Andrea PUTZU

deželni svetnik, Marke

 Andrea PUTZU

Politična skupina

ECR (Skupina Evropskih konservativcev in reformistov)

Komisije

  • COTER (komisija za politiko teritorialne kohezije in proračun EU)
  • SEDEC (komisija za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskave in kulturo)

Jeziki

  • italijanščina
  • angleščina

Država, ki jo zastopa

Italija

Regija, ki jo zastopa

Marche

Članstvo v Evropskem odboru regij od

06.02.2023

Kontaktni podatki

Družbeni mediji

 
Vsebina

Organi

Predsednik(-ica)

  • Medregionalna skupina za jadransko-jonsko regijo

Poročevalec(-ka)

  • 7. mandat – komisija SEDEC

Članstvo

  • Italijanska delegacija