vlad držav in regij z vsega sveta, ki so se zavezale izvajanju ambicioznih podnebnih ukrepov v skladu s Pariškim sporazumom. Združuje več kot 220 vlad, ki zastopajo več kot 1,3 milijarde ljudi in 43 % svetovnega gospodarstva. Novejše poročilo kaže, da regije več storijo za varstvo podnebja kot nacionalne vlade. OR namerava okrepiti sodelovanje z globalno mrežo regionalnih vlad The Climate Group , ki je vodilna na področju varstva podnebja, in njenim sekretariatom.

V imenu avtonomne skupnosti Navarra sta spregovorila aktiven član zveze Under2 Coalition Itziar Gómez , regionalni minister za okolje in kmetijstvo, ter Mikel Irujo (ES/EA) , član OR.

Prvi podpredsednik Markku Markkula je sodeloval na dogodkih, ki so potekali v paviljonu EU, in sicer na dogodku o pospešitvi prehoda in odločilnem prispevku mest in regij , ki je bil organiziran v sodelovanju z mrežo ICLEI (Lokalne oblasti za trajnostni razvoj), ter na dogodku na temo Od podatkov do politike: kako izkoristiti potencial kazalnikov za trajnostni razvoj in varstvo podnebja , ki je bil organiziran skupaj s Skupnim raziskovalnim središčem.

Nedelja, 8. december

Prvi podpredsednik Markku Markkula in Raffaele Cattaneo (IT/EPP) sta se udeležila srečanja na temo Vodilna vloga regij v podnebni krizi – naravne rešitve za prilagajanje na podnebne spremembe in pomanjkanje vode. Raffaele Cattaneo (IT/EPP) je poleg tega spregovoril na generalni skupščini organizacije Regions4 .

Člani OR so se udeležili sprejema za dobrodošlico, ki ga je v paviljonu Cecilio Rodriguez v parku Retiro gostil župan Madrida José Luis Martínez-Almeida.

Ponedeljek, 9. december

Delegacija OR se je udeležila dneva Svetovne konvencije županov, ki ga je organizirala Evropska unija. Tema razprave so bili nacionalno določeni prispevki za odpravo podnebne krize – čas za ukrepanje na več ravneh.

Sklepne besede je ob prisotnosti nove evropske komisarke za energijo Kadri Simson povedala Benedetta Brighenti (PES/IT) . Leto 2020 bo odločilno za konvencijo, saj mora mesta in regije spodbuditi k uresničevanju ciljev EU za leto 2030. Konvencija mora biti sposobna, da se odzove na prihodnje izzive, saj je odločilnega pomena pri uresničitvi ciljev evropskega zelenega dogovora,“ je povedala Benedetta Brighenti, poročevalka za mnenje OR o konvenciji županov po letu 2020 .

Prvi podpredsednik belgijskega senata Andries Gryffroy (BE/EA) , član OR, je spregovoril na srečanju, namenjenemu svetovnim trendom v podnebni zakonodaji in pravdnih postopkih ter vprašanju, kako okrepiti odpornost in prilagajanje na podnebne spremembe.

T jisse Stelpstra (NL/ECR) , regionalni minister in član izvršnega sveta pokrajine Drenthe ter član OR, je v nemškem paviljonu sodeloval na razpravi o pametnih prehodih v mestih ter inovativnih in učinkovitih rešitvah mobilnosti, v kateri je dejal: „ Preoblikovati moramo naše načine prevoza, saj ustvarijo 23 % vseh emisij EU in povzročajo visoke zunanje stroške, kot so onesnaževanje, nesreče, hrup in zastoji. Razviti moramo pristope, ki temeljijo na mobilnosti kot storitvi, pri čemer se moramo osredotočiti na uporabnike. Ravno tako moramo posodobiti energetska omrežja, shranjevanje energije in upravljanje javne infrastrukture, da bi postopoma uvedli inovativne tehnologije gorivnih celic in baterij. Brez učinkovitega sodelovanja vseh ravni uprave nam ne bo uspelo razogljičiti področja prometa.“

Torek, 10. december

V paviljonu EU so se na dnevu EU za energijo (Energy Day@COP25) zbrali najrazličnejši predstavniki lokalnih in regionalnih oblasti, industrijskih združenj, nevladnih organizacij, zasebnih podjetij in uradnikov iz EU ter predstavniki Okvirne konvencije ZN. Med drugim so razpravljali o naslednjih temah: preoblikovanje energetskega sistema za 100-odstotno proizvodnjo iz obnovljivih virov energije, pospešitev inovacij za uresničitev evropskega zelenega dogovora, zagotavljanje pravičnega prehoda za vse regije in mesta, ustvarjanje lokalnih pogojev za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb ter pomen programa Copernicus za razogljičenje EU.

