Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
COP24: mesta in regije želijo formalno vlogo v Pariškem sporazumu  
Evropski odbor regij (OR) skupaj s svetovnimi mrežami lokalnih oblasti v Katovicah zahteva formalno vlogo mest in regij v Pariškem sporazumu

Mesta ustvarijo 70 % svetovnih emisij toplogrednih plinov in lokalne oblasti so pristojne za izvajanje več kot 70 % ukrepov za omilitev podnebnih sprememb in do 90 % ukrepov za prilagajanje podnebnim spremembam. Vendar Pariški sporazum ne vključuje sistema spremljanja zavez in dosežkov mest in regij pri zmanjševanju emisij CO 2 . Poziv, da bi prispevki, določeni na podnacionalni ravni, dopolnili nacionalno določene prispevke, sprejete v okviru Pariškega sporazuma, pridobiva na teži v Katovicah, saj vse več ljudi meni, da je to ključnega pomena za premostitev emisijske vrzeli . Evropski odbor regij je na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah COP24 zahteval formalno vlogo mest in regij pri izvajanju Pariškega sporazuma, katerega cilj je omejiti globalno segrevanje ozračja na 1,5 °C nad predindustrijsko ravnjo. Kliknite tukaj za ogled fotografij delegacije OR na konferenci COP 24.

Mandat Evropskega odbora regij na konferenci COP24 v Katovicah je jasen: zavzemanje za formalno vlogo lokalnih in regionalnih oblasti pri svetovnem upravljanju na področju podnebja in izvajanju Pariškega sporazuma. Tri leta po podpisu Pariškega podnebnega sporazuma je zdaj v Katovicah rok za prostovoljno sprejetje trdnega delovnega programa, s katerim bi uresničili ta sporazum.

Sledi povzetek dejavnosti in izjav OR na COP24.

13. december 2018

Prvi podpredsednik OR Markku Markkula (FI/EPP) je imel zaključni govor v paviljonu EU v okviru posebnega dela o gonilnih silah za dosego ogljične nevtralnosti v evropski industriji. Predsednik mestnega sveta Espooja je dejal: „Pozdravljamo pozitivne namere in trende v energetsko intenzivni panogah, da bi zmanjšale svoj ogljični odtis. Računate lahko na našo podporo pri razvoju partnerstev, da bi čim bolj izkoristili potencial strateškega načrta za energetsko tehnologijo, in spodbujanju raziskav in inovacij ter krepitvi sodelovanja med EU, državami članicami, regijami, industrijo in raziskovalnimi ustanovami. Industrijska preobrazba Evrope mora biti prednostna naloga programa Obzorje Evropa ter za regionalne in zasebne naložbe. Brez razogljičenja industrije ne bo mogoče doseči energetskih in podnebnih ciljev za leto 2030 niti izpolniti naših zavez v okviru Pariškega sporazuma, kaj šele cilje strategije za podnebno nevtralnost do leta 2050. Skupaj moramo ukrepati za prehod na nizkoogjljično gospodarstvo, ki bo v korist vsem.“ Dogodek „Na poti k uspešni ogljično nevtralni industriji v Evropi“ so organizirali Evropska komisija (GD RTD), Carbon Market Watch in javno-zasebno partnerstvo SPIRE.

12. december 2018

Na COP24 je potekal zadnji talanoa dialog mest in regij , ki ga je odprl generalni sekretar Združenih narodov António Guterres . Nenavadno pri tem je bilo, da sta zasedanju na visoki ravni predsedovala dva predsednika COP: predsednik COP23 in predsednik fidžijske vlade Josaia Voreqe Bainimarama in državni sekretar na poljskem ministrstvu za energijo in pooblaščeni predstavnik predsedstva COP24 Michał Kurtyka .

COR Lamers (NL/EPP) , župan Schiedama in predsednik komisije OR ENVE, je na plenarni skupščini spregovoril v imenu svetovnih lokalnih oblasti in zahteval formalno vključitev mest in regij v Pariški sporazum. Cor Lamers je prenesel politično sporočilo v imenu lokalnih oblasti in občin. Lokalne oblasti in občine ( LGMA ) in ICLEI kot njihova osrednja točka koordinirajo opazovalce lokalnih oblasti na medvladnih pogajanjih o podnebnih spremembah v okviru UNFCCC.

