Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Mesta in regije v ospredju evropske razprave za digitalno in trajnostno prihodnost  

Na seji komisije ECON so se članom Evropskega odbora regij (OR) pridružili predstavniki Komisije, Parlamenta in Sveta

Člani komisije OR za ekonomsko politiko (ECON) so se v osnutku mnenja o svežnju, povezanem z aktom o digitalnih storitvah, zavzeli za strožji regulativni pristop do velikih spletnih platform. V prisotnosti predstavnikov Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Sveta so člani komisije ECON izrazili tudi zaskrbljenost, da Evropska komisija ne jemlje dovolj resno ciljev trajnostnega razvoja OZN in njihovega uresničevanja do leta 2030. Da bi Komisijo spodbudili k večjim političnim zavezam na tem področju, so sprejeli osnutek mnenja Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030 .

Z zakonodajo, vključeno v sveženj, povezan z aktom o digitalnih storitvah , se predlagajo strožja pravila za velike spletne platforme, ki so temeljito preoblikovale strukture, pravila in razmerje moči na spletnih trgih in v javnem diskurzu. Njen namen je doseči ponovno vzpostavitev poštene konkurence med podjetji v uravnoteženem digitalnem okolju in z uveljavljanjem odgovornosti platform ustaviti neovirano širjenje dezinformacij. Ker so številni sektorji, v katerih imajo spletne platforme prevladujočo vlogo, kot so mestni promet, stanovanjski sektor in turistična nastanitev, zakonsko urejeni na lokalni in regionalni ravni, je mnenje posebnega pomena za OR. Sveženj je sestavljen iz dveh zakonodajnih pobud: akta o digitalnih storitvah in akta o digitalnih trgih.

Rodi Kratsa (EL/EPP), guvernerka regije Jonski otoki in poročevalka za to mnenje OR, je dejala: „Akt o digitalnih storitvah in akt o digitalnih trgih sta glavna stebra evropske digitalne strategije. Poleg tega bosta tvorila celovit okvir, ki ga Evropska unija potrebuje za ustvarjanje novih priložnosti za zagotavljanje čezmejnih digitalnih storitev in storitev e-trgovanja vsem Evropejcem. Med pripravo mnenja smo v imenu Evropskega odbora regij zbrali mnenja in predloge vseh udeležencev na trgu glede pomembnih vprašanj, kot je varstvo uporabnikov in potrošnikov.“

Poročevalec Evropskega parlamenta za akt o digitalnih trgih Andreas Schwab (EPP/DE) se je razpravi pridružil z besedami: „Dolga leta je nekaj velikih digitalnih akterjev vsiljevalo svoje poslovne modele v ,novih obljubljenih deželah’, kot so digitalni trgi: tako so uveljavili svoj položaj na evropskem enotnem trgu, ker ni bilo nikogar, ki bi lahko z njimi pošteno tekmoval. Čas je, da zakonodajalec EU prevzame vajeti. Evropski parlament se za to zavzema že od leta 2014 in Komisija je končno objavila predloga o aktu o digitalnih storitvah in aktu o digitalnih trgih. Za razcvet enotnega trga moramo doseči pošteno konkurenco, večjo izbiro za potrošnike in več inovacij, da bi zagotovili ,pluralnost’ in enake konkurenčne pogoje na enotnem trgu EU.“

Člani komisije ECON so sprejeli tudi osnutek mnenja Uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030, katerega namen je spodbuditi Evropsko komisijo, naj okrepi pomen ciljev trajnostnega razvoja kot vodilnih načel politike EU v prihodnjem desetletju. Člani so se zavzeli za cilje trajnostnega razvoja, ki so po njihovem mnenju izraz osrednjih evropskih vrednot in identitete.

Ricardo Rio (PT/EPP), župan Brage in poročevalec OR za to mnenje, je dejal: „Med izvoljenimi kolegi v mestih in regijah je vse več zanimanja za to, da bi bili cilji trajnostnega razvoja tudi v središču njihovih dolgoročnih strategij in vsakodnevnih političnih odločitev. Opazili smo postopno zmanjševanje osrednje vloge ciljev trajnostnega razvoja v diskurzu EU. To je trenutek za to, da se njihovo uresničevanje spodbudi in se jih znova umesti v jedro direktiv in politik EU. To mnenje je rezultat dolgega procesa sodelovanja z raznoliko skupino deležnikov in dokaz, da je OR zavezan izpolnjevanju Agende 2030.“

V razpravi komisije ECON je sodelovala tudi Frances Fitzgerald (IE/EPP) , podpredsednica skupine EPP v Evropskem parlamentu in članica njegovega odbora za ekonomske zadeve, ki je dejala: „Spodbudno je videti ambicioznost osnutka mnenja Evropskega odbora regij glede doseganja ciljev trajnostnega razvoja do leta 2030. Vse države članice EU morajo dati prednost doseganju ciljev trajnostnega razvoja, zlasti ker se še naprej spopadamo s krizo zaradi COVID-19 in si prizadevamo za podnebno nevtralnost do leta 2050. Z instrumentom Next Generation EU in mehanizmom za okrevanje in odpornost smo dobili ključno priložnost za boljšo obnovo, in sicer z napredovanjem pri uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in njihovo krepitvijo.“

OR bo mnenji predvidoma sprejel na plenarnem zasedanju od 30. junija do 2. julija.

Komisija ECON (OR) je poleg tega imenovala Martine Pinville (FR/PES), članico sveta regije Nova Akvitanija, za poročevalko za mnenje na lastno pobudo Zaščita geografskih označb industrijskih in obrtnih izdelkov v Evropski uniji, Tadeusza Truskolaskija (PL/EA) , župana Białystoka, pa za poročevalca za Poročilo o politiki konkurence za leto 2020.

Kontaktna oseba:

Maximilian v. Klenze

Tel.: +32 (0)2 282 2044

Maximilian.vonKlenze@cor.europa.eu

Deli :
 
Sorodne novice

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/BROADBAND-PLATFORM-FOCUS-ON-INCREASING-CONNECTIVITY-DIGITAL-RESILIENCE-AND-DIGITAL-MATURITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/NEWS/PAGES/7TH-ECON-MEETING.ASPX

Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
Broadband Platform: focus on increasing connectivity, digital resilience and digital maturity
30.05.2023