Prvi podpredsednik Markku Markkula je v svojem govoru zlasti poudaril, da je „krepitev zmogljivosti nosilcev odločanja v javnem in zasebnem sektorju odločilnega pomena . Urbanistično načrtovanje, obnova starih stavb in pametna energetska omrežja morajo biti prednostna področja sodelovanja, ki temelji na znanju.“

V čilskem paviljonu je potekala razprava o načrtih za konferenco COP26 – od Čila do Združenega kraljestva, na katerem je podpredsednik Markkula dejal: „Kako ukrepati za dosego podnebnih ciljev? To je proces učenja – primerjalnega učenja ter primerjalnih analiz in ukrepov.“ Razprava se je predvsem vrtela okrog vprašanja, kako združiti prispevke mest in podnacionalne ravni za ambicioznejše podnebne cilje.

Delegacija devetih članov OR se je udeležila poročanja izvršnega podpredsednika Fransa Timmermansa o stanju pogajanj na konferenci COP25. Prisotni so bili tudi delegacija Evropskega parlamenta, ki jo je vodil poslanec Bas Eickhout (NL/Zeleni/ESZ) , člani več nacionalnih parlamentov ter člani Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (EESO). Podpredsednik Timmermans je glede rezultatov pogajanj o svetovnih trgih ogljika in mehanizmih trgovanja z emisijami, ki bi lahko spodkopali prizadevanja za razogljičenje, dejal, da je „bolje biti brez dogovora, kot pa skleniti slab dogovor“ .

Tjisse Stelpstra (NL/ECR) se je srečal s poslancem EP Basom Eickhoutom (NL/Zeleni/ESZ) . Razpravljala sta o upravljanju na več ravneh ter projektu za uporabo vodika v pokrajini Drenthe.

Raffaele Cattaneo (IT/EPP) je bil eden od govornikov na stranskem dogodku v italijanskem paviljonu z naslovom Ukrepamo – mladi smo vodilni.

Andries Gryffroy se je udeležil parlamentarnega srečanja, ki sta ga organizirala Medparlamentarna unija ( IPU ) in španski poslanski kongres, da bi spodbudila izmenjave in s tem parlamentarne ukrepe na področju podnebnih sprememb.

Benedetta Brighenti (IT/PES) je sodelovala na odprtem dialogu skupine PES o podnebnih ukrepih in se srečala s predstavnikom italijanskega ministrstva, s katerim se je pogovarjala o pobudi Konvencija županov.

Sreda, 11. december

Cela delegacija OR, vključno s Ximom Puigom (ES/PES) , predsednikom avtonomne skupnosti Valencija in španske delegacije v OR, se je srečala z Dimitrisom Zevgolisom, namestnikom vodje delegacije EU na konferenci COP25 , ki je poročal o napredku pogajanj.

Tema pogovorov je bil tudi evropski zeleni dogovor. Člani so izrazili pripravljenost, da Evropski odbor regij vključijo v številne prihodnje zakonodajne pobude, in opozorili, da imajo mesta in regije že zdaj ambicioznejše cilje kot nacionalne vlade. Ponovno so poudarili, da so pripravljeni na lokalni ravni storiti vse potrebno za prehod na podnebno nevtralnost. Sporočilo za javnost

Po srečanju je v paviljonu EU potekala tiskovna konferenca s podpredsednikom Markkulo in predsednikom Puigom.

Markku Markkula je ob tem povedal: „ Evropska unija mora biti še naprej vodilna v boju proti globalnemu segrevanju. Sporočilo o evropskem zelenem dogovoru prihaja ob pravem času, saj vstopamo v zadnji krog pogajanj o celovitem izvajanju Pariškega sporazuma. OR ponavlja svoje zaveze, da bo v celoti prispeval k ciljem zelenega dogovora, skrbel, da bodo mesta in regije v ta prizadevanja polno vključena in da nihče ne bo zapostavljen.“

Predsednik Ximo Puig je opisal zavezanost članov OR za spodbujanje podnebnih ukrepov na lokalni ravni: „ Na koncu mojega mandata bo vsa energija, ki jo porabijo regionalna uprava, vključno s pisarniškimi stavbami, javne šole in bolnišnice, proizvedena iz zelenih in obnovljivih virov.“

Raffaele Cattaneo (IT/EPP) je spregovoril na razpravi na visoki ravni, organizirani v italijanskem paviljonu, o poročilu Italije o projektu za razkritje emisij ogljika , v katerem so predstavljeni primeri vodilne vloge italijanskih podjetij in lokalnih oblasti na področju podnebja ter s tem povezane težnje .

Andries Gryffroy (BE/EA) je bil gostujoči govornik na medparlamentarnem dogodku Nizozemske, organiziranem v paviljonu Beneluks in namenjenemu vprašanju, kako evropski zeleni dogovor poživiti s pomočjo beneluškega parlamenta .

