Gustaw Marek BRZEZIN

član regionalne skupščine: skupščina Varminsko-Mazurskega vojvodstva

 Gustaw Marek BRZEZIN

Politična skupina

EPP (Skupina Evropske ljudske stranke)

Komisije

  • CIVEX (komisija za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve)
  • NAT (komisija za naravne vire)

Jeziki

  • poljščina

Država, ki jo zastopa

Poljska

Članstvo v Evropskem odboru regij od

08.11.2016

Kontaktni podatki

Družbeni mediji

 
Vsebina

Organi

Poročevalec(-ka)

  • 7. mandat – komisija CIVEX

Članstvo

  • Poljska delegacija