Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Pisno posvetovanje z deležniki Močna socialna Evropa za pravičen prehod  

Namen sporočila Evropske komisije Močna socialna Evropa za pravičen prehod, ki je bilo sprejeto januarja 2020, je začeti široko razpravo o izvajanju evropskega stebra socialnih pravic. Hkrati predstavlja sporočilo časovni načrt ključnih ukrepov, ki jih je Komisija napovedala za obdobje 2020–2021. Komisija bo na podlagi prispevkov deležnikov do decembra 2020 pripravila akcijski načrt za leto 2021, v katerem bo podala stališče o tem, ali so potrebni nadaljnji, novi politični ukrepi, ki jih bodo morda spremljale pravne pobude na evropski ravni.

Najpomembnejši cilj je zagotoviti, da se trije glavni prehodi, s katerimi se sooča EU, tj. podnebna nevtralnost, digitalizacija in demografske spremembe, obravnavajo pravično.

V času po sprejetju sporočila Evropske komisije se je zaradi pandemije COVID-19 pokazalo, da je nujno treba obravnavati izredne razmere na področju zdravja na svetovni ravni in ublažiti ogromne socialno-ekonomske posledice.

Omenjeno sporočilo Evropske komisije bo obravnavano v posebnem novem mnenju OR. Za poročevalko je komisija SEDEC imenovala svojo predsednico Anne Karjalainen (FI/PES).

Mnenje naj bi komisija SEDEC sprejela na seji 9. julija 2020, nato pa bo predvidoma sprejeto na plenarnem zasedanju od 12. do 14. oktobra 2020.

Ga. Karjalainen se želi s pisnim posvetovanjem posvetovati z ustreznimi deležniki in zbrati njihove prispevke o naslednjih vprašanjih:

 1. Ali je bil vaš (lokalni ali regionalni) organ/organizacija vključen v izvajanje enega ali več vidikov evropskega stebra socialnih pravic? Kateri so bili ti vidiki?
   
 2. Ali je bilo izvajanje socialnega stebra na področjih, kjer ste sodelovali, uspešno? Kaj bi bilo mogoče izboljšati?
   
 3. Ali imate kakšne posebne pripombe glede upravljanja ukrepov za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic?
   
 4. V zvezi s splošno temo pravičnega prehoda navedite, katerim področjem politike (največ trem) bi namenili prednost glede na okoliščine, s katerimi se srečuje vaš lokalni ali regionalni organ/organizacija?
   
 5. Ali se v vašem mestu ali regiji/organizaciji soočate z okoljskimi izzivi? Kateri ukrepi so bili sprejeti za zagotovitev socialno pravičnega prehoda na zeleno gospodarstvo?
   
 6. Digitalni prehod postaja resničnost. Kako obravnavate njegove socialne posledice na lokalni in regionalni ravni?
   
 7. Evropska komisija je objavila časovni načrt prihodnjih pobud v zvezi z 20 načeli evropskega stebra socialnih pravic. Kakšno je vaše mnenje o tem seznamu? Ali je ustrezen? Bi predlagali še kakšne druge ukrepe na evropski ravni?
   
 8. Ali je bil vaš lokalni ali regionalni organ/organizacija prizadet zaradi pandemije COVID-19? Na katerih področjih?
   
 9. Pandemija COVID-19 prinaša socialne in gospodarske posledice, ki jih še ni mogoče oceniti. Ali bi morala Evropska komisija predvideti dodatne dolgoročne ukrepe za krepitev odpornosti trga dela, zaščito delovnih mest in zagotavljanje učinkovitega izvajanja javnih storitev na lokalni in regionalni ravni?
   

Vabimo vas k sodelovanju pri posvetovanju in vas prosimo, da nam odgovore na zgornja vprašanja ali dodatne pripombe do 26. maja 2020 pošljete na naslov sedec@cor.europa.eu.


Contact:
Contact Person: Alexandra Bozini
Organizer: SEDEC Secretariat
Deli :
 
Podobne informacije
Pisno posvetovanje z deležniki_Močna socialna Evropa za pravičen prehod
Podobni dogodki

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/18TH-SEDEC-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

18th SEDEC commission meeting (mandate VII)
18th SEDEC commission meeting (mandate VII)

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/INCLUCITIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

IncluCities Final Conference
IncluCities Final Conference

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/EXTERNAL-MEETING--OF-THE-BERLIN-SENATE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

External meeting of the Berlin Senate
External meeting of the Berlin Senate

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/RENOVATION-SUMMIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Renovation Summit
Renovation Summit

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/CRYSTAL-VALLEY-&-CHRISTMAS-DECORATIONS-FROM-UNESCO.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/SEDEC-WSC-STRONG-SOCIAL-EUROPE-FOR-JUST-TRANSITIONS.ASPX

Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO
Crystal Valley & Christmas decorations from UNESCO