Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Pisno posvetovanje z deležniki Poročilo o ovirah za enotni trg in Akcijski načrt za uveljavljanje enotnega trga  

Enotni trg EU je bil vzpostavljen pred več kot 25 leti in odtlej velja za enega od temeljev gospodarskega razvoja EU. Štejemo ga za enega največjih dosežkov EU in je v središču njenega gospodarskega in političnega povezovanja.

Enotni trg je gospodarsko močno povezan in je največje skupno svetovno tržišče, ki gospodarstvom držav članic ter njihovim mestom in regijam prinaša precejšnje koristi.

Kljub temu se državljani in podjetniki še vedno srečujejo z ovirami, ki jim onemogočajo, da bi v celoti izkoristili potencial enotnega trga, pojavljajo pa se tudi nove ovire. Če bi preostale ovire odpravili in učinkovito izvajali veljavno evropsko zakonodajo, bi gospodarstvo EU in državljani od enotnega trga še vedno imeli občutne dodatne koristi.

Evropska komisija se tega zaveda, zato je v preteklih letih začela več pobud za odpravo teh ovir ter boljše izvajanje in uveljavljanje pravil enotnega trga. 10. marca 2020 je objavila dve sporočili o enotnem trgu, s katerima nadaljuje svoja prizadevanja.

Prvo sporočilo se imenuje Prepoznavanje in odprava ovir za enotni trg, v njem pa je naveden širok nabor ovir na enotnem trgu z vidika evropskih podjetij in potrošnikov. Kot temeljni vzroki teh ovir so izpostavljeni: omejevalna in zapletena nacionalna pravila, omejene upravne zmogljivosti, nepopoln prenos pravil EU in njihovo neustrezno izvrševanje.

Drugo sporočilo se imenuje Dolgoročni akcijski načrt za boljše izvajanje in uveljavljanje pravil enotnega trga. Akcijski načrt je rezultat procesa, ki ga je marca 2019 začel Evropski svet. Vsebuje več kot 20 ukrepov za boljše izvajanje in uveljavljanje pravil enotnega trga v tesnem sodelovanju z državami članicami.

Obe sporočili sta del svežnja ukrepov Komisije v pomoč evropski industriji pri prehodu na podnebno nevtralnost in doseganje vodilnega položaja na digitalnem področju. Sveženj o industrijski politiki in strategija za MSP bosta obravnavana v dveh mnenjih Evropskega odbora regij.

Zgoraj omenjeni sporočili o enotnem trgu bosta obravnavani v posebnem novem mnenju OR, za katero je komisija ECON za poročevalca imenovala Tadeusza Truskolaskija (PL/EA), župana Białystoka.

Mnenje naj bi komisija ECON sprejela na seji 24. junija 2020, nato pa bo predvidoma sprejeto na plenarnem zasedanju od 12. do 14. oktobra 2020.

G. Truskolaski bi se s tem pisnim posvetovanjem želel posvetovati z ustreznimi deležniki in zbrati njihove prispevke o naslednjih vprašanjih:

Vprašanja

  1. Ali menite, da je Evropska komisija v sporočilih, objavljenih 10. marca 2020, prepoznala vse relevantne ovire za enotni trg in določila prave prednostne naloge? Če menite, da temu ni tako, pojasnite svoje razloge in navedite, kaj manjka.
  2. Ali bi morala Evropska komisija razmisliti o novih zakonodajnih predlogih za odpravo ovir na enotnem trgu in okrepiti izvajanje pravil enotnega trga? Če je po vašem mnenju to potrebno, katere vrste pobud bi bilo treba predvideti?
  3. Kako lahko enotni trg bolje zaščitimo pred nepoštenimi gospodarskimi dejavnostmi vlad in subjektov iz tretjih držav? Kako lahko enotni trg bolje zaščitimo pred dumpingom na svetovnem trgu?

Vabimo vas k sodelovanju pri tem posvetovanju in vas prosimo, da nam odgovore na zgornja tri vprašanja ali dodatne pripombe do 20. maja 2020 pošljete na naslov econ@cor.europa.eu.

G. Truskolaski in njegova ekipa so po potrebi na voljo za spletne sestanke in pogovore, če zanje zaprosite.

S spoštovanjem,

 

tajništvo komisije ECONContact:
Contact Person: Rafael Mondelaers
Organizer: ECON Secretariat
Deli :
 
Podobne informacije
Podobni dogodki

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/16TH-ECON-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

16th meeting of the ECON Commission
16th meeting of the ECON Commission

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/EER-2024-INFO-DAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EER 2024 Info Day
EER 2024 Info Day

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/15TH-ECON-COMMISSION-MEETING.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

15th ECON commission meeting
15th ECON commission meeting

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/STAKEHOLDER-CONSULTATION-EUROPEAN-MEDIA-FREEDOM-ACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

Stakeholder consultation: European Media Freedom Act
Stakeholder consultation: European Media Freedom Act

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/EUROCHAMBRES-COMPETITIVENESS-COMPASS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/SL/EVENTS/PAGES/ECON-WSC-SINGLE-MARKET-BARRIERS-REPORT.ASPX

EUROCHAMBRES Competitiveness Compass
EUROCHAMBRES Competitiveness Compass