Cor Lamers je dejal: „V imenu lokalnih oblasti in občin pozivam pogodbenice Pariškega sporazuma, da ohranijo dialoge talanoa tudi po COP24 in vključijo regionalno in lokalno določene prispevke v nacionalno določene prispevke v okviru Pariškega sporazuma. Poleg tega priporočamo predsedstvu konference COP24, da formalno prizna zaveze in dosežke lokalnih in regionalnih oblasti v končni izjavi s konference COPs24. Lokalne oblasti po vsem svetu so pripravljene na akcijo. Na nas lahko računate.“

Lokalne in regionalne oblasti z vsega sveta v okviru LGMA pozivajo vse pogodbenice, naj zagotovijo, da bo v končno izjavo s konference COP24 vključeno naslednje besedilo: „Pozdravljamo rezultate in prispevke dialogov talanoa in pozivamo pogodbenice, da jih uporabijo v svojih nacionalno določene prispevkih.“ Lokalne oblasti predsedstvu konference COP24 priporočajo, naj ta odstavek podkrepi s sklicevanjem na ukrepanje na več ravneh in ga vključi v končno izjavo s konference COP24.

Združeni narodi so v zadnjem poročilu o emisijski vrzeli potrdili potencial mest in regij v boju proti globalnemu segrevanju in priznali, da je njihov učinek „slabo dokumentiran“. Regionalno in lokalno določeni prispevki dopolnjujejo manjkajoče podatke, hkrati pa zmanjšujejo emisijsko vrzel in povečujejo ambicije v zvezi s podnebjem.

Ob koncu seje sta predsedstvi COP23 in COP24 najavili poziv talanoa k ukrepanju . Dialoge talanoa je lani uvedlo fidžijsko predsedstvo konference COP23 kot svetovni okvir za olajšanje dialoga, da se ocenijo skupna podnebna prizadevanja podnacionalnih oblasti, civilne družbe in podjetij za boljše odločanje o podnebju na ravni ZN. LGMA je skozi celo leto 2018 sodeloval v več kot 60 dialogih talanoa v 40 državah, od tega jih je bilo 52 na povabilo lokalnih in regionalnih oblasti, njihovih mrež ali partnerjev.

12. decembra se je predsednik komisije ENVE (OR) Cor Lamers srečal s svojo kolegico v Evropskem parlamentu Adino-Ioano Vălean (RO/EPP) , predsednico parlamentarnega odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI). Oba sta se udeležila informativnega sestanka za pogajanja na COP24, ki ga je vodil evropski komisar za podnebne ukrepe Miguel Arias Cañete .

11. december 2018

OR je 11. decembra sodeloval pri energetskem dnevu EU v paviljonu EU na COP24. Na posebni seji, namenjeni premogovniškim regijam, je prvi podpredsednik OR Markku Markkula (FI/EPP) dejal: „.Primer premogovniških regij kaže na to, kako pomembno je upravljanje na več ravneh za uresničitev energetskega prehoda. Nacionalne vlade, regije in mesta, industrija, akademski krogi, državljani in Evropska unija si morajo skupaj prizadevati za to, da bo ta prehod uspešen. Nove tehnologije in izgradnja zmogljivosti so ključnega pomena za prenehanje uporabe premoga. Premogovniške regije potrebujejo konkretne in prilagojene finančne ukrepe. Zato pozdravljamo predlog poslanca Evropskega parlamenta Jerzyja Buzeka , predsednika parlamentarnega odbora ITRE, da se nameni 4,8 milijarde EUR v naslednjem večletnem proračunu EU za sklad za pravičen energetski prehod.“ OR izraža svojo podporo platformi za premogovniške regije v tranziciji , ki jo je ravno pred enim letom ustanovila Evropska komisija v okviru svežnja o čisti energiji.

Evropski komisar Miguel Arias Cañete je povedal: „V EU je 240.000 delavcev zaposlenih v premogovništvu. V 41 regijah v 12 državah članicah se še vedno koplje premog. Izziv, ki ga predstavlja tranzicija, želim spremeniti v priložnost za premogovniške regije. To je mogoče in tudi izvedljivo. Pomoč za strukturne reforme je že prejelo 13 pilotnih regij na Slovaškem, Poljskem, v Grčiji, Romuniji, na Češkem, v Nemčiji in Španiji.