Četrtek, 12. december

Jean-Noël Verfaillie (FR/RE) , drugi podpredsednik komisije ENVE in član departmajskega sveta Nord, je v francoskem paviljonu sodeloval v razpravi o izvajanju strategij teritorialnih akterjev za prilagajanje ter ob tem povedal: Za izvajanje projektov prilagajanja podnebnim spremembam v naših mestih moramo razviti nove mehanizme financiranja, kot so zelene obveznice. Za dosego ciljev Pariškega sporazuma in evropskega zelenega dogovora pa moramo povečati upravno zmogljivost lokalnih oblasti, da bodo lahko pripravile predloge projektov, in zagotoviti, da bodo potencialne naložbe dobile podporo bank. Podpiram poziv Evropskega odbora regij za pripravo enotnih smernic, namenjenih usklajevanju vseh ukrepov za krepitev zmogljivosti, ki jih financira EU, ter za revizijo pravil EU o stopnjah sofinanciranja, saj lokalne in regionalne oblasti nimajo dovolj lastnih finančnih sredstev.“

Andries Gryffroy (BE/EA) je sodeloval v razpravi o zakonodaji in oblikovanju politik na področju prilagajanja podnebnim spremembam, ki je potekala v laboratoriju konvencije Resilience Lab . „ Globalno segrevanje je že prizadelo naša ozemlja. Naša edina rešitev je, da razvijemo učinkovite politike za prilagajanje na podnebne spremembe. Nacionalne vlade morajo dati lokalnim in regionalnim oblastem možnost, da ozelenijo naša mesta in razvijejo naravne rešitve, s katerimi bomo čim bolj zmanjšali podnebna tveganja ter z njimi povezane izgube in škodo,“ je pojasnil Andries Gryffroy, ki se je udeležil tudi dogodka o zanesljivosti oskrbe z električno energijo v podporo prizadevanjem za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje , organiziranega v francoskem paviljonu.

Sirpa Hertell (FI/EPP) je bila govornica na dogodku, ki ga je v paviljonu Združenega kraljestva organiziral institut Grantham na pobudo fundacije Grantham za zaščito okolja.

Petek, 13. december

Zadnji dan konference COP25 se je začel z razpravo o podaljšanju pogajanj na soboto in nedeljo. V skladu s pozivom skupine lokalnih oblasti in občin (LGMA), nevladnega akterja, ki zastopa lokalne in regionalne vlade z vsega sveta pri konvenciji Združenih narodov, je Evropski odbor regij zaprosil Evropsko komisijo in finsko predsedstvo EU, naj podpreta vključitev sodelovanja na več ravneh v končni dogovor konference COP25.

Ker so pogajanja o trgih ogljika in končni obliki pomoči gospodarstvom v razvoju za prilagajanje podnebnim spremembam zastala, so bila sklepna besedila pripravljena na podlagi minimalnega skupnega imenovalca. To je izključilo kakršno koli omembo sodelovanja na več ravneh; še več, tudi regionalni kazalniki pariškega pravilnika niso bili vključeni v končna besedila.

Kljub vsemu se je v Madridu pokazalo, da so mesta in regije po vsem svetu trdno zavezani še ambicioznejšim podnebnim ciljem in ukrepom.

V pripravah na konferenco COP26 v Glasgowu skupina lokalnih oblasti in občin poziva k ambicioznejšim podnebnim ciljem in ukrepanju nacionalnih vlad, ki morajo v pripravo posodobljenih nacionalno določenih prispevkov v polni meri vključiti lokalne in regionalne oblasti.

Ozadje

Pod predsedstvom Čila je od 2. do 15. decembra 2019 v Madridu potekala 25. konferenca pogodbenic (COP) Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC) .

Portal OR o konferenci COP25

Člani OR izvajajo podnebne ukrepe v svojih mestih in regijah

Odgovor OR na sporočilo o zelenem dogovoru s konference COP25. Več informacij tukaj

Sporočilo za javnost o resoluciji Evropskega odbora regij o zelenem dogovoru , sprejeti na plenarnem zasedanju 5. decembra 2019. Eden glavnih predlogov OR je ustanovitev foruma, v okviru katerega bi mesta in regije, Evropska komisija in države članice sodelovali pri spremljanju izvajanja zelenega dogovora.

Uvodnik predsednika OR Karla-Heinza Lambertza : „Skupaj moramo ukrepati takoj“ – Lokalni in regionalni voditelji predstavljajo svojo vizijo za uresničitev evropskega zelenega dogovora.

Kontaktna oseba: david.crous@cor.europa.eu | +32 (0)470881037

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-MEETS-COMMISSION-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN-AHEAD-OF-PLENARY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
President Cordeiro meets Commission President von der Leyen ahead of plenary debates on EU budget, green transition, and entrepreneurship
03.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COP25-CITIES-AND-REGIONS-SHOW-UNITY-TO-BOOST-CLIMATE-ACTION-.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023