Za strojni prevod spodnjega besedila kliknite tukaj.
Pisno posvetovanje z deležniki o novi industrijski strategiji za Evropo  

​REVIDIRANO

Evropa je od nekdaj dom industrije. Skozi svojo zgodovino je dokazala, da je sposobna voditi spremembe. Danes se evropska industrija sooča s potrebo po prehodu na trajnost in digitalizacijo, ki vedno bolj vplivata na vsa področja politike. Ti izzivi so obravnavani v sporočilu Evropske komisije COM(2020) 102 final Nova industrijska strategija za Evropo. Namen strategije je, da bi v času geopolitične nestabilnosti in vse večje svetovne konkurence spodbudili konkurenčnost Evrope in njeno strateško avtonomijo.

Komisija v sporočilu obravnava, kako uresničiti tri glavne prednostne naloge: prvič, ohranjanje svetovne konkurenčnosti evropske industrije in enakih konkurenčnih pogojev doma in po svetu, drugič, zagotovitev, da bo Evropa do leta 2050 postala podnebno nevtralna, in tretjič, oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope. V strategiji obravnava ključne dejavnike evropske industrijske preobrazbe in predlaga celovit sklop prihodnjih ukrepov.

Komisija v sporočilu sicer priznava pomen lokalnih in regionalnih oblasti, vendar ne tolikšnega, kot si ga zaslužijo. Evropski odbor regij je o tem pisal v mnenju Krajevni pristop k industrijski politiki EU (sprejetem na plenarnem zasedanju 26. in 27. junija 2019, poročevalka Jeanette Baljeu (NL/Renew Europe)), kjer je poudaril, da imajo lokalne in regionalne oblasti pomembno vlogo v industrijski strategiji in da so bistvenega pomena pri uresničevanju krajevnega pristopa.

Evropski odbor regij:

 • ugotavlja, da krajevni pristop zahteva dobro delujoče mreže sodelovanja in grozde, in poudarja, da je medregionalno sodelovanje med temi mrežami in grozdi bistveno za razvoj sinergij in doseganje kritične mase pri skupnih naložbah, da bi uvedli inovacije v industrijske vrednostne verige po vsej Evropi;
 • poudarja, da imajo regionalne in lokalne vlade ključno vlogo pri dejavnem vzpostavljanju medregionalnega in čezmejnega sodelovanja;
 • poziva, naj EU v okviru medregionalnih naložb v inovacije bolj podpre regionalne ekosisteme in grozde;
 • meni, da ima vseevropsko in medregionalno sodelovanje pomembno vlogo pri izkoriščanju potenciala krožnega in ogljično nevtralnega gospodarstva.

Strategija je bila objavljena, še preden se je pokazalo, kako hude posledice bo imela pandemija COVID-19 za celotno industrijo. Tako v njej ni omenjenih morebitnih učinkov krize, zato bi jo bilo treba prilagoditi ali revidirati.

Evropski odbor regij bo na podlagi dokumenta Komisije Nova industrijska strategija za Evropo sprejel mnenje na to temo, ki ga bo pripravila poročevalka Jeannette Baljeu (NL/Renew Europe), in sicer najverjetneje na plenarnem zasedanju 1. in 2. julija 2020.

Jeannette Baljeu želi s pisnim posvetovanjem, ki ga bomo omogočili v Odboru regij, skupaj z vami preučiti več vprašanj. Odgovore nanje nam lahko pošljete tako, da odgovorite na to elektronsko pošto, ali jih do 14. maja 2020 pošljete na naslov econ@cor.europa.eu.

Vprašanja

Poročevalka bi vas rada opozorila na naslednje teme, ki jih obravnava nova industrijska strategija za Evropo:

 1. Podnebna nevtralnost – zeleni prehod
 2. Digitalno vodenje – digitalni prehod
 3. Svetovna konkurenca

Poročevalka postavlja naslednja vprašanja:

 1. Na kaj bi se moral osredotočati razvoj evropskih industrijskih ekosistemov, tudi glede na sedanje razmere zaradi COVID-19?
 2. Ali bi morala Evropska komisija po vašem mnenju prilagoditi pravila konkurence in okvir državne pomoči novemu tehnološkemu razvoju in razvoju svetovnega trga? Če je odgovor pritrdilen, ali lahko navedete primer?
 3. Kako bi lahko okrepili vlogo lokalnih in regionalnih oblasti v okviru nove industrijske strategije? Kakšno vlogo bi lahko imeli pri tem člani Odbora regij?
 4. Kaj je po vašem mnenju potrebno za zagotovitev poštene konkurence na svetovni ravni in na notranjem trgu EU?
 5. Kakšno vlogo bi morale imeti lokalne in regionalne oblasti v okviru sporazuma za znanja in spretnosti, da bi zagotovili vključujoč digitalni prehod industrije?
 6. Ali menite, da je Evropska komisija določila prave prednostne naloge? Kaj bi bilo treba bolj poudariti? Kaj manjka?

 


Contact:
Contact Person: Claudia Moser
Organizer: ECON Secretariat
Deli :