POTNI STROŠKI 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Members of the European Committee of the Regions (CoR) are representatives of regional and local bodies who either hold a regional or local authority electoral mandate or are politically accountable to an elected assembly. In some Member States, they receive some kind of remuneration from their regional or local body. However, they do not receive any remuneration from the CoR.

Vsebina

Člani Evropskega odbora regij (OR) so predstavniki regionalnih in lokalnih skupnosti, ki so bodisi izvoljeni v regionalne ali lokalne skupnosti ali pa so politično odgovorni izvoljeni skupščini. V nekaterih državah članicah prejemajo določeno obliko plačila od svojih regionalnih ali lokalnih organov, njihovo delo v OR pa ni plačano.

Člani sodelujejo na sejah OR, kot so plenarna zasedanja ter seje komisij in političnih skupin, ki v večini primerov potekajo v Bruslju, občasno pa tudi drugje. Občasno lahko člani sodelujejo tudi na sejah, ki jih ne organizira OR, vendar so še posebej zanimive za njegovo delo.

Ob predložitvi dokazil se članom povrnejo dejanski stroški vozovnic za udeležbo na teh sejah, do poslovnega razreda za zračni prevoz in do prvega razreda za potovanje z vlakom ali ladjo. Če člani potujejo z avtomobilom, se stroški povrnejo v pavšalnem znesku na kilometer v višini 0,30 EUR. Člani lahko vozovnice rezervirajo pri potovalni agenciji OR, v tem primeru jih OR plača neposredno zanje.

Poleg povračila potnih stroškov člani prejmejo pavšalno sejnino v višini 323 EUR za dan seje za kritje vseh svojih stroškov v kraju seje (večinoma v Bruslju), kot so obroki, stroški hotela itd. Pri tem znesku se upoštevajo razmeroma visoke cene nastanitve v Bruslju ob delovnikih.

Člani prejmejo tudi pavšalno nadomestilo za potne stroške, ki temelji na skupni razdalji potovanja in krije vse stroške med potovanjem. Ti vključujejo na primer cestnine ali vinjete, javni prevoz v Bruslju, parkirnine na letališču ali železniški postaji odhoda ter obroke, pijače in dodatne hotelske stroške med potovanjem ali zaradi podaljšanega bivanja na kraju seje. To nadomestilo se izplača samo, kadar je razdalja potovanja daljša od 200 km, in znaša 176 EUR na referenčno enoto (enkratno plačilo za povratno potovanje).

Treba je omeniti, da Sodišče Evropske unije ocenjuje, da uporaba sistema pavšalnih nadomestil, ki je v institucijah EU običajna praksa, „izhaja iz skrbi za zmanjšanje upravnih stroškov in bremen, povezanih s sistemom preverjanja vsakega posameznega izdatka, zato je v skladu z dobrim upravljanjem“ (sodba z dne 15. septembra 1981 v zadevi C-208/80, Lord Bruce of Donington ).

Vsi omenjeni izdatki se krijejo iz proračuna EU in so ustrezno preverjeni.

Seje na daljavo v času pandemije COVID-19

OR je sprejel vrsto začasnih ukrepov, da zagotovi svojo operativno zmogljivost med pandemijo COVID-19, še posebej svojo svetovalno vlogo v postopku odločanja na ravni EU, hkrati pa prepreči zdravstveno tveganje za člane in uslužbence. V ta namen so bile odpovedane vse nenujne seje, nujne seje, kot so seje organov OR, pa v čim večji meri potekajo elektronsko na daljavo (v nekaterih primerih so organizirane hibridne seje s skupino članov, ki se nahajajo skupaj v istem fizičnem prostoru). V teh posebnih okoliščinah, v katerih večina članov dela od doma, jim OR izplača pavšalno sejnino za sejo na daljavo v višini 200 EUR za dan seje, s čimer jim krije pisarniške in splošne stroške zaradi priprave na seje in sodelovanja na njih.

Glavna veljavna pravila

Pravilnik št. 8/2017 o povračilu potnih stroškov in plačilu pavšalnih nadomestil za potne stroške in sejnin članom in nadomestnim članom (PDF)

Pravilnik št. 20/2020 o spremembi Pravilnika št. 8/2017 (PDF)

Pravilnik št. 3/2021 o plačilu pavšalnih sejnin za seje na daljavo članom, strokovnjakom in govornikom (PDF)

Sklep št. 1/2022 z dne 25. januarja 2022 o letni prilagoditvi nadomestil, ki se izplačujejo osebam, ki sodelujejo pri dejavnostih Evropskega odbora regij (PDF)

Dokumenti

Deli:
 
Back to top