Mark SPEICH

državni sekretar za zvezne, evropske in mednarodne zadeve ter medije zvezne dežele Severno Porenje - Vestfalija

 Mark SPEICH

Politična skupina

EPP (Skupina Evropske ljudske stranke)

Komisije

 • CIVEX (komisija za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve)
 • ECON (komisija za ekonomsko politiko)

Jeziki

 • nemščina
 • angleščina
 • francoščina

Država, ki jo zastopa

Nemčija

Članstvo v Evropskem odboru regij od

19.03.2018

Kontaktni podatki

 
Vsebina

Organi

Podpredsednik(-ica)

 • Predsedstvo OR

Poročevalec(-ka)

 • 7. mandat – komisija CIVEX
 • 7. mandat – komisija ECON

Članstvo

 • Predsedstvo ARLEM
 • ARLEM – Plenarno zasedanje
 • ARLEM – komisija STD
 • BRASS-G
 • Delegacija OR za konferenco o prihodnosti Evrope
 • Medregionalna skupina za prihodnost avtomobilske industrije
 • Nemška delegacija