Lajos KOVÁCS

član lokalne skupščine: lokalna uprava, 12. mestna četrt Budimpešte

 Lajos KOVÁCS

Politična skupina

ECR (Skupina Evropskih konservativcev in reformistov)

Komisije

  • CIVEX (komisija za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve)
  • ENVE (komisija za okolje, podnebne spremembe in energijo)

Jeziki

  • angleščina
  • madžarščina

Država, ki jo zastopa

Madžarska

Članstvo v Evropskem odboru regij od

26.01.2020

Kontaktni podatki

 
Vsebina

Organi

Članstvo

  • Medregionalna skupina za karpatsko regijo
  • Madžarska delegacija