OR in ICLEI (Lokalne oblasti za trajnostni razvoj) sta za okrepitev svojega strateškega partnerstva organizirala dvostranski sestanek na konferenci COP24 11. decembra. „Pogajanja o podnebju so v teku in to je odlična priložnost za pregled našega preteklega, sedanjega in prihodnjega sodelovanja na področju podnebnih ukrepov, pa tudi pri varovanju ohranjanju in biotske raznovrstnosti,“ je dejal Markku Markkula (FI/EPP) . Ashok Sridharan , predsednik ICLEI in župan Bonna, je pozval člane OR, naj še naprej zagotavljajo izvajanje ciljev glede podnebja in biotske raznovrstnosti v Evropi ter si prizadevajo za več ambicioznosti in finančnih mehanizmov.

11. decembra se je delegacija OR udeležila predstavitve Evropske komisije o napredku pri pogajanjih na COP24 skupaj s poslanci Evropskega parlamenta in predstavniki držav članic. Andrew Cooper (UK/EA) , član sveta Kirkleesa in poročevalec za temo Podnebno upravljanje po letu 2020 je na komisarja Ariasa Cañeteja naslovil naslednje besede: „Želeli bi videti končno politično besedilo COP24 in da bi bila priznana formalna vloga lokalnih in regionalnih oblasti. Želimo priznanje, da smo mi tisti, ki bomo ukrepali na terenu. Moramo biti vključeni in mora se nas upoštevati“. Komisar Arias Cañete je dejal: „Zavedamo se, da pri uresničevanju podnebne politike potrebujemo mesta in regije. Ne vemo še, kakšno bo besedilo, ki ga bo danes popoldne predstavilo predsedstvo. Omemba tega je bila vključena v besedilo in poskušali bomo podpreti to idejo.“

10. december 2018

Andrew Cooper (UK/EA) je naslovil zbrane v paviljonu EU in ponovil poziv OR, naj „okvir za zagotavljanje preglednosti v nacionalnem popisu vsebuje razdelek o ukrepih blaženja na podnacionalni ravni“. Poročevalec Cooper je ta sporočila predstavil skupaj z Ashokom Sridharanom, predsednikom ICLEI in županom Bonna , v nemškem paviljonu v okviru seje „Kazalniki ciljev trajnostnega razvoja za mesta in navdih za večje ambicije lokalno določenih prispevkov“.

Markku Markkula (FI/EPP) je 10. decembra v okviru dneva Svetovne konvencije županov v paviljonu EU dejal: „Čas je za močnejše ambicije in ukrepe v zvezi s podnebjem. Mesta in regije so pripravljena povečati svoje prispevke k podnebnim ukrepom in dopolniti nacionalne zaveze. Geslo poljskega predsedovanja COP24 je: „Spreminjamo skupaj“. Lokalne in regionalne oblasti smo ambiciozne, vključujoče in inovativne. Vemo, kako uresničiti podnebne ukrepe. Pogodbenicam ZN sporočamo, da lahko računajo na nas.“ Dogodek so organizirali Evropska komisija (GD CLIMA), ICLEI, urad Konvencije županov in OR. Markku Markkula se je sestal z Marcinom Krupo , županom Katovic, in čestital gostujočemu mestu za pridružitev Konvenciji županov, saj „potrebujemo vse več mest, ki se zavzemajo za podnebne ukrepe, da bi uresničili cilje Pariškega sporazuma.“

Sirpa Hertell (FI/EPP) , poročevalka za mnenje OR o strategiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam in članica mestnega sveta Espooja, se je 10. decembra udeležila dvostranskega srečanja z zavezništvom Climate Alliance . Poročevalka Hertell je dejala: „Strinjamo se s partnerskimi mrežami, da je zdaj treba povečati podnebne ukrepe na lokalni ravni. Za zaustavitev globalnega segrevanja moramo najti nov ekonomski in socialni model, kar lahko uspe samo, če ima podporo na lokalni ravni.“

10. decembra je župan Katovic Marcin Krupa povabil delegacijo OR na konferenci COP24 na dogodek Katowice Climate Shift: Culmination of cities and regions at COP24 . To je bila priložnost za predstavitev več kot 60 dialogov talanoa, ki so jih organizirala mesta in regije , in za okroglo mizo o podnebnih ukrepih na lokalni ravni, kjer je prvi podpredsednik OR Markku Markkula predstavil ključna politična sporočila OR za konferenco COP24 .

