Matteo Luigi BIANCHI

član lokalne skupščine, Varese

 Matteo Luigi BIANCHI

Politična skupina

ECR (Skupina Evropskih konservativcev in reformistov)

Komisije

  • CIVEX (komisija za državljanstvo, upravljanje ter institucionalne in zunanje zadeve)
  • SEDEC (komisija za socialno politiko, izobraževanje, zaposlovanje, raziskave in kulturo)

Država, ki jo zastopa

Italija

Regija, ki jo zastopa

Lombardia

Članstvo v Evropskem odboru regij od

26.01.2015

Družbeni mediji

 
Vsebina

Organi

Poročevalec(-ka)

  • 7. mandat – komisija CIVEX

Članstvo

  • Medregionalna skupina za jadransko-jonsko regijo
  • Koordinatorji CIVEX
  • Vrh OR
  • Medregionalna skupina za prihodnost avtomobilske industrije
  • Italijanska delegacija