Ob koncu prvega tedna COP24 se je Marco Dus (IT/PES) udeležil Svetovnega vrha o zdravju in podnebnih spremembah 2018 . Poročevalec mnenja OR o financiranju ukrepov proti podnebnim spremembam je poudaril, da „morajo lokalni, nacionalni in svetovni oblikovalci politik ukrepati takoj, da bi znatno zmanjšali onesnaževanje podnebja in postali odporni na podnebne spremembe. Dostop do financiranja je ključnega pomena za številne lokalne in regionalne oblasti pri izvajanju podnebnih ukrepov, povezanih z zdravjem.“ Zaradi onesnaženega zraka vsako leto na svetu umre 7 milijonov oseb. Z uresničenjem ciljev Pariškega sporazuma bi lahko rešili približno milijon življenj na leto na svetovni ravni do leta 2050 že samo z zmanjšanjem onesnaženosti zraka ( Svetovna zdravstvena organizacija ).

Poleg posebnega kataloga najboljših praks COP24 in za povečevanje prepoznavnosti vloge mest in regij pri izvajanju podnebnih ukrepov je OR zagotovil, da so bili na COP24 prisotni tudi prejemniki nagrade Covenant Cities in the Spotlight za leto 2018 . Delegaciji OR so se v tem drugem tednu konference pridružili Roberto Campelli , župan Monsana , Erik Lauritzen , župan Sønderborga , in Frederic Ximeno , svetnik za ekologijo v mestnem svetu Barcelone .

Ozadje:

Delegacijo OR na konferenci COP24 so sestavljali Markku Markkula (FI/EPP) , prvi podpredsednik OR in predsednik mestnega sveta Espooja, Cor Lamers (NL/EPP) , predsednik komisije ENVE OR in župan Schiedama, Valter Flego (HR/ALDE) , drugi podpredsednik komisije OR ENVE in predsednik Istrske županije, Andrew Cooper (UK/EA) , koordinator skupine EA v komisiji ENVE OR, poročevalec OR o podnebnem ukrepanju po letu 2020 in član sveta Kirkleesa, Marco Dus (IT/PES) , poročevalec za mnenje o financiranju ukrepov proti podnebnim spremembam in član občinskega sveta Vittorio Veneto, Sirpa Hertell (FI/EPP) , poročevalka OR za strategijo EU za prilagajanje podnebnim spremembam in članica mestnega sveta Espooja, Andres Jaadla (EE/ALDE) koordinator skupine ALDE v komisiji ENVE OR in član mestnega sveta Rakvereja, Daiva Matonienė (LT/ECR) , koordinatorica skupine ECR v komisiji ENVE OR in članica mestnega sveta Šiauliaija, in André Van De Nadort (NL/PES) , koordinator skupine PES v komisiji ENVE OR in župan Weststellingwerfa.

Politična sporočila COP24 in delegacija na konferenci COP 24

Katalog najboljših praks COP24

Regionalno in lokalno določeni prispevki

Ambasadorji Konvencije županov

18. 11. 2018 – Podnebne spremembe: „Na nas lahko računate“ (uvodne besede predsednika in prvega podpredsednika Evropskega odbora regij, Karla-Heinza Lambertza in Markkuja Markkule)

15. 11. 2018 – Podnebna konferenca: Smo pripravljeni?

19. 9. 2018 – Lokalne oblasti povečujejo ambicije na področju podnebnega ukrepanja

6. 7. 2018 – Podnebne spremembe: za uresničitev Pariškega sporazuma so potrebne večje ambicije in novo upravljanje

Za več informacij obiščite posebno spletno stran OR, namenjeno konferenci COP24

Kontakt: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-JUNE-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/COP24-CITIES-AND-REGIONS-CALL-FOR-A-FORMAL-ROLE-IN-THE-PARIS-AGREEMENT.ASPX

Green Deal Funding Alert – June 2023
Green Deal Funding Alert – June 2023
30.06.2023